สถานที่ใกล้เคียง

รูปภาพของ sss30115

 

                            

สถานที่ใกล้เคียง

                    โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์   วัดราชสิงขร   มัสยิดบางอุทิศ  ตลาดบางคอแหลม   โรงแรมชาเทรียม ริเวอรืไซด์                                                                                                                                                                                                                                   Hotel Once Bangkok   The view Bangkok   หลงจู เกสต์เฮาส์  BKK original hotel           

 

มัสยิดบางอุทิศ

 

ที่มาของรูป : http://www.masjidmap.com/image/IMG_2181.jpg

 

     มัสยิดบางอุทิศ เป็นมัสยิดเก่าแก่ย่านถนนเจริญกรุง เป็นศาสนสถานของชาวอิสลาม เป็นสถานที่เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของชาวอิสลาม

-สามารถเยี่ยมชมความงดงามของศาสนสถานได้ทุกวัน

-สามารถโทรสอบถามติดต่อได้ที่เบอร์ 026880099

-การเดินทางจากเอเชียทีคไปมัสยิดบางอุทิศได้โดย การเดินเท้า หรือ การนั่งรถประจำทาง 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : น.ส.สุวรา มาสังข์ ,http://www.masjidinfo.com/mosque/info/8210649735

ที่มาของแบนเนอร์ : นส. เสาวลักษณ์  ประสงค์การณ์

                         น.ส. ชุติสุดา  วรรโณทยาน

จัดทำโดย : น.ส. ปาจรีย์  ถาวรเกษม, น.ส. สุวรา มาสังข์, น.ส. ปรียานุช  นภารักษาวงศ์ , น.ส. ชุติสุดา  วรรโณทยาน, น.ส. ชนาภัทร  แซ่ตั้ง

               น.ส. เจนี่  จาง, น.ส. เสาวลักษณ์  ประสงค์การณ์, น.ส. สุธีรา ทัพทวี, น.ส. อาทิตญา พจมานศิริกุล  

               โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์