รับสมัครครู สาระวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

รูปภาพของ admin

โรงเรียนใดต้องการรับสมัครครู สาระวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
ลงข้อมูลที่นี่ครับ กรุณาบอกรายละเอียด พร้อมสถานที่และโทรศัพท์ติดต่อ

ขอบคุณครับ ขอให้ได้ครูไปสอนเด็กเร็ว ๆ นะครับ
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 

โรงเรียนประไพพัฒน์

ต้องการครูที่จบใหม่  หรือครูที่มีประสบการณ์ ทุกสาขา ทุกเอก
โรงเรียนตั้งอยู่ที่เขตดินแดง  ไม่ไกล  มีรถผ่านไปรังสิต   บางนา   รัชดา  สะดวกสบาย
***สอบสัมภาษณ์ทราบผลทันที  ***
สนใจสอบถามฝ่ายวิชาการ  โดยตรงก่อนมาสัมภาษณ์
โทร 089-0339886  ตั้งแต่เวลา 07 .30 -20.30 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ต้องการสมัคร ครูพลศึกษา (สอนระดับประถมและมัธยม )

ต้องการทำงาน โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อนางสาวจันทร์ธิดา ทองปัญญา  อายุ 27 ปี  จบการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
 
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกพละศึกษา
 
มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
ประสบการณ์
 
ฝึกสอน นักเรียน สอนระดับประถมและมัธยม ระยะเวลา 1 ปี
 
ความสามารถพิเศษ
 
- เป็นนักกีฬาดีเด่น ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ (ประเภท ยิงปืน)
 
- ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 
ขอบคุณค่ะ
 
สนใจ ติดต่อ
 
สาวจันทร์ธิดา ทองปัญญา (ปิงปอง) Tel.089-9304359
 
 

กระผม นายชาตรี จริตงาม อายุ 25 ปี   จบการศึกษาจากภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท พลศึกษา(ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีใบประกอบวิชาชีพครู

ประสบการณ์

- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนเทศบาล๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

- สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- พนักงานกองทุนการศึกษาของนักกีฬา ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก

การฝึกอบรมรม

- นำเสนองานวิจัย เรื่อง ผลการฝึกตาราง 9 ช่อง ที่่งผลต่อความคล่องตัวในการเล่นวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์

- ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ และประชุมวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา เรื่อง "เทคนิกการฝึกฟุตบอลสู่ความป็นเลิศ"

- ได้ผ่านกิจกรรมปีนหน้าผาจำลอง

- ได้เข้าร่วมการประกวดไหว้ครู และทักษะมวยไทย

- เป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล ระดับ 3 ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมถ์

- สอบเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ระดับ 3 ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมถ์

- ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล กรมพลศึกษา

- ได้ผ่านการอบรมการเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐานในระดับ A

- ได้สอบเป็นผู้ตัดสินแบดมินตันแห่งประเทศไทย

- ได้ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล"

- ได้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ

- ได้ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเป็นผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล"

- ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนกรีฑา

- ได้ผ่านกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

- ได้ผ่านการอบรมผู้บังคับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

- ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตพลศึกษาต้นแบบ ของภาควิชาพลศึกษา ม.เกษตรศาสตร์

- ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตดีเด่นของคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

- ได้รับรางวัลนิสิตเกียรติบัตรเงินด้านกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นรองประธานชมรมกีฬา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อื่นๆ

-  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น  Word , Excel , Power Point และอื่นๆ

 - สามารถทำทีมกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล และกีฬาสากลอื่นๆ ได้

 

(ข้าพเจ้ามีความประสงค์ จะสมัครงานครูพลศึกษาในโรงเรียน)

 

ติดต่อข้าพเจ้า

นายชาตรี จริตงาม (หนุ่ม) Tel.087-8851002

ที่อยู่ 13/1 ม.12 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

ต้องการสมัคร ครูพลศึกษา (สอนระดับประถมและมัธยม )

ชื่อนางสาวจันทร์ธิดา ทองปัญญา  อายุ 27 ปี  จบการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกพละศึกษา

มีใบประกอบวิชาชีพครู

ประสบการณ์

ฝึกสอน นักเรียน สอนระดับประถมและมัธยม ระยะเวลา 2-3 ปี

ความสามารถพิเศษ

- เป็นนักกีฬาดีเด่น ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ (ประเภท ยิงปืน)

- ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

ขอบคุณค่ะ

สนใจ ติดต่อ

สาวจันทร์ธิดา ทองปัญญา (ปิงปอง) Tel.0823300807 ,0899304359

ที่อยู่ 357/168 ม.17 ต.อีสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000..

