อาคารเจษฎาบดินทร์(The Building Was Jessadabodin)

รูปภาพของ sss30480

 ♥ หน้าแรก ♥ | ♥ ประวัติที่มา ♥ | ♥ สถานที่ภายในวัดยาน ♥

 ♥ การเดินทาง ♥ | ♥ ร้านอาหาร ♥ | ♥ ของฝาก ♥ | ♥ ประมวลภาพ ♥ | ♥ วิดิโอ ♥

ที่มา : นางสาว สิริรัตน์  มิตรชอบ นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

In English

                          ♣ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์

                เข้ามาในวัดยานนาวาจะอยู่ตรงกลางระหว่างอาคารที่สำคัญของวัดได้แก่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ซึ่งประดิษฐานพระบรม

  สารีริกธาตุจาก 8 ประเทศ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ได้แก่ พระอาทิตย์ พระราหู บนชั้น 3 ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ปัจจุบันด้านหน้าอาคารมีพระ

  โพธิสัตว์กวนอิม 3 ปางใน 1 องค์ ประดิษฐานอยู่ (ขวามือในรูป) ข้างอาคารมหาเจษฎาบดินทร์มีทางเข้าลานจอดรถ (ระหว่างงานสมโภชเจ้า

  แม่กวนอิมห้ามนำรถเข้ามาจอด) อาคารอีกหลังจะอยู่ตรงกันข้ามกับอาคารมหาเจษฎาบดินทร์เป็นหอพระไตรปิฎก

ที่มา : นางสาว สุภัตรา  พุ่มพยอม นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

       << (หน้าก่อนนี้) ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม 3 ปาง                                          (หน้าถัดไป) ที่ให้อาหารปลา,ท่าน้ำ >>

 

ที่มาข้อมูล : http://goo.gl/Qyrhv6

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์