บุคคล

รูปภาพของ sss30287

 

 

อาจารย์วราพร สุรวดี (เจ้าของบ้าน)

     คุณวุฒิ

          - ปริญญาตรี วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)

          - คบ.

          - ปริญญาโท MAT. (Biology ( Indiana University)

          - Dip. In Marine Science (University of Oslo)

     ประสบการณ์

          - อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน "พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก"

          - นักแปลสำนักพิมพ์ "คบไฟ"


 

 

อาจารย์วนิดา สุรวดี (พี่สาวของอาจารย์วราพร สุรวดี)

     คุณวุฒิ

          - ปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          - ปริญญาโทจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 


 

รูปปั้นนายแพทย์ฟรานซิส คริสเตียน

     ประวัติ

          - เป็นชาวอินเดีย แต่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดนึกว่าเป็นชาวตะวันตก

 


ที่มาของข้อมูล : http://www.paiduaykan.com/province/central/bangkok/bangkokmuseum.html

ที่มาของภาพที่จัดทำแบนเนอร์  : นางสาวกัญญาภัทร  อาลีมีน

จัดทำโดย นางสาวณัฐฐิญา แสนตรง  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์