การตั้งครรภ์และการท่องเที่ยว

รูปภาพของ sss28254

การตั้งครรภ์และการท่องเที่ยว

แม้ว่าการตั้งครรภ์จะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติการจะไปเที่ยวต้องคำนึงถึงภาวะต่างๆเช่น อายุครรภ์แนะนำว่าหากจะเที่ยวให้รอจนอายุครรภ์ 18-24 สัปดาห์ซึ่งจะปลอดภัยจากการแท้งและหาก25-36สัปดาห์ไม่ควรไปไกลจากโรงพยาบาล การจะไปเที่ยวต่างประเทศต้องคำนึงถึงความเจริญทางการแพทย์ด้วย

ข้อแนะนำสำหรับการเที่ยว

ต้องระวังอุบัติเหตุทางจราจร ไม่ควรนั่งมอเตอร์ไซค์ นั่งรถให้คาดเข็มขัดทุกครั้ง

คนท้องที่มีภาวะเหล่านี้ไม่ควรเที่ยว

ผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวไม่ควรเที่ยวคนท้องกลุ่มนี้ได้แก่

คนท้องที่มีประวัติเสี่ยงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์

 • ประวัติแท้งบุตร
 • ปากมดลูกปิดไม่สนิท
 • ประวัติตั้งครรภ์นอกมดลูก ควรตรวจก่อนว่าครรภ์นี้ไม่ใช่นอกมดลูก
 • ประวัติคลอดก่อนกำหนด
 • มีประวัติรกเกาะผิดปกติ
 • เคยมีแท้งคุกคามมาก่อน
 • ตั้งครรภ์แผด
 • มีประวัติเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง
 • มีประวัติตั้งครรภ์ลำบาก
 • ตั้งครรภ์แรกทีอายุมากกว่า 35 ปีหรือน้อยกว่า 15 ปี

ผู้ที่ตั้งครรภ์และมีโรคประจำตัวดังต่อไปนี้ไม่ควรเที่ยว

 • ประวัติโรคลิ้นหัวใจหรือหัวใจวาย
 • โลหิตจาง
 • ประมีลิ่มเลือดอุดที่เส้นเลือดthromboembolic disease
 • มีโรคปอด หรือตับ หรือหัวใจ

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ปลอดภัย

 • ที่สูงเช่นภูเขา
 • แหล่งระบาดของโรคทางเดินอาหารและจากแมลง
 • แหล่งระบาดของมาลาเรีย
 • แหล่งที่ต้องฉีดวัคซีนชนิดที่ไวรัสยังมีชีวิต live-virus vaccines

ตารางการตรวจสอบก่อนเที่ยว

 • เตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไปด้วย
 • ตรวจสอบความก้าวหน้าทางการแพทย์ของสถานที่ที่จะไปว่าจะรองรับการดูแลโรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์
 • ตารางฝากครรภ์ว่าตรงกับวันที่ไปเที่ยวหรือไม่
 • ได้ตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIVและ ไวรัสตับอักเสบ บี
 • ตรวจสอบหาร้านอาหารที่ปลอดภัยรวมทั้งนมและน้ำดื่ม

 การฉีดวัคซีนสำหรับผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์

โดยปกติหญิงที่เตรียมตัวตั้งครรภ์ควรที่จะไดรับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว โดยหลักการไม่ควรฉีดวัคซีนที่ทำจากเชื้อที่มีชีวิตใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์แต่ถ้าหากต้องไปในประเทศที่มีการระบาดของโรคติดต่ออาจจะจำเป็นฉีดวัคซีนรายละเอียดดูได้ที่นี่

วัคซีน

การใช้วัคซีนขณะตั้งครรภ์

Cholera โรคอหิวาตกโรค

Inactivated bacterial

ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในคนท้อง หากจะใช้ให้ชั่งน้ำหนักถึงผลดีและผลเสีย

Hepatitis A ไวรัสตับอักเสบ เอ

Inactivated virus

ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในคนท้อง หากจะใช้ให้ชั่งน้ำหนักถึงผลดีและผลเสีย ไวรัสตับอักเสบเอในคนท้องมีอาการเหมือนคนปกติ เด็กที่เกิดมาก็ไม่ค่อยพบความผิดปกติ ถ้าจะป้องกันช่วงสั้นให้ immunoglobulin

Hepatitis B ไวรัสตับอักเสบ บี

Subunit virus

สามารถให้ได้ถ้ามีข้อบ่งชี้

Immune globulins, pooled or hyperimmune

Immune globulin or specific globulin preparations

สามารถให้ได้ถ้ามีข้อบ่งชี้

Influenza ไข้หวัดใหญ่

Inactivated whole virus or subunit

สามารถให้ได้ถ้ามีข้อบ่งชี้

Japanese encephalitis โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

Inactivated virus

ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในคนท้อง หากจะใช้ให้ชั่งน้ำหนักถึงผลดีและผลเสีย

