ช่วยกันแจ้งผลการใช้งาน ไทยกู๊ดวิว...ว่าเร็ว ช้า อย่างไร

รูปภาพของ ssspoonsak

ช่วยกันแจ้งผลการใช้งาน ไทยกู๊ดวิว ...ว่าเร็ว ช้า อย่างไร

 สถิติ Thaigoodview

          ขณะนี้องค์กรหลักที่ให้การสนับสนุนไทยกู๊ดวิว โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ประการใด เพียงต้องการให้ไทยกู๊ดวิว เป็นเว็บไซต์สีขาวที่มีข้อมูลให้ครูและนักเรียนได้เข้ามาค้นหาข้อมูล ให้เข้ามาใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การปรับปรุงด้านเครื่องแม่ข่าย

 • วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำการเพิ่ม CPU เป็น 2 CPU เรียบร้อยแล้วครับ เมื่อ เวลา 07:30 น. ใช้เวลา down ระบบทั้งสิ้น 3 นาที
  สาเหตุที่ต้องเพิ่มคือ ผมได้แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งเป็นผู้สนับสนุนดูแลเครื่องแม่ข่ายของไทยกู๊ดวิว ว่า
        ขณะนี้มีครูและนักเรียนเข้ามาใช้งานเยอะมาก ทำให้เข้าช้ามาก โดยเฉพาะในช่วง 15.00-21.00 น. เพราะเปิดเรียนใหม่ นักเรียนกำลังสมัครสมาชิกและเริ่มทำงานต่างๆ จะมีคนใช้งาน 4-5 พัน IP/ชม. ซึ่งผมขอความกรุณาให้เพิ่ม CPU อีก 1 ตัว ในเครื่องเซิฟร์เวอร์
       ก็ได้รับการตอบสนองในทันที ในเวลา 10 นาที จากบุคลากรทุกท่านของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยท่านให้ความสำคัญกับครูและนักเรียนที่เข้ามาใช้งานในไทยกู๊ดวิวเพื่อการเรียนการสอน หาความรู้ พวกเราต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับ ขอให้ท่านที่เข้ามาใช้งาน แจ้งผลการใช้งานที่แสดงความคิดเห็นครับ
 • ช่วงนี้ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1/2553 การเข้าใช้งานไทยกู๊ดวิวอาจจะเริ่มมีปัญหา เพราะคนเข้าใช้งานมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ที่เข้าใช้งานไทยกู๊ดวิวมี 2 ประเภท
  1. เข้ามาหาข้อมูลเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะใช้แบนด์วิธไม่มากนัก
  2. เข้ามาสร้างบทเรียน หรือสร้างบล็อก ซึ่งจะใช้แบนด์วิธมากกว่าประเภทแรกสองเท่าตัว 
        ผู้เข้าใช้งานประเภทที่สองมีมากขึ้นเรื่อย เพราะมีโรงเรียนเข้ามาใช้งานจำนวนมาก จากเดิมวันละกว่า 50,000 IP ซึ่งเป็นผู้ใช้ประเภทที่ 1 จะเป็นบางวันที่ขึ้นไปกว่า 60,000 IP ก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่พอมาเพิ่มเป้นประเภทที่ 2 มากขึ้น พอผู้ใช้ถึง 60,000 IP ก็ทำให้ CPU ซึ่งเพิ่มเป็น 2 ตัว ไม่สามารถประมาวลผลได้ทัน ทำให้มีการรอคิวประมวลผล จึงทำให้ผู้เข้าใช้งานรู้สึกช้า บางครั้งก็ถึงกับหยุดชงักไปเลย 
        ทางเว็บไทยกู๊ดวิวจึงได้ประสานไปทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อหาทางแก้ไข โดยเบื้องต้นแก้ไขเร่งด่วนคือจะเพิ่มเป็น 4 CPU จากเดิม 2 CPU จะทำให้การทำงานเร็วขึ้น ส่วนในระยะยาว จะแยกส่วนที่เป็นฐานข้อมูลออกจากข้อมูลทั่วไป ไปไว้อีก Server เพื่อให้การประมวลผลเร็วขึ้น อาจจะต้องใช้เวลาสัก 2-3 อาทิตย์นะครับ
        ดังนั้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2553 เวลา 12:04:03 น. ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้เพิ่ม CPU เป็น 4 CPU เรียบร้อยแล้วครับ ใช้เวลา down ระบบทั้งสิ้น 13 นาที 4 วินาที เสร็จเมื่อเวลา 12:17:07 น.
        ต้องกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมแทนเด็กๆนักเรียนด้วยครับ

