English for Health วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

           เป็นที่ทราบดีว่าวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขึ้นชื่อคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับความนิยมจากนักเรียนม.6  ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สมัครเข้าเรียนแต่ละปีเป็นจำนวนมาก
           ถ้าเปิดหลักสูตรดูจะรู้ว่ามีสาขาวิชาอื่น ๆ ให้เลือกเรียนเช่นกัน ในระดับปริญญาตรี สอนคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา วิชาเอกจิตวิทยาองค์การ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) และคณะกายภาพบำบัด ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์  (กลุ่มวิชาจิตวิทยาสุขภาพ และชุมชน กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์)  และหลักสูตรระยะสั้น (การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่ว ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล)
           ปีการศึกษา 2552 ต้องจับตาที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มากเป็นพิเศษ เมื่อวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ใช้จุดเด่นที่มีอยู่คือความถนัดด้านสุขภาพ  (Health) ผนวกเข้ากับความรู้สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English) เปิดสอน English for Health เป็นทางเลือกเพิ่มขึ้น ชูธงผลิตบุคลากรเติมเต็มให้กับธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
           ในอนาคตวิทยาลัยเซนต์หลุยส์จึงสามารถสร้างคนที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ เช่น นักสื่อสารมวลชน การโรงแรมและการท่องเที่ยว การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ สื่อมวลชนสุขภาพ พนักงานแนะนำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ  หรือเลขานุการในโรงพยาบาลระดับนานาชาติ
           อาจารย์ทรงวุฒิ บุริมจิตต์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกัน ปี 2 เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป ฟัง พูด อ่าน เขียน ปี 2 เทอม 2 พาไปดูงาน จากนั้นผ่านกระบวนการสอบวัดความรู้เรื่องเจตคติ เพื่อเลือกวิชาเอก ตอนปี 3 และปี 4 เทอม 1 ฝึกงาน
           ผู้ที่เลือก English for Health จะได้เรียนการแปลด้านสุขภาพ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจสุขภาพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชนด้านสุขภาพ เป็นต้น
           "วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ใช้ทีมCross Functional Team โดยอาจารย์ที่สอนด้าน Medical English และอาจารย์ที่สอน Pure English ส่วนผมเติมเต็มด้าน English for Business ที่ผ่านมาปัญหาของพยาบาลคือพูดไทยคำอังกฤษคำ ไม่สามารถนำประโยคภาษาอังกฤษไปเขียนได้ เป็นช่องทางให้ผู้เรียน English for Health  ได้เปรียบเรื่องภาษาที่เป็นธรรมชาติ สามารถนำศัพท์ สำนวนการเขียนภาษาอังกฤษสื่อสารในเชิงธุรกิจและสุขภาพได้"
           จุดเด่นของการเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กำหนดให้นักศึกษาเลือกวิชาโทภาษาต่างประเทศ (จีน ญี่ปุ่น) และส่งเสริมประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ ด้วยการสนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Work&Travel กับเอเจนท์ที่ผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัย ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนปี 3 
           ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ยังผลักดันให้สอบ TOEIC ให้ได้ 550 คะแนน เพื่อให้มีความพร้อมอย่างเต็มตัว ไม่รวมความรู้นอกห้องเรียนจากกิจกรรมการจัดประชุมนานาชาติร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ที่วิทยาลัยเซนต์หลุยส์จัดขึ้นเป็นประจำ

           คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปิดรับได้เพียง 40 คนเท่านั้น เมื่อประกันคุณภาพทั้งทักษะภาษาอังกฤษ ความรู้สุขภาพ ภาษาต่างประเทศที่สองขนาดนี้แล้ว สนใจติดต่อวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โทร.0-2675-5304-12 www.slc.ac.th


โดย ryo watta.ryo@gmail.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์