การดูเเลรักษาต้นปรง

รูปภาพของ sss30343

  

 

       หน้าแรก       ลักษณะทั่วไป       ลักษณะของต้นปรงและใบปรง     ลักษณะของดอกปรง    ผลของปรง    

             ประโยชน์ของผลปรง      การดูเเลรักษาต้นปรง      คุณค่าทางการรักษาโรค     ประมวลภาพ       คลิปวีดีโอ

                  

 

 

www.bloggang.com

การดูแลรักษา:  ต้องการดินปลูกที่ระบายน้ำดี ต้องการน้ำน้อย

 

 

ที่มาข้อมูล : http://www.nanagarden.com/topic/3693

ที่มาของรูปภาพที่จัดทำเเบนเนอร์ : https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.thaisecondhand.com%2Fproduct%2F10370713%2F%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2586%2F&bvm=bv.125596728,d.c2I&psig=AFQjCNG8mqbSj9IuydBexizbXXyYqH8Xnw&ust=1467122664036690

จัดทำโดย นางสาวชัชริดา กลิ่นหอม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์