รับสมัครครู สาระวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

รูปภาพของ admin

โรงเรียนใดต้องการรับสมัครครู สาระวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
ลงข้อมูลที่นี่ครับ กรุณาบอกรายละเอียด พร้อมสถานที่และโทรศัพท์ติดต่อ

ขอบคุณครับ ขอให้ได้ครูไปสอนเด็กเร็ว ๆ นะครับ
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 

โรงเรียนประไพพัฒน์

ต้องการครูที่จบใหม่  หรือครูที่มีประสบการณ์ ทุกสาขา ทุกเอก
โรงเรียนตั้งอยู่ที่เขตดินแดง  ไม่ไกล  มีรถผ่านไปรังสิต   บางนา   รัชดา  สะดวกสบาย
***สอบสัมภาษณ์ทราบผลทันที  ***
สนใจสอบถามฝ่ายวิชาการ  โดยตรงก่อนมาสัมภาษณ์
โทร 089-0339886  ตั้งแต่เวลา 07 .30 -20.30 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ต้องการสมัคร ครูพลศึกษา (สอนระดับประถมและมัธยม )

ต้องการทำงาน โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อนางสาวจันทร์ธิดา ทองปัญญา  อายุ 27 ปี  จบการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
 
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกพละศึกษา
 
มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
ประสบการณ์
 
ฝึกสอน นักเรียน สอนระดับประถมและมัธยม ระยะเวลา 1 ปี
 
ความสามารถพิเศษ
 
- เป็นนักกีฬาดีเด่น ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ (ประเภท ยิงปืน)
 
- ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 
ขอบคุณค่ะ
 
สนใจ ติดต่อ
 
สาวจันทร์ธิดา ทองปัญญา (ปิงปอง) Tel.089-9304359
 
 

กระผม นายชาตรี จริตงาม อายุ 25 ปี   จบการศึกษาจากภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท พลศึกษา(ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีใบประกอบวิชาชีพครู

ประสบการณ์

- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนเทศบาล๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

- สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- พนักงานกองทุนการศึกษาของนักกีฬา ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก

การฝึกอบรมรม

- นำเสนองานวิจัย เรื่อง ผลการฝึกตาราง 9 ช่อง ที่่งผลต่อความคล่องตัวในการเล่นวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

- ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ และประชุมวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา เรื่อง "เทคนิกการฝึกฟุตบอลสู่ความป็นเลิศ"

- ได้ผ่านกิจกรรมปีนหน้าผาจำลอง

- ได้เข้าร่วมการประกวดไหว้ครู และทักษะมวยไทย

- เป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล ระดับ 3 ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมถ์

- สอบเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ระดับ 3 ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมถ์

- ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล กรมพลศึกษา

- ได้ผ่านการอบรมการเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐานในระดับ A

- ได้สอบเป็นผู้ตัดสินแบดมินตันแห่งประเทศไทย

- ได้ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล"

- ได้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ

- ได้ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเป็นผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล"

- ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนกรีฑา

- ได้ผ่านกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

- ได้ผ่านการอบรมผู้บังคับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

- ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตพลศึกษาต้นแบบ ของภาควิชาพลศึกษา ม.เกษตรศาสตร์

- ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตดีเด่นของคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

- ได้รับรางวัลนิสิตเกียรติบัตรเงินด้านกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นรองประธานชมรมกีฬา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อื่นๆ

-  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น  Word , Excel , Power Point และอื่นๆ

 - สามารถทำทีมกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล และกีฬาสากลอื่นๆ ได้

 

(ข้าพเจ้ามีความประสงค์ จะสมัครงานครูพลศึกษาในโรงเรียน)

 

ติดต่อข้าพเจ้า

นายชาตรี จริตงาม (หนุ่ม) Tel.087-8851002

ที่อยู่ 13/1 ม.12 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

ต้องการสมัคร ครูพลศึกษา (สอนระดับประถมและมัธยม )

ชื่อนางสาวจันทร์ธิดา ทองปัญญา  อายุ 27 ปี  จบการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกพละศึกษา

มีใบประกอบวิชาชีพครู

ประสบการณ์

ฝึกสอน นักเรียน สอนระดับประถมและมัธยม ระยะเวลา 2-3 ปี

ความสามารถพิเศษ

- เป็นนักกีฬาดีเด่น ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ (ประเภท ยิงปืน)

- ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

ขอบคุณค่ะ

สนใจ ติดต่อ

สาวจันทร์ธิดา ทองปัญญา (ปิงปอง) Tel.0823300807 ,0899304359

ที่อยู่ 357/168 ม.17 ต.อีสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000..

