A School Safety

บริษัท ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ ทีไอจี เปิดตัวโครงการ “A School Safety” เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และให้ความรู้เรื่องสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม แก่เด็กๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ “ทุกชีวิต ปลอดภัย” นำร่องโครงการ ที่โรงเรียนวัดบัวโรย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

 

 


โรงเรียนวัดบัวโรย เป็นโรงเรียนในโครงการ “หนึ่งอำภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน”  ของกระทรวงศึกษาธิการ หนึ่งในโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทยูนิไทยให้การสนับสนุน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 นอกเหนือจากการพัฒนาด้านกายภาพ  โครงการที่สำคัญคือ การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านการช่าง ตามความสนใจของเยาวชน  ได้แก่ สาขาช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องยนต์ และช่างเชื่อม  เพื่อเป็นการสานฝันให้เยาวชนในปัจจุบันยูนิไทยได้ให้ทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน   แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดบัวโรย ในชั้นม.3  และมีคะแนนสูงสุดด้านทักษะการช่าง ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จังหวัดสมุทรปราการ


นางปานรดา  เธอร์การ์ ผู้จัดการธุรกิจ กลุ่มธุรกิจ ทีไอจี เซฟตี้ โดย บริษัท ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กล่าวว่า เป้าหมายของโครงการนี้ คือปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ มีวินัยในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อใช้กับชีวิตประจำวันของนักเรียนทั้งในโรงเรียน ครอบครัว เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน  สังคม  ตลอดจนเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับเยาวชนในการดำเนินชีวิตและการทำงานในอนาคตที่สำคัญ โครงการนี้จะเป็น โครงการตัวอย่าง ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม แก่โรงเรียนในชุมชนอื่นๆ อีกด้วย

สำหรับโครงการ “A School Safety” ยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทยูนิไทย, บริษัท 3M (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งฝ่ายผลิตสื่อและเผยแพร่กรมส่งเสริม   สิ่งแวดล้อสม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโครงการ และเพื่อเป็นการขยายกิจกรรมให้ครอบคลุมถึงเรื่องสุขอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
         
โครงการจะดำเนินงานโดยคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน มีหน้าที่กำกับดูแลกิจกรรมดังกล่าว โดยมีคณะอาจารย์ กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และคณะทำงานจากองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นที่ปรึกษา และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและให้ความรู้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวจะทำให้โรงเรียนวัดบัวโรยสามารถพัฒนาโครงการนี้ต่อไปได้เองอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างในการส่งเสริมด้านความปลอดภัย  สุขอนามัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม ของชุมชนอย่างแท้จริง


watta.ryo@gmail.com, bangkok2516@gmail.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์