เปรียบเทียบการพัฒนาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของนักเรียนในอดีตและปัจจุบัน

รูปภาพของ pbs7643

เมื่อก่อนการส่งเอกสารหรือจดหมายส่งได้เพียงทางโทรเลขหรือจดหมายและจะล้าช้ามากแต่ในปัจจุบันสามารถส่งได้รวดเร็วทางinternet  (e-mail) จะเห็นว่าเทคโนโลยีทำให้การทำงานได้เร็วขึ้นเพราะแค่เราพิมพ์แล้วส่งก็ถึงผู้รับแล้ว  แต่ถ้าเราเขียนจดหมายแล้วกว่าจะส่งผู้รับจะต้องรอรับหลายวัน  และสิ่งที่ร้ายที่สุดคือถ้าเกิดเป็นสิ่งสำคัญและด่วนที่สุดก้จะทำให้เกิดความเสียหายตามมาอาจจะมากหรือน้อยก็ได้

อย่างไรก็ตามการพัฒนาเป็นสิ่งที่ดี แต่การพัฒนาควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของจารีตวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้น การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันเป็นสิ่งสำสำคัญที่จะไม่ทำให้คนในสังคมวิถีชีวิต ที่ขัดแย้งกับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่งสำหรับสังคมไทยในปัจจุบันถือว่าเข้ากันขั้นอันตราย สมควรได้รับการเยียวยารักษาความจริงจังและเร่งด่วนที่สุด Tongue out

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 5 คน และ ผู้เยี่ยมชม 311 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr14313
  • nbrpimnipa
  • nbr13941
  • nbr 14236
  • goouo147369