ระบบจัดหนังสือแบบดิวอี้ ( Dewey)

รูปภาพของ sss30372

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบจัดหนังสือแบบดิวอี้ ( Dewey)

เนื่องจากภายในห้องสมุดเนียลสัน ได้มีการจัดระบบหนังสือแบบดิวอี้ เราจึงขอรวบรวมความรู้ในส่วนนี้มาแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะ

ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) เรียกย่อๆ ว่า D.C. หรือ D.D.C เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือใน ห้องสมุด ที่นิยมระบบหนึ่ง คิดค้นขึ้นโดยชาวอเมริกัน เมลวิล ดิวอี้ ในขณะที่เขา กำลังเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่วิทยาลัยแอมเฮอร์ส (Amherst College)

การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จากหมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อย ต่างๆ

 

  • การแบ่งหมวดหมู่หนังสือครั้งที่ 1
    • โดยแบ่งตามประเภทของสรรพวิชาใหญ่ๆ 10 หมวด โดยใช้ตัวเลขหลักร้อยเป็นตัวบ่งชี้

 

000 เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป (Generalities)

100 ปรัชญา (Philosophy)

200 ศาสนา(Religion)

300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)

400 ภาษาศาสตร์ (Language)

500 วิทยาศาสตร์ (Science)

600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี (Technology)

700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation)

800 วรรณคดี (Literature)

900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography)

 

  • การแบ่งหมวดหมู่หนังสือครั้งที่ 2
    • โดยแบ่งออกเป็นอีก 10 หมวดย่อย โดยใช้ตัวเลขหลักสิบเป็นตัวบ่งชี้ รวมเป็น 100 หมวดย่อย

000 เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป

010 บรรณานุกรม

020 บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

030 สารานุกรมไทยทั่วไป

040 ความเรียงทั่วไป

050 วารสารทั่วไป

060 สมาคมและพิพิธภัณฑ์ทั่วไป

070 วารสารศาสตร์ การพิมพ์ หนังสือพิมพ์

080 ชุมนุมนิพนธ์

090 ต้นฉบับตัวเขียนและหนังสือหายาก

 

100 ปรัชญา

110 อภิปรัชญา

120 ความรู้ในด้านปรัชญา

130 จิตวิทยาสาขาต่างๆ

140 ปรัชญาระบบต่างๆ

150 จิตวิทยา

160 ตรรกวิทยา

170 จริยศาสตร์

180 ปรัชญาตะวันออก ปรัชญาสมัยกลางและสมัยโบราณ

190 ปรัชญาสมัยปัจจุบัน

 

200 ศาสนา

210 ศาสนาธรรมชาติ

220 คัมภีร์ไบเบิล

230 เทววิทยาเชิงคริสต์ศาสน์

240 เทววิทยาเชิงปฏิบัติ

250 เทววิทยาเกี่ยวกับบรรพชิต

260 เทววิทยาทางการศาสนา

270 ประวัติศาสตร์ศาสนาในประเทศต่าง ๆ

280 คริสต์ศาสนาและนิกายต่าง ๆ

290 ศาสนาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนา ศาสนาเปรียบเทียบ

 

300 สังคมศาสตร์

310 สถิติ

320 รัฐศาสตร์

330 เศรษฐศาสตร์

340 กฎหมาย

350 รัฐประศาสนศาสตร์

360 สวัสดิภาพสังคม

370 การศึกษา

380 การพานิชย์

390 ขนบธรรมเนียมประเพณี นิทานพื้นเมือง

 

400 ภาษาศาสตร์

410 ภาษาศาสตร์

420 ภาษาอังกฤษ

430 ภาษาเยอรมัน

440 ภาษาฝรั่งเศส

450 ภาษาอิตาเลียน

460 ภาษาสเปนและโปรตุเกส

470 ภาษาลาติน

480 ภาษากรีก

490 ภาษาอื่นๆ

 

500 วิทยาศาสตร์

510 คณิตศาสตร์

520 ดาราศาสตร์

530 ฟิสิกส์

540 เคมี

550 ศาสตร์ว่าด้วยพื้นโลก

560 ชีววิทยา

570 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

580 พฤกษศาสตร์

590 สัตววิทยา

 

600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี

610 แพทยศาสตร์

620 วิศวกรรมศาสตร์

630 เกษตรศาสตร์

640 คหกรรมศาสตร์

650 บริหารธุรกิจ

660 อุตสาหากรรมเคมี

670 โรงงานอุตสาหกรรม

680 สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร

690 การก่อสร้าง

 

700 ศิลปกรรมและการบังเทิง

710 สถาปัตยกรรมนอกอาคาร

720 สถาปัตยกรรม

730 ประติมากรรม

740 มัณฑนศิลป และการวาดเขียน

750 จิตรกรรม

760 การจำลองภาพจิตรกรรม

770 การถ่ายรูปและถ่ายภาพ

780 ดนตรี

790 การบันเทิงและการแสดง

 

800 วรรณคดี

810 วรรณคดีอเมริกัน

820 วรรณคดีอังกฤษ

830 วรรณคดีเยอรมัน

840 วรรณคดีฝรังเศส

850 วรรณคดีอิตาเลียน

860 วรรณคดีสเปนและโปรตุเกส

870 วรรณคดีละติน

880 วรรณคดีกรีก

890 วรรณคดีภาษาอื่น ๆ

 

900 ภูมิศาสตร์

910 ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว

920 ชีวประวัติและสกุลวงศ์

930 ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ

940 ประวัติศาสตร์ยุโรป

950 ประวัติศาสตร์ทวีปเอเซีย

960 ประวัติศาสตร์ทวีปแอฟริกา

970 ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ

980 ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้

990 ประวัติศาสตร์แถบมหาสมุทรและแถบขั้วโลกทั้งสอง นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย นิวกินี (ปาปัว) และหมู่เกาะต่าง ๆ ในแถบนั้น

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.thaiglossary.org/node/10647

ถ่ายภาพประกอบแบนเนอร์โดย : น.ส. ดรุณี    เนาวรัตน์พูลสิน

จัดทำโดย : 1.น.ส. ดรุณี             เนาวรัตน์พูลสิน

 2.น.ส. สุภัคสา          แซ่เฮ้ง

 3.น.ส. อัญญารัตน์     ร้อยสม

 4.น.ส. ชิดชนก         ลี้รักสิทธิ์

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  เลขที่1 ซอยเจริญกรุง 57   ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์