เปรียบเทียบการพัฒนาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของนักเรียนในอดีตและปัจจุบัน

รูปภาพของ pbs7643

เมื่อก่อนการส่งเอกสารหรือจดหมายส่งได้เพียงทางโทรเลขหรือจดหมายและจะล้าช้ามากแต่ในปัจจุบันสามารถส่งได้รวดเร็วทางinternet  (e-mail) จะเห็นว่าเทคโนโลยีทำให้การทำงานได้เร็วขึ้นเพราะแค่เราพิมพ์แล้วส่งก็ถึงผู้รับแล้ว  แต่ถ้าเราเขียนจดหมายแล้วกว่าจะส่งผู้รับจะต้องรอรับหลายวัน  และสิ่งที่ร้ายที่สุดคือถ้าเกิดเป็นสิ่งสำคัญและด่วนที่สุดก้จะทำให้เกิดความเสียหายตามมาอาจจะมากหรือน้อยก็ได้

อย่างไรก็ตามการพัฒนาเป็นสิ่งที่ดี แต่การพัฒนาควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของจารีตวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้น การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันเป็นสิ่งสำสำคัญที่จะไม่ทำให้คนในสังคมวิถีชีวิต ที่ขัดแย้งกับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่งสำหรับสังคมไทยในปัจจุบันถือว่าเข้ากันขั้นอันตราย สมควรได้รับการเยียวยารักษาความจริงจังและเร่งด่วนที่สุด Tongue out

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์