กีฬาเน็ตบอล (Net Ball)

รูปภาพของ kalayarat

ประวัติกีฬาเนตบอล

          กีฬาเนตบอลพัฒนามาจากกีฬาบาสเกตบอล โดยเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1891 ณ เมืองสปริงฟิลด์ ( Springfield )  มลรัฐแมสซาซูเซทส์ ( Massachusetts ) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยชาวแคนาเดี่ยน  ชื่อ James Naismith  ซึ้งสร้างเกมนี้เพื่อให้เล่นในร่ม  ต่อมาเกมนี้มีชื่อเรียกว่า  บาสเกตบอล  ซึ่งลำดับต่อมา  Clara Bear  ครูสอนกีฬาในเมืองนิวออรีลส์ ( New Orleans )  ได้เขียนหนังสือถึง  James Naismith เพื่อขอต้นฉบับกติกา และคิดที่จะทำเกมกีฬาขึ้นมาใหม่  โดยมีการเขียนเส้นขวางสนามเพื่อใช้กำหนดพื้นที่การเล่น ผู้เล่นไม่สามารถออกนอกพื้นที่การเล่นของตนเองได้   แต่เกมกีฬาดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ 
          ในปี ค.ศ. 1895 กีฬาเนตบอลเริ่มในประเทศอังกฤษ ณ มาดาม ออสเทนบิวรี่วิทยาลัย ( Madame Ostenbury’s College ) และมีจำนวนผู้เล่นกีฬาเนตบอลมากขึ้นตามลำดับ ประมาณครึ่งศตวรรษที่ 20 กีฬาเนตบอลได้มีการเริ่มเล่นในประเทศต่างๆที่อยู่ภายใต้เครือจักรภพอังกฤษ  แต่ไม่มีมาตรฐานของกฎ  กติกา การเล่นที่แน่นอน บางครั้งเล่นข้างละ 9 คน บางครั้งเล่นข้างละ 5 คน
          ในปี  ค.ศ. 1957  ระหว่างที่ชาวออสเตรเลียได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศอังกฤษ  ได้มีการอภิปรายถึงมาตรการของกฎ  กติกาการเล่น  และท้ายที่สุดในปี  ค.ศ. 1960  ได้มีการจัดประชุมขึ้น ณ ประเทศศรีลังกา  โดยมีตัวแทนจากประเทศอังกฤษ  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  อาฟริกาใต้  และอินเดียตะวันตก  ได้ร่วมกันก่อตั้งเป็น  สหพันธ์บาสเกตบอลและเนตบอลผู้หญิงนานาชาติ ( The International Federation of Women’s Basketball and Netball )  กีฬาเนตบอลมีกฎ กติกา  อย่างเป็นทางการตั้งแต่บัดนั้น  และได้มีมติให้จัดการแข่งขันแชมป์โลกทุกๆ 4 ปี  ต่อมาในปี  ค.ศ. 1970  สมาคมกีฬาเนตบอลประเทศออสเตรเลียได้มีการปรับปรุงเกมการเล่น  และกำหนดชื่อกีฬาชนิดนี้อย่างเป็นทางการว่า  “กีฬาเนตบอล”  การเล่นมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยมากขึ้นโดยเน้นที่ความเร็วและความตื่นเต้นตลอดเกมการแข่งขัน
           ปัจจุบันมีสหพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเนตบอลอยู่ 2 สหพันธ์ คือ สหพันธ์กีฬาเนตบอลนานาชาติ ( The International Federation of Netball Associations : IFNA )  มีที่ทำการอยู่ที่ประเทศอังกฤษ  ปัจจุบันมีประธานสหพันธ์ชื่อ  Mrs.Molly Rhone  เป็นชาวจาไมก้า  ซึ่งสามารถจะสืบค้นข้อมูลต่างๆได้จาก  http://www.netball.org  และสหพันธ์กีฬาเนตบอลแห่งเอเชีย ( The Asian Federation Netball Association : AFNA )  มีที่ทำการอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์  มีประธานสหพันธ์ชื่อ  Mrs.Ivy Singh-Lim  เป็นชาวสิงคโปร์
          สำหรับสมาคมเนตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย  ก่อตั้งขึ้นมาเนื่องจากในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์  ครั้งที่ 21  ณ ประเทศมาเลเซีย  ได้บรรจุกีฬาเนตบอลเข้าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งในการแข่งขัน  ดังนั้น จึงได้มีการก่อตั้งสมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเล่นขึ้นในวันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2543  โดยได้รับการสนับสนุนจาก  นายวิจิตร  เกตุแก้ว  นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  นายกสมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเล่นคนแรก  นายทินกร  นำบุญจิตต์  และเลขาธิการ  รองศาสตราจารย์  ดร.  สุปราณี  ขวัญบุฯจันทร์  มีที่ทำการสมาคมอยู่ที่สนามกีฬารัชมังคลาสนามกีฬาแห่งชาติ  โซนอี  ห้อง 220  การกีฬาแห่งประเทศไทย  หัวหมาก สนามกีฬาเนตบอลสมัครเล่นได้รับการพิจารณาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย  อนุมัติให้สมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเล่น  ใช้คำว่า  “แห่งประเทศไทย”  ได้ เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ. 2545  ในปัจจุบันสมาคมฯ จึงมีชื่อเรียกว่า  “สมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย” หรือ  ส.ก.น.  มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “ The Netball Association of Thailand” หรือ  N.A.T.  การดำเนินกิจกรรมของสมาคม ฯยังดำเนินงานไปอย่างต่อเนื่องเพื่อจะทำให้กีฬาเนตบอลเป็นที่รู้จัก เผยแพร่ของประชาชนคนไทย  โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอน  การฝึกอบรมผู้ตัดสิน  การเข้าร่วมจัดการแข่งขันกีฬาเนตบอลในกีฬาวิทยาลัยพลศึกษา  การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย  เป็นต้น นอกจากนี้สมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยยังได้จัดการแข่งขันกีฬาเนตบอลในระดับต่าง ๆ เช่น  การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย    การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย  เป็นต้น 
           การแข่งขันระดับนานาชาติจะเล่นโดยมีผู้เล่น 2 ทีม  ทีมละ 7 คน  การเล่นโดยส่วนใหญ่จะใช้ลักษณะการส่ง หรือ ขว้างบอล และการรับบอล  โดยปกติจะเป็นการเล่นของผู้หญิง  แต่ในปัจจุบันเริ่มมีการฝึกเล่นในผู้ชายแล้ว  สนามยาว 100 ฟุต  กว้าง 50 ฟุต
          การแข่งขันโดยพื้นฐานต้องมีการยิงประตูให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และในขณะเดียวกันต้องพยายามป้องกันไม่ให้ทีมตรงข้ามได้คะแนน  การยิงประตูกระทำได้ในพื้นที่ที่กำหนด  โดยบอลต้องผ่านห่วงประตูโดยสมบูรณ์  ความสูงของเสาประตูสูง 3.05 เมตร ( 10 ฟุต )
          การแข่งขันประกอบด้วย 4 ควอเตอร์  ควอเตอร์ละ 15 นาที  พัก 3 นาที  ระหว่างควอเตอร์ที่ 1 และ 2 และควอเตอร์ที่ 3 และ 4  และพัก 15 นาทีระหว่างควอเตอร์ที่ 2 และ 3  ตำแหน่งของผู้เล่นจะต้องเล่นในพื้นที่ระบุในแต่ละตำแหน่ง  ผู้เล่นสามารถรับบอลได้ทั้งสองมือและมือเดียว  และต้องส่งบอล  หรือยิงประตูภายใน 3 วินาที  เนตบอลเป็นกีฬาที่ไม่ปะทะและไม่อนุญาตให้ผู้เล่นเข้าปะทะ  หรือ
รบกวน  ในขณะที่ผู้เล่นทีมตรงข้ามกำลังเล่นบอลอยู่ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 183 คน กำลังออนไลน์