การวาดเส้น (Drawing)

รูปภาพของ sss27203

การวาดเส้น (Drawing) เพื่อนฝึกฝนทักษะขั้นพื้นฐาน

ที่มาจาก : http://www.pointstudio.net/wpoint/images/stories/drawing_pic.jpg

                              วาดเส้น (Drawing)เป็นวิธีการวาดเส้นโดยง่ายและรวดเร็ว เพื่อสื่อความหมายทางการเห็นขั้นแรกเริ่มของมนุษย์ด้วยปัจจัยขึ้นพื้นฐาน คือ ร่องรอยต่างๆและเครื่องมือง่ายๆที่อยู่ใกล้ตัว เช่น ถ่าน เศษไม้หรือแม้แต่นิ้วมือของตัวเอง ซึ่งมนุษย์ต้องการแสดงออกในบางอย่างที่เป็นส่วนตนออกมาให้ปรากฎ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อ ความนึกคิด อารมณ์ความรู้สึก หรือแม้แต่ร่องรอยง่ายๆ ที่ทำขึ้นมาเอง

                       วาดเส้นเป็นพื้นฐานของงานทัศนศิลป์และออกแบบ  เช่น  จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรม  ออกแบบตกแต่ง  ศิลปะไทย  ลายรดน้ำ  เป็นต้น ก่อนที่เราจะสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่าง ๆ ดังที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น จำเป็นจะต้องมีความชำนาญทางการวาดเส้นให้แม่นยำเสียก่อน  เมื่อมีความชำนาญทางการวาดเส้นแล้วก็จะทำให้การทำงานศิลปะต่าง ๆ ง่ายขึ้น


วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส้น

1.กระดาษรองเขียนขนาด 40x60 เซนติเมตรโดยประมาณ ความหนาประมาณ 4 มิลลิเมตร

2.กระดาษ กระดาษสำหรับวาดเส้นมีหลายชนิด สามารถเลือกใช้ได้ตามเทคนิคการวาดเส้นซึ่งต้องดูคุณสมบัติความเหมาะสม เช่น น้ำหนัก การซึมซับ และผิวสัมผัส

3.ยางลบ

4.ตัวหนีบกระดาษ

5.มีดเหลาดินสอ

6.เครื่องเขียน แบ่งออกเป็น

     6.1 ถ่าน  มีคุณลักษณะต่างกันเนื่องจากความละเอียด ความแข็งของเนื้อถ่าน เช่น                                          

      - ถ่านไม้  เป็นถ่านมีความแข็ง เปราะ คุณสมบัติในการวาดให้น้ำหนักอ่อนแก่ที่นุ่มนวลได้ค่อนข้างมาก  เหมาะสำหรับการเขียนแสงเงาที่นุ่มนวล และเงาที่เป็นพื้นที่กว้าง เช่น การเขียนภาพคนเหมือน ภาพเปลือย ทิวทัศน์ และภาพหุ่นนิ่งต่าง ๆ มีส่วนช่วยจับลักษณะแสงเงาส่วนรวมเหมาะกับการเขียนลงบนกระดาษปรู๊ฟ (Proof) หรือกระดาษหนังสือพิมพ์

      - ถ่านแท่ง หรือ เกรยอง (Crayon) เป็นถ่านแท่งสี่เหลี่ยมมีความแข็งปานกลาง สามารถสร้างเงาที่นุ่มนวล เกรดที่นิยมใช้ทั่วไปคือ B และ 2B มีหลายสีแต่ที่นิยมคือสีดำ  เพราะเน้นน้ำหนักแสงเงาได้ชัดเจนกว่าสีอื่น  เหมาะสมกับการเขียนลงบนกระดาษขาวทั่วไป

      - ดินสอถ่าน (Carbon pencil) เป็นถ่านที่บรรจุไว้ในไส้ดินสอมีน้ำหนักความเข้มเช่นเดียวกับถ่านไม้  สามารถใช้วาดภาพวัตถุที่มีรายละเอียดมาก


        
         6.2 ชอล์ก (Chalk) ลักษณะเป็นแท่งกลม มีหลายสีเหมาะสมกับการเขียนบนกระดาษสีเข้ม เช่น สีน้ำตาล สีเมา สีเขียว ฯลฯ

         6.3 ดินสอ (Pencil) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานของการวาดเส้นในปัจจุบัน ง่ายต่อการขนย้าย สามารถลบออกได้ มีทั้งไส้อ่อนและไส้แข็ง

         6.4 หมึก (Ink) สีที่นิยมใช้ในการวาดเส้นคือ สีดำ สีน้ำตาล ควรเลือกใช้กระดาษที่มีความหนา เช่น ๘๐ ปอนด์ หรือ ๑๐๐ ปอนด์  จะใช้ผิวเรียบ หรือหยาบก็ได้  โดยมีอุปกรณ์อื่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น แปรง พู่กัน ปากกา สันไม้ ไม้ทุบปลาย เป็นต้น

 

 

