พระสำเภาเจดีย์

รูปภาพของ sss30480

 ♥ หน้าแรก ♥ | ♥ ประวัติที่มา ♥ | ♥ สถานที่ภายในวัดยาน ♥

 ♥ การเดินทาง ♥ | ♥ ร้านอาหาร ♥ | ♥ ของฝาก ♥ | ♥ ประมวลภาพ ♥ | ♥ วิดิโอ ♥

ที่มา : นางสาว สุภัตรา  พุ่มพยอม  นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

                         ♣ พระสำเภาพระเจดีย์

               ก่อสร้างด้วยการก่ออิฐถือปูน เป็นรูปเรือสำเภา เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของเมืองบางกอก อันเป็นศูนย์กลางการส่งออกใน

  การต่อเรือสำเภาแบบจีนขาย ซึ่งมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า “เรือสำเภาจีนหัวขาว (แป๊ะ-โถว-จุ๊น)”  มีลักษณะคล้ายกับเรือสำเภาจีนแต้จิ๋ว หัวเรือ

  หันสู่ทิศใต้และปากแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนท้ายเรือหันไปทางทิศเหนือ

              ความยาวตอนบนตลอดลำเรือสำเภา วัดจากหัวเรือถึงท้ายบาหลี ยาว ๒๑ วา ๒ ศอก (๔๓ เมตร) ความยาวตอนล่าง ส่วนที่ติดกับพื้น

  ๑๘ วา ๑ ศอก (ประมาณ ๓๖.๕ เมตร) ความกว้างตรงส่วนกลางของเรือ ๒๑ วา ๓ ศอก (๙.๕ เมตร) ความสูงตรงส่วนกลางลำเรือ ๒ วา

  ๓ ศอก (๕.๕ เมตร)

              หัวเรือแต่เดิมทำเป็นรูปคล้ายเสี้ยววงเดือนแบบใบมีดโกนของพระในสมัยก่อน แต่เมื่อมีการบูรณะใหม่ในภายหลัง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๖

  โดยกรมกัลปนา ทำให้มีลักษณะหัวเรือเปลี่ยนไปคล้ายรูปมีดดาบแทน

              บนเรือสำเภา เป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ใหญ่ ๑ องค์ เล็ก ๑ องค์ ตรงกับบริเวณตำแหน่งเสากระโดงเรือ แทนที่จะตั้งอยู่บนพื้นดินตาม

  ปกติ พระเจดีย์องค์ใหญ่ เป็นพระเจดีย์ฐานย่อมุมไม้ยี่สิบ ขนาดฐานล่างกว้าง ๓ วา ๑ ศอกเศษ สูงประมาณ ๘ วา ๒ ศอก (๑๗ เมตร)

             ส่วนพระเจดีย์องค์เล็ก ฐานย่อมุมไม้สิบหกขนาดฐานล่างกว้าง ๗ ศอกเศษ สูงประมาณ ๖ วา (๑๒ เมตร) ระยะห่างความสูงจากฐาน

  พระเจดีย์ที่ตั้งอยู่สูงจากระดับพื้นดินประมาณ ๓.๑๐ เมตร

             พระสำเภาพระเจดีย์ วัดยานนาวาดังกล่าวนี้ เป็นศิลปกรรมในแบบ “ขนบประเพณี” สมัยรัชกาลที่ ๓ ที่มีความโดดเด่นและเป็น

  เอกลักษณ์ที่สำคัญมาก

                        

          ที่มา : นางสาว สิริรัตน์  มิตรชอบ นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   ที่มา : นางสาว สิริรัตน์  มิตรชอบ นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

   << (หน้าก่อนนี้) พระแท่นที่ประทับของรัชกาลที่ 3                                                     (หน้าถัดไป) หอพระไตรปิฎก >>

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์