 • หลังจากที่ได้ปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายกันมาระยะหนึ่งแล้ว ก็เกิดปัญหาการใช้งานอีก คือ ผู้ใช้งานได้เพิ่มจากวันละกว่า 50,000 IP บางวันขึ้นไปถึง 60,000 IP เป็นวันกว่า 80,000 IP ทำให้ไม่สามารถประมาวลผลได้ทัน มีการรอคิวประมวลผล จึงทำให้ผู้เข้าใช้งานรู้สึกช้า บางครั้งก็ถึงกับหยุดชงักไปเลย
          ทางเว็บไทยกู๊ดวิวจึงได้ประสานไปทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อหาทางแก้ไข ขณะนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขโดยแยก Database และตัวเว็บออกจากกัน ไปไว้ที่ Server ใหม่ คือ
  1. Web Server
     - CentOS 6.2
     - Apache
     - 4 CPUs
     - 8 GB of RAM
     - Harddisk 300 GB
  2. Database Server
     - CentOS 6.2
     -  MySQL Server
     - 4 CPUs
     - 8 GB of RAM
     - Harddisk 150 GB
         ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จแล้วเมื่อเวลา 04.00 น. เช้ามืดของวันที่ 22 มีนาคม 2555
         ผมครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ในนามของผู้ดูแลเว็บ www.thaigoodview.com ต้องขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่านอธิการบดี ศูนย์ ICT คุณธนศักดิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ และที่สำคัญคือคุณสุกรี  พัฒนภิรมย์ ที่แก้ไขปรับปรุงทั้งคืน รวมทั้งทุกท่านที่เกี่ยวข้อง
  ช่วยกันแจ้งข้อบกพร่อง ติดขัด มาด้วยนะครับ จะได้ดำเนินการปรับปรุงต่อไป

การปรับปรุงระบบการจัดการเนื้อหา (Content Management System)

 • เนื่องจาก CMS Drupal ที่ใช้งานตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2551 คือรุ่น 5.0 แล้วปรับเป็น 5.5 ซึ่งโครงสร้างก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นการปรับในเรื่องที่ยังไม่สมบูรณ์กับการรักษาความปลอดภัย เมื่อ Drupal มีการพัฒนาเป็นรุ่น 6.0 ก็คิดว่ายังไม่ปรับดีกว่า จนปัจจุบัน Drupal ได้พัฒนาปรับเป็นรุ่น 7.22 ก็นับเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว สมควรจะมีการปรับเปลี่ยนเสียที จึงได้ประสานงานกับคุณสุกรี พัฒนภิรมย์ ผู้ที่คอยดูแลเราตลอดว่าช่วยอนุเคราะห์ปรับให้ด้วย ท่านก็ดีใจหายทำให้ทันที เริ่มจากปรับจากรุ่น 5.5 มาเป็น 6.28 ตั้งแต่ 10 เมษายน 2556 เสร็จเอา 15 เมษายน 2556 แล้วกำลังจะปรับจาก 6.28 เป็น 7.22 ให้เสร็จในเมษายน 2556 นี้ หรือย่างช้าก็จะเป็นก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2556
         ดังนั้นช่วงนี้ อาจมีการปิดเว็บเป็นครั้งคราว อย่าตกใจนะครับ ข้อมูลและการใช้งานทำตามปกติได้ครับ เครื่องมือต่างๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ลองศึกษาดูนะครับ ส่วนคู่มือฉบับใหม่ จะออกมาให้ใช้งาน หลังจากปรับเป็นรุ่น 7.22 แล้วนะครับ แล้วจะมาส่งข่าวต่อครับ

รูปภาพของ apstaweesak

เร็วครับ แสดงผลข้อความเร็วมาก Cool

 

 

..... คิดดี ทำดี ชีวิตมีความสุขนะครับ .....

