Thailand Hi-Speed Bike Challenge 2016

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมออกแบบและสร้างจักรยานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังคน จำนวน 2-4 ล้อ เพื่อสร้างสถิติใหม่ของประเทศไทย ก่อนก้าวสู่เวทีโลก ในโครงการ Thailand Hi-Speed Bike Challenge 2016 สุดยอดนวัตกรรมจักรยานความเร็วสูงแห่งประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้สนใจใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงประยุกต์เอาหลักทางวิศวกรรมศาสตร์ มาพัฒนายานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากมนุษย์ โดยไม่พึ่งพาแหล่งพลังงานจากภายนอก ให้เคลื่อนที่ได้ความเร็วสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพโดยการออกกาลังกาย

 

การแข่งขันเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันด้านความเร็ว (Speed Race) และการแข่งขันการออกแบบ (Design Event) จัดแข่ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี (สนามบินโพธาราม) วันที่ 9-10 กันยายน พ.ศ.2559 

 

ดูรายละเอียด  http://bike.siamtechu.net สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2878-5000 ต่อ 5033

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์