คุณค่าทางการรักษาโรค

รูปภาพของ sss30135

             

  
             
        
          
        
   
                                   

ประโยชน์ทางเภสัชวิทยา 

 http://frynn.com/wp-content/uploads/2014/02/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8% 95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7.jpg

 

                                  ในใบมีน้ำมันหอมระเหย 0.25 โดยประกอบไปด้วยสาร Bisabolene, Carene, Citronellol, Eugenol,                                            Geraniol, I-Candinenem, Paniculatin, Phebalosin, Methyl Anthranilate, Scopoletin, Scopolin                                                                  
                                   ในกิ่ง เปลือกก้าน และผลของต้นแก้วมีสาร Mexoticin I, Hibiscetin, Heptamethyleeher I

                                   สารสกัดจาก Petroleum ether ของต้นแก้ว เมื่อทดลองกับหนูขาวพบว่าสารมีประสิทธิภาพในการลดการเกร็งตึง                                 ของกล้ามเนื้อเรียบที่ลำไส้ใหญ่ เมื่อทดลองกับกบพบว่ามีฤทธิ์ในการยับยั้งการเต้นของหัวใจของกบ

                                   สารจากต้นแก้วที่ทำการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ หรือช่วยยับยั้งเชื้อ Bacullus Inuza และ                                       เชื้อ Btaphylo Coccus ได้

 

 

 แหล่งที่มาภาพ

 

   ผล   : ttp://frynn.com/wp-content/uploads/2014/02/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%                                        95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7.jpg

 

  แหล่งทีมาเนื้อหา

   ฟรินน์. (2558). แก้ว สรรพคุณและประโยชน์ต้นแก้ว ดอกแก้ว 32 ข้อ. สืบค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559 จาก
         http://frynn.com/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7/

  GotenSum. (2558). 15 ต้นไม้มงคลที่นิยมปลูก. สืบค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559 จาก
         http://gotensum.blogspot.com/2015/03/orange-jasmine.html

  นานาการ์เดน. (2552). ลักษณะพฤษศาสตร์ของดอกแก้ว.  ชุมชนสีเขียว. สืบค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559 จาก
         http://www.nanagarden.com/topic/3564

 

 ผู้จัดทำ น.ส.ธันยธรณ์ ลิ่มสุวัฒนางษ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์