his

รูปภาพของ sss30373

 

 

 

 

 

 

ในครั้งแรกนั้น การไปรษณีย์แห่งประเทศไทยได้เริ่มจัดให้มีขึ้นโดยกงสุลอังกฤษ ณ สถานกงสุลอังกฤษประจำประเทศไทย ตำบลบางรัก จังหวัดพระนคร กระทั่งปี พ.ศ.2524 รัฐบาลไทยเห็นเป็นการจำเป็นที่จะต้องเข้าควบคุม จึงเริ่มเตรียมการและในปี พ.ศ.2426 ก็ได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ของรัฐบาลไทยขึ้นเป็นแห่งแรก โดยดัดแปลงมาจากตึกแนวยุโรปซึ่งเคยเป็นบ้านของพระปรีชากลการ (สำอางค์ อมาตยกุล) บริเวณริมลำน้ำเจ้าพระยาตอนปากคลองโอ่งอ่าง หรือในบริเวณสะพานพระปกเกล้าฝั่งพระนครในปัจจุบัน และเรียกว่า "ไปรสนียาคาร"

 

จนมาในปี พ.ศ.2430 เมื่อรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ การสื่อสารจึงได้ขยายวงกว้างขวางไปยังนานาชาติ ต่อมาในปี พ.ศ.2441 ด้วยลักษณะงานด้านสื่อสารเหมือนกัน เพื่อความสะดวกแก่การดำเนินงาน รัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมหน่วยงานของกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเข้าด้วยกันเรียกว่า "กรมไปรษณีย์โทรเลข"

 

เมื่อการดำเนินงานขยายตัวอย่างกว้างขวางและเจริญเติบโตพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้อาคารไปรสนียาคารไม่เหมาะสมที่จะรองรับ จึงได้ย้ายที่ทำการไปใช้ที่สถานฑูตอังกฤษเดิม บางรัก แต่ในเวลาต่อมารัฐบาลเล็งเห็นว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่ได้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ทำการ ซึ่งไม่สะดวกและไม่เหมาะสมทางสุขอนามัย จึงได้สร้างตึกที่ทำการใหม่ขึ้นบริเวณตำบลบางรัก เมื่อปี พ.ศ.2478โดยมีพระสาโรชรัตนนิมมานก์เป็นสถาปนิก และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2483

 

สำหรับรูปแบบอาคารเป็นอาคารรูปตัวที (T) ในภาษาอังกฤษ สถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น ตามแนวทางของศิลปะในยุค Neo-Classicism ผสม Functionalism เน้นการออกแบบที่มีความเรียบง่าย ตรงไปตรงมาลดทอนการประดับประดาโดยใช้เส้นตรงและระนาบเข้ามาประกอบ

 

ส่วนชื่ออาคารที่ผู้คนนิยมเรียกติดปากกันว่า "ไปรษณีย์กลาง บางรัก" นั้น เพราะในสมัยนั้นที่ทำการไปรษณีย์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการกระจายไปรษณีย์โทรเลขไปยังที่หมายต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการมารับไปรษณีย์โทรเลขที่ส่งมาจากที่ต่างๆด้วยเช่นกัน

 

 

ประวัติเพิ่มเติม   หน้าแรก  1   2    3    4    5    6    7    8     

 

ที่มา http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9530000092837

ที่อยู่: 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม 10501

โทรศัพท์: 0-2206-7333 โทรสาร: 0-2206-7334

อีเมล: sales@grandpostal.com

เว็บไซต์: www.grandpostal.com

เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ เวลา 09:00-18:00

สินค้าและบริการ รับจัดงานนิทรรศการ งานแต่งงาน ประชุม สัมมนา 

http://www.yellowpages.co.th/profile/523317893485001

 

 

 

ที่มาของที่จัดทำแบนเนอร์ : http://goo.gl/zYKOsA 

                                  http://goo.gl/XQmvjk   

                                  http://goo.gl/Z3rg4m          

                                  http://goo.gl/xMhVtv 

                                  http://goo.gl/0XGJAv  

                                  http://goo.gl/ktbQxP      

จัดทำโดย น.ส. โชติการณ์ บิลซล

             น.ส. สุทธิดา    อินทรนิท 

             น.ส. อรยาณี    ชำนาญในเมือง

             น.ส. กัญญาณัฐ สุขศรีอินทร์

             นส. ทิวาพร เกรียงไกรกุล

โรงเรียนสตรีศรสุริโยทัย กทม.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์