สิ่งที่ควรฝึกตนเองก่อนเริ่มลงมือวาดรูป ขั้นแรกให้หัดเขียน เส้นนอน เส้นตั้ง เส้นเฉียง ซ้ำ ๆ กันให้คล่องมือ


 ที่มาจาก : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=173678

หลังจากนั้นให้หัดแรงเงาตามรูปทรง  โดยใช้เส้นตรงวางให้ชิดเป็นแนวเดียวกัน ใช้วิธีเหวี่ยงข้อมืออย่างเร็วทั้งขึ้นและลง

 

ที่มาจาก : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=173678

ฝึกเขียนเลียนแบบจากที่สายตามองเห็น  และลองขยายต้นแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และย่อส่วนจากแบบ สามารถทำให้เกิดภาพลวงตา บอกระยะได้

 

ที่มาจาก : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=173678

  การฝึกสมาธิให้ใจสัมพันธ์กับมือ  โดยการลงซ้ำบนรอยเดิมค่อย ๆ ทำเวลาให้เร็วขึ้น

 

ที่มาจาก : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=173678

 

ก่อนเขียนรูปควรสังเกตดูลักษณะของหุ่น*


         1.รูปทรง ขนาด ระยะ สังเกตรูปทรงและขนาดของภาพให้ดี  หากเราย่อหรือขยายสัดส่วนโดยสังเกตจากหุ่นที่ใกล้เคียง เปรียบเทียบ ขนาด ระยะ ความสูงต่ำ


         2.แสงและเงา ทิศทางที่แสงตกกระทบหุ่น แสงมีหลายลักษณะ คือ


             - แสงสว่างที่สุด (Highlight) อยู่ในส่วนที่รับแสงโดยตรง


             - แสงสว่าง (Light) อยู่ในส่วนรับอิทธิพลของแสง


             - เงา (Shadow) อยู่ในส่วนรับอิทธิพลของแสงน้อยมาก


             - เงามืด (Core of Shadow) อยู่ในส่วนที่ไม่ได้รับอิทธิพลของแสงเลย


             - แสงสะท้อน (Reflects Light) บริเวณของวัตถุที่ไม่ได้รับแสงโดยตรง แต่เป็นการสะท้อนของแสงจากวัตถุใกล้เคียง


             - เงาตกทอด (Cast Shadow) บริเวณที่เงาของวัตถุนั้น ๆ ตกทอดไปตามพื้นหรือตามวัตถุอื่นที่รองรับน้ำหนักแก่กว่าบริเวณแสงสะท้อน

 

ที่มาจาก : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=173678

          3.ผิว  สังเกตหุ่นว่ามีลักษณะผิวอย่างไร เช่น


             - ผิวด้าน เช่น กิ่งไม้แห้ง ใบไม้แห้ง เครื่องปั้นดินเผา หุ่นผิวลักษณะนี้แสงจะต้องนุ่มนวล จากแสงอ่อนไปจนถึงแก่จัด


             - ผิวมัน เช่น ผลไม้สด เซรามิค ภาชนะพลาสติก  หุ่นผิวประเภทนี้จัดเป็นจุดและแสงจะต้องขาวไม่ว่าหุ่นจะเป็นอะไรก็ตาม


             - ผิวใส เช่น แก้วน้ำ ขวดใส ถุงพลาสติกใส่อาหาร โหลแก้ว  หุ่นประเภทนี้ต้องเขียนให้ใสมองทะลุถึงวัตถุที่อยู่ด้านหลังของหุ่นจะมีความแวววาวมาก

         4.น้ำหนัก


         5.องค์ประกอบของภาพ คือ การจัดวางภาพและหน้ากระดาษให้เหมาะสมกัน โดยไม่ให้ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไป

 

ที่มาจาก : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=173678


 
ที่มาจาก : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=173678

 

ลำดับขั้นในการสร้างงานวาดเส้น 

 

     1. ขั้นเตรียมการ ได้แก่ การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในการวาดภาพ  การเตรียมใจ หมายถึง มีใจพร้อมที่จะวาดภาพ  และการเลือกมุมมอง  ดูทิศทางที่แสงเข้าและเงาตกทอดที่ชัดเจน

     2. ขั้นร่างภาพ  การร่างภาพเป็นส่วนสำคัญของการวาดเส้น  เพราะถือว่าเป็นการเริ่มต้นของโครงร่างของภาพทั้งหมด  ถ้าร่างได้เหมาะสมกับหน้ากระดาษ การลงน้ำหนักหรือแรเงาจะง่ายขึ้น  เริ่มแรกคือการหาส่วนรวมของภาพ จะทำให้เรากำหนดตำแหน่งของส่วนละเอียดให้ถูกต้องขึ้น  

     3. ขั้นลงน้ำหนัก  เพื่อให้การลงน้ำหนักเหมือนของจริง ต้องสังเกต น้ำหนัก แสงและเงาในตัววัตถุที่เราเตรียมลงน้ำหนัก ดูจากข้อแสงและเงา  การลงน้ำหนักมี ๒ ลักษณะ คือ


