ประวัติของพิพิธภัณฑ์

รูปภาพของ sss30321

 

 

       

     

  

 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก (พิพัธภัณฑ์ชาวบางกอก)

       จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์และความตั้งใจของ รศ.วราพร  สุรวดี ซึ่งนำบ้านและทรัพย์สินที่ได้รับมรดกจากมารดาคือ นางสอาง

(ตันบุญเต๊ก)สุรวดี มาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจได้ศึกษา รศ.วราพรเป็นผู้ควบคุม การจัดและจัดในส่วนที่

เป็นพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกด้วยตนเอง เมื่อแล้วเสร็จจึงได้ทำเรื่องยกบ้านหลังนี้ให้เป็นสมบัติของกรุงเทพมหานครและใช้พื้นที่ส่วนหนึ่ง

จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยโอนกรรมสิทธิ์แก่กรุงเทพมหานคร เสร็จสมบรูณ์เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ­­๒๕๔๗ 

 

Bangkok Local Museum Bangrak (Bangkok's Folk Museum)

 

      Bangkok Local Museum Bangrak (Bangkok’s Folk Museum) or Bangkokian Museum was founded

By Asso.Prof.Waraporn Surawadee out of her wish to convert her home and properties, which she

inherited from her mother Mrs. Sa-arng Surawadee (Tanboontek), into a museum for younger

generations and the general public . Overseeing the conversion of the museum by herself , Asso.

Prof. Waraporn later gave it to the Bangkok  Metropolitan Administration (BMA) for management.

The transferring  of the proprietary rights was completed on 1 October 2004 C.E.

 

บ้าน

     เพียงก้าวแรกสู่สถานที่ตั้งของพิพิธพัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางรัก หรือ พิพิธพัณฑ์ชาวบางกอก ท่านก็จะได้สัมผัสถึง

ความสงบร่มเย็นสบายตาด้วยสีเขียวของร่มไม้ใบหญ้าที่ชอุ่มและบ่อน้ำใสรายรอบตัวอาคาร ๔ หลัง เรือนหลังแรก ( อาคารที่ ๑ )

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๙ โดยมีนางสอางเป็นผู้ดูแลการก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง ๒,๔oo บาท ลักษณะเป็นเรือนไม้สัก ๒ ชั้นสถาปัตยกรรม

ได้รับอิทธิพลจากยุโรป ซึ่งเป็นที่นิยมในยุคนั้น มีการทาสีเลียนแบบผนังก่ออิฐถือปูน หลังคาทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องว่าว เรียกกันว่า

“เรือนปั้นหยารุ่นปลาย” โดยลดทอนลวดลายฉลุที่ชายคาให้น้อยกว่า เรือนปั้นหยารุ่นก่อน เรือนหลังนี้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ที่

สะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบางกอกที่มีฐานะปานกลางในช่วงก่อนและหลังสงคราม  ครั้งที่ ๒ คือ ระหว่าง

พ.ศ. ๒๔oo - ๒๕oo เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีของบ้านหลังนี้ ทำให้ได้รับพระราชทานรางวัล

อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ประเภทเคหสถานและบ้านเรือนเอกชน ประจำปี ๒๕๕๑

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

The Housing Complex

       Once inside, visitors are welcomed by the peaceful and cozy atmosphere of garden and ponds in the

complex of four wood houses.

       The first building was building was built, under the supervision of Mrs. Sa-arng Surawadee,in 1936

C.E. at the construction cost of 2,400 Baht. The two-storey teakwood building adapted the European-style

architecture. Its wooden walls were painted to look like concrete. The PanYa style house with white,

kiteshaped tile hip roof is deemed the “later era of Pan Ya house” as it has less fretwork eaves than that

of its earlier model counterpart. Exhibited in this building are materials and utensils used by Bangkok’s

middle class residents between 1937 and 1957 C.E., the period just before and after World War ll.

With its unique architectural style and proper conservation, this residence won the Best Architectural

conservation Award 2551 (2008 C.E.) of the Association of Siamese Architects under Royal Patronage.

The award was given by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.

  

 

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล: โบรชัวว์พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

ที่มาของภาพที่จัดทำแบนเนอร์  : นางสาวกัญญาภัทร  อาลีมีน

จัดทำโดย นางสาวอุษา  มุขชาติ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์