ผู้แทนไทยแข่งคณิต วิทย์ คอมพ์โอลิมปิก

          ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และคณะอนุกรรมการอำนวยการ  จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 31 มีนาคม และ 15 – 28 เมษายน 2552 แล้วนั้น ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช  2552 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

          ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ จำนวน 6 คน ไปแข่งขัน  ณ เมืองเบรเมน ประเทศเยอรมนี ในวันที่  10 – 22  กรกฎาคม  2552

          นายธนาตย์ คุรุธัช เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
          เด็กชายนิปุณ ปิติมานะอารี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
          นายพงศ์ภัค ภูมิวัฒน์ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
          นายภควุฒิ จิรดิลก อัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพมหานคร
          นายศุภณัฐ คำตื้อ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
          นายสุธี เรืองวิเศษ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

          ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ   จำนวน  4   คน    ไปแข่งขัน ณ เมืองพลอดิฟ  ประเทศบัลกาเรีย ในวันที่  8 – 14  สิงหาคม  2552

          นางสาวทักษพร กิตติอัครเสถียร สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร
          นายพศิน มนูรังษี กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
          นายวิสิฐ ภัทรนุธาพร มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
          นายอาภาพงศ์ จันทร์ทอง มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

          ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ จำนวน 4 คน ไปแข่งขัน ณ เมืองอ็อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ในวันที่  18 – 27  กรกฎาคม  2552

          นายพชรพล สินชัยโรจน์กุล มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
          นางสาวพิณนรี เตี่ยมังกรพันธุ์  เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
          นางสาวศศิลดา ศิริรุ่งเรือง เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
          นายอลิฟ น้อยคำ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

          ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ จำนวน 4 คน ไปแข่งขัน ณ เมืองซึคูบา ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่  12 – 19  กรกฎาคม  2552

          นายจตุพร วานิชานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
          นางสาวนันทนัช วุฒิไกรวิทย์ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
          นางสาวฝันฝ้าย สมเกียรติ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
          นายวีรภัทร คิ้ววงศ์งาม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

          ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ จำนวน 5 คน ไปแข่งขัน ณ  เมิองเมอริดา  ประเทศเม็กซิโก ในวันที่  11 – 19  กรกฎาคม  2552

          นายจิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
          นายธนภัทร วรศรัณย์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
          นายวีรภัทร พิทยครรชิต เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
          นายสรณภพ เทวปฏิคม สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร
          นายอิสระพงศ์ เอกสินชล มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม


watta.ryo@gmail.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์