Bangkokian Museum

รูปภาพของ sss30148

 

 

       

     

  

 

 

 

 

The Bangkokian Museum in Bangrak is hard to find and is not even very well known. It's a simple, discreet museum but the charm is in the pleasure of discovering this small frozen-in-time gem. In fact the Bangkokian museum, sometimes called 'Bangkok Folk Museum', consists mostly of two beautiful wooden houses preserved in perfect condition just the way they were last century. Set in a tiny street not far from River City and the famous ORIENTAL HOTEL, the houses stand in the back of a garden, behind a large wooden gate, and despite the large signboard 'Bangkokian Museum', it is really easy to miss.

Walk into the garden to the reception counter and just write down your name inside the guest book: yes, entry is free! Depending who is on duty that day, you will hear a very short explanation in approximate English or a well-described story from the lady owner. The first house is the largest and more beautiful one, with immaculately varnished flooring and green painted wooden walls. The ground floor includes the dining rooms, offices and library, while upstairs are the bedrooms with their cute very old fashion en-suite bathrooms. Every room has original Bakelite switches, antique standing clocks, massive valve radios and cabinets with encrusted nacre. Daily objects are kept inside antique closets and if it was not for few GLASS boxes displaying some of the most valuable items, you would almost expect the master of the house to step into the room and slip into one of the beds after washing his face in the old-fashioned porcelain basins.

 

The breeze flowing through keeps this two-storey house nice and comfortable without need of fans. All the rooms are very tiny but the veranda in the back is large so it is easy to imagine people spending most of their time in the garden, in the shade of the huge trees. Despite being in a very busy area of Bangkok, this garden is a haven of total peace. A bit behind the main building is a second, smaller house, originally built in the countryside, deconstructed and reassembled here in Bangkok. The style is clearly different: almost all walls, floors and ceilings are made of dark reddish teakwood and features a lot more WINDOWS and less wall space. The ground floor appears to be a small dining area and office and the upper floor is a large bedroom with a spotlessly waxed floor. Here too, everything is set to welcome guests and the bed is made. The idea to try it is very tempting. 

 

Next to the two classic houses is a larger, and more recent building used as a museum of eclectic objects collected at any given time in the past, most of them without apparent historical value, and some even appear to be very recent. Upstairs is a gallery of photos taken around Bangkok and Thailand in the past centuries. The Bangkokian Museum is more of a charming stop than a real museum visit. But if you happen to explore this part of Bangkok riverside, it's well worth it and makes a nice photo opportunity, especially if you have been to Bangkok several times before and are looking for something off the beaten track.


 

 

 

ที่มาของข้อมูล: http://www.bangkok.com

 

จัดทำโดย นางสาวพณัฐศศิกานต์ ปานวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์