รวมข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 ม.6 และ ข้อสอบ GAT PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่

รูปภาพของ supatkul

Page Rank

รวมข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 ม.6 และ ข้อสอบ GAT-PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่

 • ข้อสอบ O-NET(โอเน็ต) พร้อมเฉลย ป.6 ม.3 ม.6
 • ข้อสอบ GAT PAT พร้อมเฉลย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 • สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • http://www.02dual.com/

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2552 ครั้งที่ 3

ความถนัด

 

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 1

ความถนัด

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 2

ความถนัด

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 3

ความถนัด

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2554 ครั้งที่ 1

ความถนัด

 

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2548

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2549

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2550
สอบพ.ศ.2551

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ป.6
สอบพ.ศ.255

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ม.3
สอบพ.ศ.2552

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ม.6
สอบพ.ศ.2552

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ป.6
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.3
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย ปรับปรุงใหม่

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.6
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย ปรับปรุงใหม่

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ป.6
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

 • ฉบับ 61A หรือ ฉบับ 61B มี 5 วิชา
  - ภาษาไทย
  - วิทยาศาสตร์
  - สุขศึกษาฯ
  - ศิลปะ
  - การงานฯ
 • ฉบับ 62A หรือ ฉบับ 62B มี 3 วิชา
  - สังคมศึกษาฯ
  - ภาษาอังกฤษ
  - คณิตศาสตร์

เฉลย ปรับปรุงใหม่

 • เฉลยภาษาไทย ฉบับ 61A
 • เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 61A
 • เฉลยสุขศึกษา ฯ 61A
 • เฉลยศิลปะ ฉบับ 61A
 • เฉลยการงานอาชีพฯ ฉบับ 61A
 • เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ
 • เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ
 • เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.3
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

 • ฉบับ 91C หรือ ฉบับ 91D มี 5 วิชา
  - ภาษาไทย
  - วิทยาศาสตร์
  - สุขศึกษาฯ
  - ศิลปะ
  - การงานฯ
 • ฉบับ 92C หรือ ฉบับ 92D มี 3 วิชา
  - สังคมศึกษาฯ
  - ภาษาอังกฤษ
  - คณิตศาสตร์

เฉลย ปรับปรุงใหม่

 • เฉลยภาษาไทย ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยสุขศึกษา ฯ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยศิลปะ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยการงานอาชีพฯ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ
 • เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ
 • เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.6
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

เฉลย กำลังจัดทำ

     

สร้างโดย: 
สุพัฒน์กุล ภัคโชค

ขอเฉลยข้อสอบo-netป.6 62b(2553)

 

ขอบคุณ

ต้องการเฉลย o-net 54 ของ ม.6 ทุกวิชาคัฟ ส่งมาที่ Nhueng-Santipap@hotmail.com  ขอบคุณล่วงหน้าคัฟผม

ขอเฉลย O-net ป.6  61B ปี 2553 สอบ ปี 2554 เข้าเมล์ eak_keawsiri@hotmail.com  หน่อยครับขอบคุณครับ

ช่วยส่ง เฉลยวิธีทำ Pre-Onet ม.3 มาที่ because-imstupid@hotmail.com ทีนะคะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เฉลย โอเน็ต 54 ด้วย

 

ขอเฉลยโอเน็ต54ด้วยคน

ขอเฉลย ข้อสอบ o-net ทุกวิชา ปี 2554  ส่งมาที่ maykittynauk@hotmail.com ให้หน่อยน่ะค่ะ (ขอบคุณมากค่ะ)

รบกวนขอเฉลยคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ฉบับ 62A และ 62B รบวนด้วยค่ะส่งมาที่ sustayen@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

การเรียนคณิตศาสตร์ทำให้มันสมองได้คิดอย่างมีระบบ  มีเหตุผล  มีประโยชน์มากในชีวิตประจำวัน

เวปไซด์นี้เ็ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาในด้านการส่งเสริม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดี

รูปภาพของ kunajame

พี่ครับ ขอ เฉลย O-Net ของม.6 ปี54 ด้วยคับ  ส่งมาที่ kuna_jame007@hotmail.com นะครับ    ขอบคุณครับ :)

ขอข้อสอบ Pre-Onet ม.3 พร้อมเฉลย  ปี 54    ส่งมาที่ maytisa_pee@hotmail.com 
ขอบคุณค่ะ 

ขอเฉลยขอสอบ o-net คณิตศาสตร์ ป.6,ม.3  ปี   51,52 ,53     ส่งมาที่ Khun_ak_hom@hotmail.com   ขอบคุณค่ะ

เฉลยคณิต ป.6 ปี 53 เมื่อไรจะเส็จคะต้องการมากค่ะ

ขอบคุณมากครับพอดีกำลังออกข้อสอบpree- onetของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เลยได้แนวทางมากครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ

ขอข้อสอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2551-2553 พร้อมเฉลย คะ ขอบคุณมากคะ  sasima91@hotmail.com

ขอบคุณที่มีตัวอย่างข้อสอบเก่า พรัอมฉลย  แต่เฉลยวิชาภาอังกฤษ  ป.6 - ม.3  ปีการศึกษา 2553  จะออกเมื่อไรต่ะ  อยากได้จัง

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้สอนนักเรียนต่อไป รบกวนขอแบบเฉลยทุกข้อด้วยครับ

ขอเฉลยด้วยครับ ป.6 ม.3 ทุกวิชา

อยากได้เฉลยของการสอบ o-net ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปี 47,48 ,49,50,51,52,53,  ขอขอบพระคุณ เพราะว่าจะได้ไว้เป็นคลังข้อสอบของโรงเรียนเพื่อประโยชน์แก่นักเรียน

รูปภาพของ nangfa

ขอบคุณมากค่ะขอเฉลย O-net 53 ป.6 ด้วยนะคะ

ขอเฉลยข้อสอบ O net  วิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา  2553 (สอบ ก.พ.2554)หน่อยค่ะ

 

มีประโยชน์ อยากได้เฉลยข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ o-net ชั้น ป.6  สอบ 2  กุมภาพันธ์  2553

 

ขอบคุนมาก

 

ดีมีประโยชน์ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ดี

รูปภาพของ iyala

มีความประสงค์จะขอเฉลยข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 สอบ 2554 ด้วยครับ

ขอข้อสอบพร้อมเฉลยข้อสอบ0-net(ปีการศึกษา  2553) ป.6,ม.3 ทุกวิชาด้วยค่ะ

       ขอบพระคุณมากค่ะ

อยากได้ข้อสอบ o-net xu 2553

ขอเฉลยคำตอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา 2553  8กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขอบคุณคะ

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 248 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

 • TAO The Rock