สถานที่ใกล้เคียง

รูปภาพของ sss30501

 

 

                                            

 

สถานที่ใกล้เคียง

             โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  มัสยิดบางอุทิศ  ตลาดบางคอแหลม  โรงแรมชาเทรียม ริเวอรืไซด์  หลงจู เกสต์เฮาส์  

                     โรงแรมทองธาราริเวอร์วิวกรุงเทพฯ   Hotel Once Bangkok   The view Bangkok   BKK original hotel  

                              วัดที่ใกล้เคียง   Pandan Tours   เดอะซันรีโน เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์   คามา แบงค์คอก 

    

 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

http://static.naewna.com/uploads/news/source/134860.jpg

 

                            โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร

                     ที่ให้บริการมาเป็นระยะเวลา 44 ปี ด้วยเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง  อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

                   ที่ทันสมัย  มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนที่เจ็บป่วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

              ด้านการบริการผู้ป่วยนอกสามารถเปิดคลินิกเฉพาะทางและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการระหว่างเวลา 16.00 - 20.00 น.

 

                ที่อยู่: 8 ซอย เจริญกรุง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120    

                โทรศัพท์: 02 289 7000

   

                การเดินทางจากเอเชียทีค

                        โดยรถประจำทาง : สาย 1

 

 

ที่มาของข้อมูล : http://www.ckphosp.go.th/ประวัติโรงพยาบาล%202559.html 

ที่มาของแบนเนอร์ : นส. เสาวลักษณ์  ประสงค์การณ์

                         น.ส. ชุติสุดา  วรรโณทยาน

จัดทำโดย : น.ส. ปาจรีย์  ถาวรเกษม, น.ส. สุวรา มาสังข์, น.ส. ปรียานุช  นภารักษาวงศ์ , น.ส. ชุติสุดา  วรรโณทยาน, น.ส. ชนาภัทร  แซ่ตั้ง

               น.ส. เจนี่  จาง, น.ส. เสาวลักษณ์  ประสงค์การณ์, น.ส. สุธีรา ทัพทวี, น.ส. อาทิตญา พจมานศิริกุล  

               โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์