วัดสุทธิวราราม

รูปภาพของ sss30341

 

วัดสุทธิวราราม

 

 

 

ความเป็นมา          แผนที่            หน้าแรก

 

 

 

     ชื่อสถานศึกษา   >>>   โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

     ชื่อภาษาอังกฤษ >>>   Wat Suthiwararam School

     อักษรย่อ      >>>     ส.ธ.

     ประเภทสถานศึกษา   >>>   โรงเรียนชายล้วน ขนาดใหญ่

     สีประจำโรงเรียน  >>>  ชมพู ขาว เขียว

                                                 หมายถึง   ความสุภาพเรียบร้อยอ้อนน้อมถ่อมตน   

                                                 หมายถึง   ความบริสุทธิ์ยึดมั่นในศีลธรรม       

                                                  หมายถึง  วามเจริญงอกงาม

     ที่ตั้งโรงเรียน   >>>   252 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

     เว็บไซต์   >>>   www.suthi.ac.th

     สิ่งเคารพนับถือ   >>>  พระพุทธสุทธิมงคลชัย    พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

     อาคารเรียน   >>>         อาคาร 4 สุทธิ์รังสรรค์

                                      อาคาร 5 ปั้นรังสฤษฎ์
                                      อาคาร 6 วิจิตรวรศาสน์
                                      อาคาร 7 พัชรนาถบงกช
                                      อาคาร 3 พัชรยศบุษกร
                                      อาคาร 9 เฉลิมพระเกียรติ ร.๙
                                      อาคารทางเชื่อม ขจรเกียรติวชิโรบล

    

ที่มาของข้อมูล :  goo.gl/N4sFdg

                     www.suthi.ac.th

                     https://www.youtube.com/watch?v=iSAVOoysSmM

ที่มาของภาพที่จัดทำแบนเนอร์ : 

จัดทำโดย : น.ส.รินรดา   กอบการดำรงกุล

                น.ส.ลิปรางศ์   จีนวงศ์

                น.ส.ธัญชนก   สกุลปทุมมาล์ย

                น.ส.ปริมประภา   จันทร์คำ

 นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์