ชื่อ นายสมโชค สุดเอี่ยม เกิด 10 สิงหาคม 2528 อายุ 27 ปี

ปัจจุบันอยู่ที่ 655/3 ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

จบปริญญาตรีจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 5 ปี เกรดเฉลี่ย 2.80 มีใบประกอบวิชาชีพครู

ประวัติการทำงาน 1. เป็นครูที่โรงเรียนอัมพวันศึกษา 1 ปี

                       2. เป็นครูที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ปี

สามารถทำทีมฟุตซอลชาย/หญิงและแชร์บอลหญิงส่งแข่งภายนอกได้

เป็นคนอัธยาศัยดี ชอบการสอน

สามารถสอนได้ทั้งประถมและมัธยมศึกษา เพราะเคยสอนมาแล้ว เบอโทรศัพท์ 087-1027861,02-6692979

 

โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแห่งที 3 (มีนบุรี) รับสมัครอาสาสมัครกีฬาฟุตซอลหญิง สามารถทำทีมฟุตซอลได้ มีที่พักและอาหารให้               

สนใจติดต่อ 0869007279 ครูก้อย

นายเกษฎา วงษ์สุขะ

ที่อยู่ 142 ตำบล พังขว้าง อำเภอ เมือง  จังหวัด สกลนคร 47000

โทร 080-0114282

การศึกษา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลคร

- ปริณญาตรี ครุศาสตร์ เอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ( 5 ปี ) พร้อมใบประกอบวิชาชีพครู

ประสบการณ์สอน

- โรงเรียนถิ่นพรรณาวุฒาจารย์  ฝึกสอน 1 ปี สอนมัธยม

ความสามารถ

- กีฬา มวยสกลสมัครเล่น  มวยไทย วูซู  ฟุตบอล ฟุตซอล ปิงปอง เทนนิส และอื่นๆ

- เกรดเฉลี่ย 3.05

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น  Word , Excel , Power Point และอื่นๆ

- ผลงาน

ได้เหริยญเงินกีฬาแห่งชาติ มวยสกลสมัครเล่น เหริยญเงินกีฬาแห่งชาติ วูซู ประเภท ประลองยุทธ เหริยญทอง 5 ปีติด กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปะเภคกีฬา มวยสกลสมัครเ่ล่น 

ชื่อ นางสาวศิริพร    อายุ 27 ปี

จบการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  วุฒิ วทบ. เอกสุขศึกษา  มีใบประกอบวิชาชีพแล้ว

ผลการเรียนเฉลี่ย  3.19  มีประสบการณ์สอน 4 ปี

สอนวิชา สุขศึกษา ม.3-6

ปัจจุบันมองหางาน  สอนในสถานศึกษาราชการ

ติดต่อได้ที่  080-6575702  หรือ บ้านเลขที่ 116/1 หมู่ 17 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

  • รับสมัคร ครูสังคมศึกษา ( วิชาประวัติศาสตร์, กฎหมาย และ/หรือเศรษฐศาสตร์ )
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาศาสตร์, ครุศาสตร์,  สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ร.ร.ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา สถานที่ใกล้เคียง ได้แก่ บางคอแหลม, สาทร, บางรัก, คลองเตย, ปทุมวัน ฯลฯ
  • ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.0-2212-9930-1 ต่อ 102 หรือ 08-6563-2245

นายกฤษฎา  อยู่สุข

ที่อยู่ 12 ม.4 ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

โทร 090-6716345 , 084-0415455

การศึกษา

- สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง 

    - ปริณญาตรี ศึกษาศาสตร์ เอกพลศึกษา ( 5 ปี ) พร้อมใบประกอบวิชาชีพครู

ประสบการณ์สอน

- โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ฝึกสอน 1 ปี สอนมัธยม

- โรงเรียนเจริญราษฎร์ ปัจจุบัน สอนประถม

ความสามารถ

- เล่นฟุตบอล , ฟุตซอล , สอนว่ายน้ำ และกีฬาอื่นๆ

- เล่นดนตรี

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น  Word , Excel , Power Point และอื่นๆ

 - โค๊ชฟุตบอล , ฟุตซอล

 

โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิทศศึกษา ค้องการรับสมัครครูสอนวิชาพลศึกษา สุศึกษา

