รถโดยสารประจำทาง

รูปภาพของ sss30135


      

 

               

 

 

        

 

     

 

        การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง

ออกแบบโดย ธันยธรณ์ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์

 

                             รถโดยสารประจำทาง
                                  - มีรถประจำทาง สาย 1, 16, 18, 35, 36, 75, 93
                                       รถประจำทางปรับอากาศ 16, 36, 75, 93 ผ่านหน้าห้องสมุดเนลสัน เฮย์ 
                                  - มีรถประจำทาง สาย 15, 77, 115, 163, 164 และมีรถประจำทางปรับอากาศ เดินลงมาที่ซอยสีลม 20 
                                    ซึ่งจะทะลุไปจะพบ ซอยประดิษฐ์ แล้วเดินเลี้ยวขวา แล้วเดินตรงไปจะพบกับ ห้องสมุดเนลสัน เฮย์

                       

 

 

 

แหล่งที่มาของภาพ

     ภาพทางออกบีทีเอส   : http://f.ptcdn.info/187/005/000/1368626906-S3update-o.gif

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

     ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง.วัดพระศรีอุมาเทวี(วัดแขก).(ออนไลน์).สืบค้นจาก:                                                                             
        http://www.siamganesh.com/umadevisilom.html. สืบค้นวันที่ 8 สิงหาคม 2559

     สำนักงานเขตบางรัก.ห้องสมุดเนียลสัน เฮย์ส (Neilson Hays Library).(ออนไลน์).สืบค้นจาก                                                                      http://goo.gl/HNynlI. สืบค้นวันที่ 8 สิงหาคม 2559

     ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง.เนลสัน เฮย์ ห้องสมุดสุดคลาสสิคในสีลม.(ออนไลน์).สืบค้นจาก                                                                
        http://goo.gl/GZO898. สืบค้นวันที่ 8 สิงหาคม 2559

 

ผู้จัดทำ น.ส.ธันยธรณ์ ลิ่มสุวัฒนางษ์

          น.ส.วรัญญา  เอื้ออมรเลิศ

          น.ส.พิรัลปวีร์  อภิธนศักดิ์  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร   

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์