Measles โรคหัด

Live-attenuated virus

ห้ามให้ แนะนำว่าหากไม่เคยฉีดมาก่อนให้รอคลอดก่อนแล้วจึงฉีดวัคซีน

Meningococcal meningitisไข้กาฬหลังแอ่น

Polysaccharide

สามารถให้ได้ถ้ามีข้อบ่งชี้

Mumps คางทูม

Live-attenuated virus

ห้ามให้ แนะนำว่าหากไม่เคยฉีดมาก่อนให้รอคลอดก่อนแล้วจึงฉีดวัคซีน

Plague

Inactivated bacterial

ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในคนท้อง หากจะใช้ให้ชั่งน้ำหนักถึงผลดีและผลเสีย

Pneumococcal ปอดบวม

Polysaccharide

สามารถให้ได้ถ้ามีข้อบ่งชี้

Polio, inactivated

Inactivated virus

สามารถให้ได้ถ้ามีข้อบ่งชี้

Polio, oralโรคโปลิโอ

Live-attenuated virus

สามารถให้ได้ถ้ามีข้อบ่งชี้ ให้2ครั้ง ครั้งที่สองห่างครั้งแรก 1 เดือน

Rabies โรคพิษสุนัขบ้า

Inactivated virus

สามารถให้ได้ถ้ามีข้อบ่งชี้

Rubella หัดเยอรมัน

Live-attenuated virus

ห้ามให้ แนะนำว่าหากไม่เคยฉีดมาก่อนให้รอคลอดก่อนแล้วจึงฉีดวัคซีน

Tetanus-diphtheriaบาดทะยัก คอตีบ

Toxoid

สามารถให้ได้ถ้ามีข้อบ่งชี้ แนะนำให้ฉีดหากเข็มสุดท้ายฉีดมามากกว่า 10 ปีแนะนำให้ไตรมาส2

Typhoid ไทฟอยด์

Inactivated bacterial

ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในคนท้อง หากจะใช้ให้ชั่งน้ำหนักถึงผลดีและผลเสีย

Typhoid (Ty21a)

Live bacterial

ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในคนท้อง หากจะใช้ให้ชั่งน้ำหนักถึงผลดีและผลเสีย

Varicella ไข้สุกใส

Live-attenuated virus

ห้ามให้

Yellow feverไข้เหลือง

Live-attenuated virus

สามารถให้ได้ถ้ามีข้อบ่งชี้

การให้วัคซีนในคนให้นมบุตร

การให้นมบุตรจะทำให้เด็กได้รับสารอาหารและภูมิต่อโรคติดเชื้อดังนั้นคุณแม่ควรจะให้นมบุตรให้นานที่สุดและอาจจะเสริมด้วยนมขวด แม่ที่ให้นมบุตรสามารถฉีดวัคซีนได้ทุกชนิด แต่ต้องคำนึงถึงเด็กมากกว่าเพราะยังไม่ถึงวัยที่จะฉีดวัคซีนจึงยังไม่มีภูมิที่จะป้องกันโรค

มาลาเรียและการตั้งครรภ์

คนท้องเมื่อเป็นโรคมาลาเรียจะเป็นรุนแรงกว่าคนปกติ และยังไม่ยารักษามาลาเรียที่ได้ผล 100% รวมทั้งยังไม่มียาป้องกันที่ได้ผลดังนั้นวิธีดีที่สุดคืออย่าไปในแดนระบาดของเชื้อมาลาเรีย หากต้องไปก็ควรอยู่แต่ในบ้านถ้าหากออกนอกบ้านให้สวมชุดสีสว่าง แขนยาว ขายาวรองเท้าและถุงเท้า ควรนอนในห้องแอและมียากันยุง หรือยาทากันยุงคุณแม่ต้องล้างมือและเต้านมให้สะอาดก่อนอุ้มเด็ก

การตั้งครรภ์กับการเดินทางบนเครื่องบิน

โดยมากหากจะเดินทางควรเดินทางในระหว่างอายุครรภ์18-32 สัปดาห์ และไม่ควรมีข้อห้ามในการเดินทาง ตำแหน่งที่นั่งควรบริเวณกลางเครื่องบินเพราะไม่ค่อยกระเทือน ควรจะลุกเดินทุกๆชั่วโมงขยับข้อเท้าบ่อยๆ ให้ดื่มน้ำบ่อยๆ หากพาทารกไปด้วยไม่ควรพาเด็กอายุน้อยกว่า 6 สัปดาห์เนื่องจากปอดยังไม่แข็งแรงและเด็กอาจจะปวดหู

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมระหว่างเดินทาง

 • แป้ง
 • ปรอทวัดไข้
 • ผงเกลือแร่
 • วิตามิน
 • ยา paracetamol
 • ยาทากันยุง
 • ครีมกันแสง
 • แทบตรวจปัสสาวะสำหรับครรภ์แก่
สร้างโดย: 
sss28254

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์