ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา


รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมโครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบกองทุนกูลเกื้อเพื่อการศึกษา ซ่อมแซมอาคาร และห้องเรียน ณ โรงเรียนบ้านสบแม่รวม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย และโรงเรียนสองพี่น้อง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2552

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษานั้น เพื่อเป็นการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องเรียนเด็กเล็ก  ห้องคอมพิวเตอร์  และระบบท่องน้ำประปาโรงเรียน  รวมถึงสมทบทุนกองทุนกูลเกื้อเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียน  โดยมีชมรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ชมรมสุนันทาลัย  ชมรม CS club นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตลอดจนคณาจารย์และกรรมการร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่  1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2552 

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินสมทบทุนได้ที่ ชื่อบัญชี อาจารย์ ดร.รัตนา  ปานเรียนแสน อาจารย์ประจำสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่บัญชี 726 – 2 – 82602 – 8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน หรือชื่อบัญชี นางพัธยา นันตวรรณกุล  เลขที่บัญชี  081 – 2 – 67013 – 1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนพัฒนาการ (โปรดแจ้งรายละเอียดหลังการโอนได้ที่ 086 – 979 – 1113 หรือ  081 – 498 – 5439

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์