รวมข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 ม.6 และ ข้อสอบ GAT PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่

รูปภาพของ supatkul

Page Rank

รวมข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 ม.6 และ ข้อสอบ GAT-PAT พร้อมเฉลย ปรับปรุงใหม่

 • ข้อสอบ O-NET(โอเน็ต) พร้อมเฉลย ป.6 ม.3 ม.6
 • ข้อสอบ GAT PAT พร้อมเฉลย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 • สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • http://www.02dual.com/

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2552 ครั้งที่ 3

ความถนัด

 

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 1

ความถนัด

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 2

ความถนัด

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 3

ความถนัด

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2554 ครั้งที่ 1

ความถนัด

 

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2548

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2549

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2550
สอบพ.ศ.2551

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ป.6
สอบพ.ศ.255

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ม.3
สอบพ.ศ.2552

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ม.6
สอบพ.ศ.2552

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ป.6
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.3
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย ปรับปรุงใหม่

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.6
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย ปรับปรุงใหม่

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ป.6
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

 • ฉบับ 61A หรือ ฉบับ 61B มี 5 วิชา
  - ภาษาไทย
  - วิทยาศาสตร์
  - สุขศึกษาฯ
  - ศิลปะ
  - การงานฯ
 • ฉบับ 62A หรือ ฉบับ 62B มี 3 วิชา
  - สังคมศึกษาฯ
  - ภาษาอังกฤษ
  - คณิตศาสตร์

เฉลย ปรับปรุงใหม่

 • เฉลยภาษาไทย ฉบับ 61A
 • เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 61A
 • เฉลยสุขศึกษา ฯ 61A
 • เฉลยศิลปะ ฉบับ 61A
 • เฉลยการงานอาชีพฯ ฉบับ 61A
 • เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ
 • เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ
 • เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.3
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

 • ฉบับ 91C หรือ ฉบับ 91D มี 5 วิชา
  - ภาษาไทย
  - วิทยาศาสตร์
  - สุขศึกษาฯ
  - ศิลปะ
  - การงานฯ
 • ฉบับ 92C หรือ ฉบับ 92D มี 3 วิชา
  - สังคมศึกษาฯ
  - ภาษาอังกฤษ
  - คณิตศาสตร์

เฉลย ปรับปรุงใหม่

 • เฉลยภาษาไทย ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยสุขศึกษา ฯ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยศิลปะ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยการงานอาชีพฯ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ
 • เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ
 • เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.6
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

เฉลย กำลังจัดทำ

     

สร้างโดย: 
สุพัฒน์กุล ภัคโชค

เฉลย อังกฤษ 62A ONET ป.6 สอบ 1/2/54

13 A.2 B.1

14 A.4 B.2

15 A.2 B.2

16 A.4 B.3

17. 3

18. 2

19. 2

20. 1 

เดี๋ยวมีเวลาจะมาต่อ 62 B ให้Smile 

ต่อ 62B

13. A.4 B.4

14. A.3 B.1

15. A.1 B.2

16 A.3 B.2

17. 4

18. 1

19. 3

20. 3 

Smile 

ขอบคุณมากๆนะครับเป็นประโยขน์กับนักเรียนจริงๆ

ขอข้อสอบ พร้อมเฉลยข้อสอบ Gat/Pat,o-net นะคะ wannapon-nam_ae@hotmail.com

Embarassedขอบใจมากๆๆน่ะค่ะKiss

จะเสร็จเมื่อไรจ่ะYell

ขอเฉลย onet ม.6 พศ 2554 ด้วยครับ ส่งมาที่ maq_max@hotmail.com ขอบคุณครับ

ขอเฉลย ข้อสอบ o-net ม.3(2554) ด้วยค่ะ ส่งมาที่ lovepeung_rose@hotmail.com ด่วนนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ขอเฉลยข้อสอบo-netป.6 62b(2553)

 

ขอบคุณ

ต้องการเฉลย o-net 54 ของ ม.6 ทุกวิชาคัฟ ส่งมาที่ Nhueng-Santipap@hotmail.com  ขอบคุณล่วงหน้าคัฟผม

ขอเฉลย O-net ป.6  61B ปี 2553 สอบ ปี 2554 เข้าเมล์ eak_keawsiri@hotmail.com  หน่อยครับขอบคุณครับ

ช่วยส่ง เฉลยวิธีทำ Pre-Onet ม.3 มาที่ because-imstupid@hotmail.com ทีนะคะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เฉลย โอเน็ต 54 ด้วย

 

ขอเฉลยโอเน็ต54ด้วยคน

ขอเฉลย ข้อสอบ o-net ทุกวิชา ปี 2554  ส่งมาที่ maykittynauk@hotmail.com ให้หน่อยน่ะค่ะ (ขอบคุณมากค่ะ)

รบกวนขอเฉลยคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ฉบับ 62A และ 62B รบวนด้วยค่ะส่งมาที่ sustayen@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

การเรียนคณิตศาสตร์ทำให้มันสมองได้คิดอย่างมีระบบ  มีเหตุผล  มีประโยชน์มากในชีวิตประจำวัน

เวปไซด์นี้เ็ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาในด้านการส่งเสริม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดี

รูปภาพของ kunajame

พี่ครับ ขอ เฉลย O-Net ของม.6 ปี54 ด้วยคับ  ส่งมาที่ kuna_jame007@hotmail.com นะครับ    ขอบคุณครับ :)

ขอข้อสอบ Pre-Onet ม.3 พร้อมเฉลย  ปี 54    ส่งมาที่ maytisa_pee@hotmail.com 
ขอบคุณค่ะ 

ขอเฉลยขอสอบ o-net คณิตศาสตร์ ป.6,ม.3  ปี   51,52 ,53     ส่งมาที่ Khun_ak_hom@hotmail.com   ขอบคุณค่ะ

เฉลยคณิต ป.6 ปี 53 เมื่อไรจะเส็จคะต้องการมากค่ะ

ขอบคุณมากครับพอดีกำลังออกข้อสอบpree- onetของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เลยได้แนวทางมากครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ

ขอข้อสอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2551-2553 พร้อมเฉลย คะ ขอบคุณมากคะ  sasima91@hotmail.com

ขอบคุณที่มีตัวอย่างข้อสอบเก่า พรัอมฉลย  แต่เฉลยวิชาภาอังกฤษ  ป.6 - ม.3  ปีการศึกษา 2553  จะออกเมื่อไรต่ะ  อยากได้จัง

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้สอนนักเรียนต่อไป รบกวนขอแบบเฉลยทุกข้อด้วยครับ

ขอเฉลยด้วยครับ ป.6 ม.3 ทุกวิชา

อยากได้เฉลยของการสอบ o-net ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปี 47,48 ,49,50,51,52,53,  ขอขอบพระคุณ เพราะว่าจะได้ไว้เป็นคลังข้อสอบของโรงเรียนเพื่อประโยชน์แก่นักเรียน

รูปภาพของ nangfa

ขอบคุณมากค่ะขอเฉลย O-net 53 ป.6 ด้วยนะคะ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 3 คน และ ผู้เยี่ยมชม 105 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

 • sss29219
 • mill
 • sss29215