รถโดยสารจากห้องสมุดไปบางรัก

รูปภาพของ sss30353

หน้าแรก ประวัติ การใช้บริการ การเดินทาง ร้านอาหาร

 ประมวลภาพ วิดีโอรถโดยสารจากห้องสมุดไปบางรัก

  ร้านทีใกล้เคียงห้องสมุด  บรรยากาศในห้องสมุด  

 

  

 

การเดินทางไปห้องสมุดเนลสันเฮย์มีสาย รถประจำทาง สาย 1, 16, 18, 35, 36, 75, 93
รถประจำทางปรับอากาศ ปอ. 16, 36, 75, 93

การเดินทางโดยรถโดยสารจากห้องสมุดเนลสันเฮย์กลับไปบางรักมีสาย 1 , 35 , 75

 

 

 

จัดทำแบนเนอร์

ผู้จัดทำโดย 1. น.ส.จุภาพรรณ  วงษ์ทรัพย์ ม.6/3 เลขที่ 22

               2. น.ส.นภาพร      บุญมา      ม.6/3 เลขที่ 23

               3. น.ส.ปิยะธิดา     เกษพรรณ์  ม.6/3 เลขที่ 25

               4. น.ส.ภาณุมาศ    เซพงษ์     ม.6/3 เลขที่ 26

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์