การใช้บริการห้องสมุด

รูปภาพของ sss30353

            หน้าแรก ประวัติ  การใช้บริการ การเดินทาง ร้านอาหาร

                                                           ประมวลภาพ วิดีโอรถโดยสารจากห้องสมุดไปบางรัก

 

  ร้านทีใกล้เคียงห้องสมุด  บรรยากาศในห้องสมุด  

 


  

 

 

      Embarassedอัตราค่าสมาชิกมีหลายประเภท ดังนี้ค่ะ - สมาชิกแบบครอบครัวปีละ 2,800 บาท ครึ่งปี 1,900 บาท ยืมหนังสือได้ 12 เล่ม ไม่รวมพ็อคเก็ตบุ้ค- สมาชิกทั่วไปปีละ 2,000 บาท ครึ่งปี 1,400 บาท - ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) ปีละ 1,000 บาท ครึ่งปี 700 บาท - เด็กและนักเรียนนักศึกษา (ไม่เกิน 22 ปี) ปีละ 1,400 บาท ครึ่งปี 900 บาท ยืมหนังสือได้ 6 เล่ม ไม่รวมพ็อคเก็ตบุ้ค - ส่วนบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกจะเสียค่าใช้บริการ 50 บาทต่อวัน

   The members are as follows: - The members of a family each year 2,800 Baht half 1900 baht loan book has 12 volumes, excluding the Pocket Notebook - The general membership of 2,000 baht per half year 1400 baht - Seniors (65. year) year 1000 Baht half 700 baht - children and students (up to 22 years) year 1400 Baht half 900 baht loan book has six books include Pocket Notebook - the personalized. a member will cost 50 baht per day.

 

                             

                        

                        
  ที่มาของข้อมูล

 1. http://topicstock.pantip.com/camera/topicstock/O3803155/O3803155.html

  ที่มาของภาพที่จัดทำแบรนเนอร์

 1. http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/531/13531/images/NEILSONHays/hays4860.jpg

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 128 คน กำลังออนไลน์