ประกวดละครวิทยาศาสตร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (สสวท.)    ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่งบทละครวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันการแสดงละครวิทยาศาสตร์ (ประเภทละครเวที)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552  

ผู้สนใจสมัครในนามของโรงเรียน   โรงเรียนละ 1 เรื่องเท่านั้น  ผู้เขียนบทละครและผู้แสดง   จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  บทละครที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีความยาวอยู่ในช่วง 12-15 นาที และมีผู้แสดง 4-6 คน  เป็นละครที่มีเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะคัดเลือกบทละครที่เข้ารอบทั้งหมด 10 เรื่อง   โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก จะต้องถ่ายทำ VCD/DVD บันทึกการแสดงละครตามข้อกำหนดของ สสวท. และส่งกลับมาเพื่อการคัดเลือกเข้ารอบต่อไป

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด  ดาวน์โหลดใบสมัครและข้อกำหนดต่างๆ ได้ในเว็บไซต์ละครวิทยาศาสตร์ ของ สสวท. www3.ipst.ac.th/sciencedrama   และส่งใบสมัครพร้อมบทละครภาษาไทย  ทางอีเมล์  sciencedrama@ipst.ac.th   หรือส่งทางไปรษณีย์ที่นางสาวมาเรียม งามขำ สาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  ภายในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552 และ วงเล็บมุมซองว่าบทละครวิทยาศาสตร์   หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2392-4021 ต่อ 2112

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 72 คน กำลังออนไลน์