ชื่อ นายสมโชค สุดเอี่ยม เกิด 10 สิงหาคม 2528 อายุ 27 ปี

ปัจจุบันอยู่ที่ 655/3 ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

จบปริญญาตรีจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 5 ปี เกรดเฉลี่ย 2.80 มีใบประกอบวิชาชีพครู

ประวัติการทำงาน 1. เป็นครูที่โรงเรียนอัมพวันศึกษา 1 ปี

                       2. เป็นครูที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ปี

สามารถทำทีมฟุตซอลชาย/หญิงและแชร์บอลหญิงส่งแข่งภายนอกได้

เป็นคนอัธยาศัยดี ชอบการสอน

สามารถสอนได้ทั้งประถมและมัธยมศึกษา เพราะเคยสอนมาแล้ว เบอโทรศัพท์ 087-1027861,02-6692979

 

โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแห่งที 3 (มีนบุรี) รับสมัครอาสาสมัครกีฬาฟุตซอลหญิง สามารถทำทีมฟุตซอลได้ มีที่พักและอาหารให้               

สนใจติดต่อ 0869007279 ครูก้อย

นายเกษฎา วงษ์สุขะ

ที่อยู่ 142 ตำบล พังขว้าง อำเภอ เมือง  จังหวัด สกลนคร 47000

โทร 080-0114282

การศึกษา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลคร

- ปริณญาตรี ครุศาสตร์ เอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ( 5 ปี ) พร้อมใบประกอบวิชาชีพครู

ประสบการณ์สอน

- โรงเรียนถิ่นพรรณาวุฒาจารย์  ฝึกสอน 1 ปี สอนมัธยม

ความสามารถ

- กีฬา มวยสกลสมัครเล่น  มวยไทย วูซู  ฟุตบอล ฟุตซอล ปิงปอง เทนนิส และอื่นๆ

- เกรดเฉลี่ย 3.05

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น  Word , Excel , Power Point และอื่นๆ

- ผลงาน

ได้เหริยญเงินกีฬาแห่งชาติ มวยสกลสมัครเล่น เหริยญเงินกีฬาแห่งชาติ วูซู ประเภท ประลองยุทธ เหริยญทอง 5 ปีติด กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปะเภคกีฬา มวยสกลสมัครเ่ล่น 

ชื่อ นางสาวศิริพร    อายุ 27 ปี

จบการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  วุฒิ วทบ. เอกสุขศึกษา  มีใบประกอบวิชาชีพแล้ว

ผลการเรียนเฉลี่ย  3.19  มีประสบการณ์สอน 4 ปี

สอนวิชา สุขศึกษา ม.3-6

ปัจจุบันมองหางาน  สอนในสถานศึกษาราชการ

ติดต่อได้ที่  080-6575702  หรือ บ้านเลขที่ 116/1 หมู่ 17 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

  • รับสมัคร ครูสังคมศึกษา ( วิชาประวัติศาสตร์, กฎหมาย และ/หรือเศรษฐศาสตร์ )
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาศาสตร์, ครุศาสตร์,  สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ร.ร.ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา สถานที่ใกล้เคียง ได้แก่ บางคอแหลม, สาทร, บางรัก, คลองเตย, ปทุมวัน ฯลฯ
  • ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.0-2212-9930-1 ต่อ 102 หรือ 08-6563-2245

นายกฤษฎา  อยู่สุข

ที่อยู่ 12 ม.4 ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

โทร 090-6716345 , 084-0415455

การศึกษา

- สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง 

    - ปริณญาตรี ศึกษาศาสตร์ เอกพลศึกษา ( 5 ปี ) พร้อมใบประกอบวิชาชีพครู

ประสบการณ์สอน

- โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ฝึกสอน 1 ปี สอนมัธยม

- โรงเรียนเจริญราษฎร์ ปัจจุบัน สอนประถม

ความสามารถ

- เล่นฟุตบอล , ฟุตซอล , สอนว่ายน้ำ และกีฬาอื่นๆ

- เล่นดนตรี

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น  Word , Excel , Power Point และอื่นๆ

 - โค๊ชฟุตบอล , ฟุตซอล

 

โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิทศศึกษา ค้องการรับสมัครครูสอนวิชาพลศึกษา สุศึกษา