             - การลงน้ำหนักตามหลักการของแสงอาทิตย์  ลงน้ำหนักให้แสงเงาเหมือนจริง


             - การลงน้ำหนักตามความรู้สึก  แสดงถึงความสามารถในการคิดสร้างสรรค์รูปร่างและรูปทรงขึ้นใหม่  จากความคิดและความรู้สึกอันทำให้ได้ความงามที่แปลกออกไป

 

 


ที่มาจาก : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=173678 


         วาดเส้น  มีเรื่องของแสงและเงาเป็นหลักสำคัญ  เป็นพื้นฐานแรกของการเข้าสู่การทำงานทางด้านทัศนศิลป์และออกแบบ  เป็นการแสดงออกโดยการสร้างภาพให้มองเห็นความคิดและความรู้สึก ของผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

 

  

เมื่อท่านได้สังเกตและฝึกฝนการวาดเส้นจนชำนาญ ท่านจะสามารถมองเห็นภาพแสงเงาที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้ง่ายและชัดเจนขึ้น  ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้สึกที่ท่านมีต่อสิ่งที่พบเห็นเบื้องหน้าของท่านออกมาเป็นงานศิลปะ  เรียกได้ว่า  ท่านมีสายตาศิลปะและเป็นศิลปินได้ 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------


 


ข้อมูลอ้างอิง : เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอก งานบริการศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

แหล่งที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=173678

รวบรวมและเรียบเรียงโดย : นางสาว จิรพรรณ  ศิรินพวงศากร ชั้น ม.6/2 เลขที่ 13 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

ขอบคุณมากนะคะ

.,_______ 동해오빠야 ~ 넌내꺼니까 아무한테나 맘 주지마 ! ㅋㅋㅋ ♥ say hi

รูปภาพของ sss27307

มาเม้นๆ

เรียน drawing

แล้วยังทามเรื่องที่เรียนอีก

สุดยอดเลยวะปุ๊ก

รูปภาพของ sss27110

โอ้ย ยย อยากวาดด้ายบ้าง งง >< 5 5555

รูปภาพของ sss27170

ไม่สันทัดเรื่องนี้เรยอ่ะเทอ คริคริ สู้ๆ ศิลปากรๆๆๆๆ ติดเน้ออ นะคะเทอ อิอิ>w<

รูปภาพของ sss27229

เมื่อไหร่จะทำได้อย่างนี้บ้างงงงง???

จะบ้าตาย!

รูปภาพของ sss27122

อยากมีพรสวรรค์แบบนี้บ้างจัง

จะดั้ยออกแบบบ้านของตัวเองดั้ย^^

รูปภาพของ sss27452

เค้าไม่มีค.สามารถพออ่ะที่รัก 555

 เคยทำละแบบ เน่าได้อีกไง

T T~

 

______________________________________________

.,_______ 동해오빠야 ~ 넌내꺼니까 아무한테나 맘 주지마 ! ㅋㅋㅋ ♥

รูปภาพของ sss27152

มาเม้นตามคำขอ

 

ทำไมแค่ดูก็ยากแล้วอ่า

 

5555

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจแล้ว ผ่านแล้วครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

อืมดีนะ อย่าลืมตรวจสอบว่าถูกต้องหรือป่าว
1. ข้อความ ห้ามกำหนดฟอนต์ ห้าม copy มาโดยตรง ต้อง copy ลง Notepad ก่อน
2. รูปภาพต้อง Upload ไว้ใน thaigooview.com และบอกที่มาของภาพไว้ใต้ภาพด้วย
3. ข้อมูลเอามาจากที่ใดต้องอ้างอิงนะจ้ะ มิฉะนั้นจะ

ถ้าเขียนเองไม่ต้องจ้า

....อย่าลืมใส่รูปตัวเองด้วย....

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ sss27165

เยอะได้อีก :))*

แต่เหมาะแล้วที่เปนปุ๊ก

รูปภาพของ sss27217

 =[]=! ... สมกับเป็นบล๊อก ปุ๊ก จริงๆ =__='

-------------------------------------------------------------

ชาบู ชาบู อูรา อูราาา!!!

รูปภาพของ sss27308

ปุ๊ก กุบังคับมึงป่ะเนี่ย T____ T หลอก5555+

เหนดออิ้งแล้วเครียดสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอ่ะ

Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host

 

Image Hosted by CompGamer Image Host

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพของ sss27299

เหนชื่อบลอกก้รุ้เลยย

ว่าของใ คร

55555

นี่แ หละเดกup*veL

รูปภาพของ sss27264

โคดอาร์ตอ่ะจ่ะ

ขนาดงานคอมยังเอาเรื่องศิลปะมาผสมผสานได้ 55+

 

:)))

รูปภาพของ sss27317

เดก upvle* อาทสุดอ่า ปุ๊ก

รูปภาพของ sss27156

อาร์ทๆๆ ^^

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 198 คน กำลังออนไลน์