e-learning สำหรับครูและนักเรียนสายวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ ssspoonsak

e-learning สำหรับครูและนักเรียนสายวิทยาศาสตร์

      โครงการ LEARN Online สถาบันพัฒนาวิชาชีพ สวทช. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร e-learning วิชา “ความปลอดภัยทางชีวภาพและจีเอ็มโอ” (Biosafety&GMOs) เนื้อหาบทเรียนเป็นการถ่ายทอดความรู้โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตรวมถึงวิธีการนำเสนอและสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปถ่ายทอดให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ พร้อมเพิ่ม
ประสบการณ์ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง(workshop) สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรสามารถศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัคร online ได้ที่ http://www.learn.in.th

 • กิจกรรมปฐมนิเทศ : วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30-12.00 น.
  ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. รังสิต ปทุมธานี
 • กิจกรรมภาคปฏิบัติ :
  1. ศึกษาดูงาน "การพัฒนาและการทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรม" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
  2. ฝึกปฏิบัติการ 2 วัน ในเดือนกรกฎาคม 2552 จากเนื้อหาในบทที่ 2 เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม
  (ในส่วนนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาติดตามกำหนดการและรายละเอียดที่ www.learn.in.th)
 • ค่าใช้จ่าย :
  1. สำหรับนักเรียนนักศึกษา และครูอาจารย์ ราคา 900 บาท/ท่าน
  (พิเศษ!!! สำหรับครูผู้สอนและนักเรียนที่รวมกลุ่มตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ลดอีก 10%)
  2. สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 1,800 บาท/ท่าน

  ติดต่อโครงการ LEARN Online
  สถาบันพัฒนาวิชาชีพ ศูนย์การพัฒนากำลังคน
  สำนักพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนงานกลาง
  ที่อยู่ :111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  เบอร์โทร: 0-2564-7000 ต่อ 1422-1427 FAX: 0-2564-7140
  e-mail: learnonline@learn.in.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

 • ssspoonsak
 • supatkul