คุณสมบัติ

รักในวิชาชีพครู  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้ มีความขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ในตนเองสูง

สนใจติดต่อ ผอ.ชัยสิทธิ์  โทร.0812631522

ต้องการสมัคร ครูพลศึกษา (สอนระดับประถมและมัธยม )

ชื่อนางสาวจันทร์ธิดา ทองปัญญา  อายุ 27 ปี  จบการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกพละศึกษา

มีใบประกอบวิชาชีพครู

ประสบการณ์

ฝึกสอน นักเรียน สอนระดับประถมและมัธยม ระยะเวลา 1 ปี

ความสามารถพิเศษ

- เป็นนักกีฬาดีเด่น ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ (ประเภท ยิงปืน)

- ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

ขอบคุณค่ะ

สนใจ ติดต่อ

สาวจันทร์ธิดา ทองปัญญา (ปิงปอง) Tel.0823300807

ที่อยู่ 357/168 ม.17 ต.อีสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000..

ติดต่อ กลับผอ.ชัยสิทธิ์  โทร.081261522

สวัสดีค่ะ อยากสมัครครูสุขศึกษา พลศึกษาค่ะ

   ชื่อ นส.ปิยฉัตร สุขเอม จบปริญญาตรี หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) เอกวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   อยากสอนมากค่ะแต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู  (อยู่ในช่วงการเทียบโอนรายวิชาเพื่อรับใบอนุญาติประกอบการสอนค่ะ) ต้องการหางานเป็นครู(อัตราจ้าง ช่วยสอนหรือผู้ฝึกสอนกีฬา)  สามารถสอนนักเรียนได้ทุกระดับชั้น หลายประเภทกีฬา เช่น ฟุตบอล ตระกร้อ กรีฑาลู่-ลาน เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ มวยสากล มวยไทยฯลฯ มีความสามารถพิเศษในกีฬาลีลาศ (เป็นนักกีฬามหาวิทยาลัย) มีประสบการณ์สอน(Tutor) นักเรียนที่รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม วิชาวิทยาศาสตร์,สุขศึกษา และช่วยสอนกีฬาลีลาศ มาก่อนค่ะ

หวังว่าคงมีคนที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้โอกาส และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ

สามารถติดต่อที่ เบอร์ 082-777 53 43 e-mail danandrain@hotmail.com

 

ติดต่อกลับ ด่วนที่ ผอ.ชัยสิทธิ์  โทร 0812631522

โรงเรียนอนุบาลตั้งอยู่สุขุมวิท 107  รับสมัคร :ครูสอนพลศึกษาอนุบาลคุณสมบัติและหน้าที่ :-          ปริญญาตรีทางพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา-          สามารถทำงานเป็นทีมได้-          รักในวิชาชีพครูและรักเด็ก-          มีสุขภาพแข็งแรง-          สอนกีฬาและทำหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย-          มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษสนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่  nnetnapa@yahoo.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081 648 8370

ผมนาย วสันต์ ขุนทอง ชื่อเล่น เอ็ม อายุ 28 จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพลศึกษาและนันทนาการ จากม.ราชภัฏจันทรเกษม เกรด 3.12

ผมอยากเป็นครู ปัจจุบันเป็นครูมา 5 ปีแล้ว ผมสอนพลศึกษาได้ทุกระดับชั้น ทุกวิชา ผมเคยเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนว่ายน้ำเยาวชนเพื่อเตรียมตัวรับใช้ชาติในอนาคต และเป็นกรรมการว่ายน้ำสมาคมแห่งประเทศไทย

และตอนนี้ผมกำลังหางาน ร.ร.ไหนสนใจโทรหาผมได้นะครับ ที่เบอร์ 0891342717 ขอบคุณเป็นอย่างสูง

 

นายณัฐวุฒิ  ลามา อายุ 36 ปี จบจากวิทยาลัยพลศึกษา จ.ลำปาง ปฏิบัติการสอนมาแล้วเป็นเวลา 8 ปี ในโรงเรียนเอกชน อยากเป็นครูอัตราจ้างเพราะเวลาสอบเขาเอาแต่ครูอัตราจ้างไม่เห็นมีคุณสมบัติครูเอกชนเลย เคยปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 2 ปี ฝ่ายวิชาการปวช. 1 ปีแต่เงินเดือนน้อย

สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับ ป.1- ม.3 วิชาภาษาไทยป.4 วิชาภาษาอังกฤษป. 2 วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1-ม.3 วิชาองค์การวิชาชีพระดับปวช.  งานด้านกราฟฟิก  งานป้าย  ซ่อมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

เคยได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาปี 2550 รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีปี 2552

ผลงานนักเรียนได้แชมป์แฮนด์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จ.ลำปาง  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคีตะมวยไทยรุ่นอายุไม่เิน 15 ปีกีฬาสื่อมวลชน จ.ลำปาง แชมป์ฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีกีฬาโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ฯลฯ

สนใจ..ติดต่อ โทร.089-5538573 054-328113 E-Mail  kroamp@gmail.com  

 

สมัครครูพลศึกษา

ชื่ออาคม  สุวรรณประเสริฐ

ปริญญาตรี เอกพลศึกษา โทสุขศึกษา จากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่

สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0811622071

e-mail hotnetwork_aothai@hotmail.com

หวังว่าคงได้ร่วมงานกันนะครับ

ขอบคุณครับ

โรงเรียนปรัชชาธร เปิดรับสมัครครูสาระวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ด่วน!

ติดต่สมัครได้ที่

โรงเรียนปรัชชาธร
168 ถนนแยกสวนสยาม
เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
โทร 0-2917-9906, 0-2917-9907, 08-6991-7878(ชินวัฒน์)

**************************************ด่วน ด่วน ด่วน**************************************

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับสมัครครูสอนวิชาสุขศึกษาพลศึกษา  สอนนักเรียนระดับประถมศ๊กษา จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเอกสุขศึกษาพลศึกษา หรือครุศาสตร์ เอกการสอนสุขศึกษาพลศึกษา
๒. ผลการเรียนเฉลียตั้งแต่ ๒.๗๕  ขึ้นไป
๓. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๔. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
๕. มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม MS OFFICE
๖. ถ้าไม่จบสาย คบ. หรือ กศบ. ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย ๓ ปี

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

๑. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้วครึ่ง  ๑ รูป
๒. สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชน
๓. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
๔. หลักฐานวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริง)
๕. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

ผู้ประสงค์จะสมัครให้แสดงความจำนงยื่นใบสมัครที่ห้องธุรการ  โรงเรียนสาธิต (ประถม) อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในเวลาราชการ 

ติดต่อสอบถาม โทร. 084 - 7665153 หรือ 02 1601109  หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ pnewyork@hotmail.com

สมัครครูพละครับ

ผมชื่อ นาย นิตินัย สงวนศร๊ จบเอกพลศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีบงใหม่

จบวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ปก.ศ.สูง สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน ครูอัตราจ้างดีเด่น สพฐ.เขต1 เชียงใหม่ ปี 50 และ ปี 53

ชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิกมวยไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา และจังหวัดเชียงใหม่ ปี 54

สามารถสอนเด็กพิเศษและเด็กเรียนร่วมได้โดยใช้ทักษะของสเปเชียลโอลิมปิค

สนใจติดต่อ 083-9476069  คณะนี้ว่างงานครับ

 

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

รับสมัครครูพละด่วนครับ  0824907310

รับสมัครครูสอนพลศึกษา-สุขศึกษา ร.ร. พระหฤทัยพัฒนเวศม์ 1 ตำแหน่ง ด่วนนนนน

ติดต่อ ธิติ 0867110381 เงินเดือน 10500 บาท

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง  ต้องการครูพละด่วนค่ะ  สนใจติดต่อที่โรงเรียน 038-611356  หรือฝ่ายบุคลากร (ครูสุวรรณา 089-6037896) หรือ missjunjira@hotmail.co.th  ยินดีต้อนรับนะคะ

สมัครครูพละครับ

ผมชื่อ นายธรรมนูญ  บุญนพ 

จบวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จบวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มีความสามารถสอนนักเรียนได้หลายประเภทกีฬา  เพราะเคยสอนนักเรียนที่รร.เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ รัชดา

สนใจสามารถติดต่อที่เบอร์   0894972549  หรือ 0865432422

โรงเรียนบำรุงวิชาต้องการครูพละ  1 อัตรา   ภาษาไทย 1 อัตรา  คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา   เงินเดือนตามวุฒิ  ด่วนมากครับ ติดต่อ  024373534

 

 

  โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองรับสมัครครู จำนวน 2 อัตรา

  สนใจติดต่อสอบถาม 02 5253062 

   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 462 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr.13923