คุณสมบัติ

รักในวิชาชีพครู  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้ มีความขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ในตนเองสูง

สนใจติดต่อ ผอ.ชัยสิทธิ์  โทร.0812631522

ต้องการสมัคร ครูพลศึกษา (สอนระดับประถมและมัธยม )

ชื่อนางสาวจันทร์ธิดา ทองปัญญา  อายุ 27 ปี  จบการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกพละศึกษา

มีใบประกอบวิชาชีพครู

ประสบการณ์

ฝึกสอน นักเรียน สอนระดับประถมและมัธยม ระยะเวลา 1 ปี

ความสามารถพิเศษ

- เป็นนักกีฬาดีเด่น ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ (ประเภท ยิงปืน)

- ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

ขอบคุณค่ะ

สนใจ ติดต่อ

สาวจันทร์ธิดา ทองปัญญา (ปิงปอง) Tel.0823300807

ที่อยู่ 357/168 ม.17 ต.อีสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000..

ติดต่อ กลับผอ.ชัยสิทธิ์  โทร.081261522

สวัสดีค่ะ อยากสมัครครูสุขศึกษา พลศึกษาค่ะ

   ชื่อ นส.ปิยฉัตร สุขเอม จบปริญญาตรี หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) เอกวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   อยากสอนมากค่ะแต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู  (อยู่ในช่วงการเทียบโอนรายวิชาเพื่อรับใบอนุญาติประกอบการสอนค่ะ) ต้องการหางานเป็นครู(อัตราจ้าง ช่วยสอนหรือผู้ฝึกสอนกีฬา)  สามารถสอนนักเรียนได้ทุกระดับชั้น หลายประเภทกีฬา เช่น ฟุตบอล ตระกร้อ กรีฑาลู่-ลาน เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ มวยสากล มวยไทยฯลฯ มีความสามารถพิเศษในกีฬาลีลาศ (เป็นนักกีฬามหาวิทยาลัย) มีประสบการณ์สอน(Tutor) นักเรียนที่รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม วิชาวิทยาศาสตร์,สุขศึกษา และช่วยสอนกีฬาลีลาศ มาก่อนค่ะ

หวังว่าคงมีคนที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้โอกาส และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ

สามารถติดต่อที่ เบอร์ 082-777 53 43 e-mail danandrain@hotmail.com

 

ติดต่อกลับ ด่วนที่ ผอ.ชัยสิทธิ์  โทร 0812631522

โรงเรียนอนุบาลตั้งอยู่สุขุมวิท 107  รับสมัคร :ครูสอนพลศึกษาอนุบาลคุณสมบัติและหน้าที่ :-          ปริญญาตรีทางพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา-          สามารถทำงานเป็นทีมได้-          รักในวิชาชีพครูและรักเด็ก-          มีสุขภาพแข็งแรง-          สอนกีฬาและทำหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย-          มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษสนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่  nnetnapa@yahoo.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081 648 8370

ผมนาย วสันต์ ขุนทอง ชื่อเล่น เอ็ม อายุ 28 จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพลศึกษาและนันทนาการ จากม.ราชภัฏจันทรเกษม เกรด 3.12

ผมอยากเป็นครู ปัจจุบันเป็นครูมา 5 ปีแล้ว ผมสอนพลศึกษาได้ทุกระดับชั้น ทุกวิชา ผมเคยเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนว่ายน้ำเยาวชนเพื่อเตรียมตัวรับใช้ชาติในอนาคต และเป็นกรรมการว่ายน้ำสมาคมแห่งประเทศไทย

และตอนนี้ผมกำลังหางาน ร.ร.ไหนสนใจโทรหาผมได้นะครับ ที่เบอร์ 0891342717 ขอบคุณเป็นอย่างสูง

 

นายณัฐวุฒิ  ลามา อายุ 36 ปี จบจากวิทยาลัยพลศึกษา จ.ลำปาง ปฏิบัติการสอนมาแล้วเป็นเวลา 8 ปี ในโรงเรียนเอกชน อยากเป็นครูอัตราจ้างเพราะเวลาสอบเขาเอาแต่ครูอัตราจ้างไม่เห็นมีคุณสมบัติครูเอกชนเลย เคยปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 2 ปี ฝ่ายวิชาการปวช. 1 ปีแต่เงินเดือนน้อย

สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับ ป.1- ม.3 วิชาภาษาไทยป.4 วิชาภาษาอังกฤษป. 2 วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1-ม.3 วิชาองค์การวิชาชีพระดับปวช.  งานด้านกราฟฟิก  งานป้าย  ซ่อมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

เคยได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาปี 2550 รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีปี 2552

ผลงานนักเรียนได้แชมป์แฮนด์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จ.ลำปาง  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคีตะมวยไทยรุ่นอายุไม่เิน 15 ปีกีฬาสื่อมวลชน จ.ลำปาง แชมป์ฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีกีฬาโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ฯลฯ

สนใจ..ติดต่อ โทร.089-5538573 054-328113 E-Mail  kroamp@gmail.com  

 

สมัครครูพลศึกษา

ชื่ออาคม  สุวรรณประเสริฐ

ปริญญาตรี เอกพลศึกษา โทสุขศึกษา จากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่

สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0811622071

e-mail hotnetwork_aothai@hotmail.com

หวังว่าคงได้ร่วมงานกันนะครับ

ขอบคุณครับ

โรงเรียนปรัชชาธร เปิดรับสมัครครูสาระวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ด่วน!

ติดต่สมัครได้ที่

โรงเรียนปรัชชาธร
168 ถนนแยกสวนสยาม
เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
โทร 0-2917-9906, 0-2917-9907, 08-6991-7878(ชินวัฒน์)

**************************************ด่วน ด่วน ด่วน**************************************

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับสมัครครูสอนวิชาสุขศึกษาพลศึกษา  สอนนักเรียนระดับประถมศ๊กษา จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเอกสุขศึกษาพลศึกษา หรือครุศาสตร์ เอกการสอนสุขศึกษาพลศึกษา
๒. ผลการเรียนเฉลียตั้งแต่ ๒.๗๕  ขึ้นไป
๓. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๔. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
๕. มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม MS OFFICE
๖. ถ้าไม่จบสาย คบ. หรือ กศบ. ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย ๓ ปี

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

๑. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้วครึ่ง  ๑ รูป
๒. สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชน
๓. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
๔. หลักฐานวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริง)
๕. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

ผู้ประสงค์จะสมัครให้แสดงความจำนงยื่นใบสมัครที่ห้องธุรการ  โรงเรียนสาธิต (ประถม) อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในเวลาราชการ 

ติดต่อสอบถาม โทร. 084 - 7665153 หรือ 02 1601109  หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ pnewyork@hotmail.com

สมัครครูพละครับ

ผมชื่อ นาย นิตินัย สงวนศร๊ จบเอกพลศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีบงใหม่

จบวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ปก.ศ.สูง สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน ครูอัตราจ้างดีเด่น สพฐ.เขต1 เชียงใหม่ ปี 50 และ ปี 53

ชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิกมวยไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา และจังหวัดเชียงใหม่ ปี 54

สามารถสอนเด็กพิเศษและเด็กเรียนร่วมได้โดยใช้ทักษะของสเปเชียลโอลิมปิค

สนใจติดต่อ 083-9476069  คณะนี้ว่างงานครับ

 

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

รับสมัครครูพละด่วนครับ  0824907310

รับสมัครครูสอนพลศึกษา-สุขศึกษา ร.ร. พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 1 ตำแหน่ง ด่วนนนนน

ติดต่อ ธิติ 0867110381 เงินเดือน 10500 บาท

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง  ต้องการครูพละด่วนค่ะ  สนใจติดต่อที่โรงเรียน 038-611356  หรือฝ่ายบุคลากร (ครูสุวรรณา 089-6037896) หรือ missjunjira@hotmail.co.th  ยินดีต้อนรับนะคะ

สมัครครูพละครับ

ผมชื่อ นายธรรมนูญ  บุญนพ 

จบวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จบวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มีความสามารถสอนนักเรียนได้หลายประเภทกีฬา  เพราะเคยสอนนักเรียนที่รร.เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ รัชดา

สนใจสามารถติดต่อที่เบอร์   0894972549  หรือ 0865432422

โรงเรียนบำรุงวิชาต้องการครูพละ  1 อัตรา   ภาษาไทย 1 อัตรา  คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา   เงินเดือนตามวุฒิ  ด่วนมากครับ ติดต่อ  024373534

 

 

  โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองรับสมัครครู จำนวน 2 อัตรา

  สนใจติดต่อสอบถาม 02 5253062 

   

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 120 คน กำลังออนไลน์