ประกวดผลงานศิลปกรรม

          มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญศิลปินสัญชาติไทย หรือเชื้อชาติไทย ส่งผลงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ด้วยความคิดของตนเอง และเป็นผลงานที่ไม่เคยประกวดหรือแสดงต่อสาธารณชนที่ใดมาก่อน เข้าประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55 รวม 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม

          ประเภทรางวัลการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
          ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง และเงินรางวัล 120,000 บาท
          ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญเงิน และเงินรางวัล 70,000 บาท
          ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง และเงินรางวัล 50,000 บาท

          ประเภทรางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย
          รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
          รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

          ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2552 ในวันและเวลาราชการ 
          -ตำหนักพรรณราย ชั้น 2 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ (ส่งสไลด์หรือ VCD/DVD ผลงาน 5 ด้าน เฉพาะผลงานประเภทประติมากรรมและสื่อประสม)
          -หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม (ส่งผลงานจริงเฉพาะผลงานประเภทจิตรกรรมและภาพพิมพ์)

          สอบถามรายละเอียด หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ โทร.0-2221-3841


watta.ryo@gmail.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์