เร็วมากเลยค่ะเร็วกว่าที่จะเข้าไปในเนื้อหาที่จะหาในเว็บgoogleซะอีกLaughingสวัสดีนะคะ

ขอบคุณที่ทำให้ครูบ้านนอกตาสว่างมาบ้าง   อยากให้คนไทยหรือคนต่างชาติ ทำคุณประโยชน์อย่างนี้เยอะ ๆๆๆจัง  โลกคงดีขึ้นเเยะ   ครั้งแรกที่เจอนะเว็บไทยกู๊ดวิว  อย่าเพิ่งสงสารเรานะ   เว็บนี้เพื่อพัฒนาคนแท้ๆๆ  ขอตีมือให้กำลังใจตลอดการ

ครูนพ เปิดเจอได้สิ่งที่ดีๆไปสอนเด็กๆมากเลยคะ ขอขอบคุณมากๆคะ

เร็วอย่างแรงครับ
ขอบคุณครับสำหรับเนื้อหาดีๆ

เร็วขึ้นมากค่ะ ... ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุม ...และอ.พูนศักดิ์ ที่มอบสิ่งดีๆ เพื่อการศึกษาของเด็กๆ...มีประโยชน์มากจริงๆ ขอยืนยัน...นั่งยัน...นอนยันด้วยก็ได้ค๊า!...

ไทยกู๊ดวิวเร็วบ้างไมเร็วบ้างคะCool  รักษาตัวนะค่ะSealedInnocent

รูปภาพของ kjnaram

ช่วงเวลา20.30น.ยังอืดอยู่จริงๆครับ  แต่รอได้ครับผม

รูปภาพของ abp3559

สวัสDคัฟคุณครูผม  abp3559  ♥♥♥♥♥♥♥☺☺☺☺☺☻☻☻☻

 

ไทยกู๊ดวิวเร็วบ้างไมเร็วบ้างUndecidedดูแลรักษาตัวเองให้ดีSealedWinkInnocent

รูปภาพของ knw_32295

เว็บนี้ดากค่ะ

เร็วทันใจจริงๆ

..++

ต้องขอขอบคุณทั้งม.ศรีปทุมที่ให้ความอนุเคราะห์ ที่ทำให้ครูต่างจังหวัดอย่างดิฉันได้มีweb ที่ดีและรวดเร็วทันแกเวลามาให้ใช้กัน
และต้องขอบคุณ web thaigoodview ที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้คะ และขอเป็นกำลังใจให้นะคะ อยู่กับนักเรียนไทยนานๆคะ
ครูบัญชี

wow

ด้ายจายเจงๆเรยอะ

clk ปุ๊ป...มาปั๊บ

ว่องซ๊า

ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคร้า

รูปภาพของ blm18342

ขอบคุณมากค่ะ

ที่เพิ่มสปีทให้พวกเรา

เพราะว่าวันจันทร์ที่แล้วพวกเราชาวบางละมุง(โรงเรียน)

เข้ามานี่มันช้ามากเลย

รอนานกว่า ครึ่งชั่วโมง บางทีก็ชั่วโมงเต็มๆ

แถมยังเข้าไม่ได้อีก เน็ตเออเรอร์

 

ตอนนี้เข้าได้แล้ว ใช้เวลาสั้นมากเลย

ดีกว่าแต่ก่อนเยอะมากๆค่ะ

ขอบคุณที่เห็ฯใจพวกเรานะค่ะ

                                  ขอบคุณมากค่ะ

ขอบพระคุณ คุณครูพูนศักดิ์ พร้อมหลานสุ และ ม.ศรีปทุม อีกทั้งทุกหน่วยงาน ที่ให้โอกาสนักเรียนต่างจังหวัดได้มีโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมกับนักเรียนในเมืองหลวง เด็ก ๆ ดีใจมากที่สมัครได้รวดเร็ว เราทุคนขอปรบมือให้ดัง ๆ และขอเป็นกำลังใจให้กับการสร้างสรรค์ด้วยความจริงใจค่ะ

รูปภาพของ nwkuraiwan

ขอบพระคุณมากนะคะที่สามารถทำให้โรงเรียนในต่างจังหวัดได้มีโอกาสได้ใช้งาน ความเร็วดีมากทำให้เราใช้ได้พร้อมกันหลายห้องขอบพระคุณอย่างจริงใจค่ะ

มหาวิทยาลัยใจดีมาก...............
อยากช่วยจังแต่ไม่รู้จะช่วยยังไง มีแค่ server ATOM กับ dell R200 เครื่องไม่แรงพอ
ช่วยให้กำลังใจ ทุกท่านที่เกี่ยวข้องละกัน

ดีดี..........................

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์