บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ ssspoonsak

บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

เริ่ม 1 พฤษภาคม 2552 - 10 ตุลาคม 2552

ครูเครือข่าย สสวท. กิจกรรม "บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่"
คุณครูที่ต้องการใช้บล็อก (Blog) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วไม่รู้จะทำอย่างไร อ่านที่นี่ครับ

นักเรียน-ครู ที่ต้องการแก้ไข username ให้ถูกต้องตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กรุณาแจ้งที่นี่

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
ครูพวงทิพย์ วีระณรงค์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
ครูปรีชา จันทร์เปล่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
ครูณิชกานต์ นิลพัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ครูปวีณา หรั่งมา โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ครูปาณิศา รัตนโกศล โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ครูชนาธิป ปะทะดวง โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ครูพิมพ์มาดา นุ้ยห้วยแก้ว โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ครูพงศ์พรเชษฐ อติวงศ์ธาดา โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ครูพิสมัย ศุภพงษ์ โรงเรียนปิยะบุตร์ จังหวัดลพบุรี
ครูทิศนา เหมือนวงศ์ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา จังหวัดอุทัยธานี
ครูบลรัตน์ พิศดำขำ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก
ครูอุไรวรรณ ศรีสุระ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก
ครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
ครูชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) จังหวัดเพชรบูรณ์
ครูนิพาภรณ์ ส่งเสริม โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ครูสมโภชน์ ผ่องใส โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ครูสุภาวรรณ เทพจันทึก โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
ครูสุรศักดิ์ ถามั่งมี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ครูสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ครูสุจินต์ เนาวเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปง จังหวัดพะเยา
ครูจีราวรรณ เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลจุน จังหวดพะเยา
ครูณัฏฐ์ วรินทร์รักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กหัวแหลมอนุบาลปง จังหวัดพะเยา

 

ปฏิทินการส่งงานของนักเรียน

ลำดับที่
รายการ
กำหนดส่ง
1
งานครั้งที่ 1
- นักเรียนสร้าง Blog ของตนเองและแสดงความคิดเห็น
ภายในวันที่ 12 มิ.ย. 52
2
งานครั้งที่ 2
- ครูมอบหมาย
ภายในวันที่ 26 มิ.ย. 52
3
งานครั้งที่ 3
- ครูมอบหมาย
ภายในวันที่ 10 ก.ค. 52
4
งานครั้งที่ 4
- ครูมอบหมาย
ภายในวันที่ 24 ก.ค. 52
5
งานครั้งที่ 5
- ครูมอบหมาย
ภายในวันที่ 7 ส.ค. 52
6
งานครั้งที่ 6
- ครูมอบหมาย
ภายในวันที่ 21 ส.ค. 52
รูปภาพของ sea

มูลนิธิสุขแก้ว แก้วแดง ขอร่วมเป็นสมาชิก thaigoodview ด้วยคัรบ

รูปภาพของ msw7706

 สวัสดีครับ..

ครู ครับ ผมสนใจ E-portfolio มาก จึงสมัคร E-portfolio เพื่อจะทำประวัติส่วนตัวครับ

แต่ไม่รู้จะแก้ไขและเพิ่มข้อมูลยังไงนะครับ

รบกวนตอบให้ด้วยครับ

เข้าชมได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/29268

แหล่งที่มา http://www.thaigoodview.com/node/29268

รูปภาพของ smstippawan

มือใหม่หัดใช้ แนะนำด้วยค่ะ

รักโรงเรียนเดชอุดม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 121 คน กำลังออนไลน์