เพลงลูกทุ่ง เเละเพลงลูกกรุง

เปรียบเทียบเพลงลูกทุ่งเเละเพลงลูกกรุง

ี     1.ความเป็นมาของเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุง

     2.ความแตกต่างของเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุง

     3.ศิลปินนักร้องผู้มีชื่อเสียงของวงการลูกทุ่งและลูกกรุง

     4.ศิลปินนักแต่งเพลงผู้มีชื่อเสียงของวงการลูกทุ่งและลูกกรุง

1.ความเป็นมาของเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุง

  1.1 เพลงลูกทุ่ง

   เพลงลูกทุ่ง หมายถึง เพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติและวัฒนธรรมไทย มีท่วงทำนอง คำร้อง สำเนียง ลีลาการร้อง การบรรเลง ที่เป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะซึ่งให้บรรยากาศของความเป็นลูกทุ่ง โดยเฉพาะการร้องเอื้อนที่ใช้ลูกคอ เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงไทยที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ มีการใช้ภาษง่ายๆ บรรยายเรื่องราวของชีวิต สภาพสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเน้นชีวิตของชาวชนบท โดยก่อนหน้านั้นยังไม่มีการแบ่งแยกว่า เป็นลูกทุ่งหรือลูกกรุง เนื่องจากเพลงไทยได้พัฒนามาจากเพลงไทยเดิมที่ใช้คำร้องที่มีลักษณะการเอื้อนและใช้เครื่องดนตรีไทยบรรเลง มาเป็นเพลงไทยสากล ที่มีเนื้อร้องเต็มใช้เครื่องดนตรีสากลบรรเลง ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากฟังง่าย ร้องง่าย จำได้ง่าย และมักเรียกลักษณะจากแนวการร้องของนักร้องแต่ละคนมากกว่า เช่น แนวรำวง แนวเพลงเพื่อชีวิต นอกจากนี้ นักประพันธ์เพลงรุ่นเก่าๆ ก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการแบ่งแยกประเภทของเพลงไทยสากลว่าเป็นเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพราะถือว่า ดนตรีเป็นภาษาสากลและต่างเป็นเพลงไทยสากลเช่นเดียวกัน เเบ่งเป็น

           ยุคต้น (พ.ศ. 2481 - 2507)

           ยุคทองของเพลงลูกทุ่ง (พ.ศ. 2507 - 2513)

           ยุคภาพยนตร์เพลง (พ.ศ. 2513 - 2515)

           ยุคเพลงเพื่อชีวิต (พ.ศ. 2516 - 2519)  

           ยุคหางเครื่องและคอนเสิร์ต (พ.ศ. 2519 - 2528)

           ยุคเพลงลูกทุ่งเเนวสตริง(พ.ศ.2528 - 2535)

           ยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2536 -  ปัจจุบัน)

  1.2 เพลงลูกกรุง

   เพลงลูกกรุง หมายถึง “บทเพลงที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ สังคม และคนเมืองหลวง รวมถึงเรื่องราว ตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การถ่ายทอดอารมณ์ การขับร้อง น้ำเสียง ของกลุ่มนักร้อง นักแต่งเพลง และนักดนตรีจะมีรูปแบบ ประณีต ละเอียดอ่อน ออกมานุ่มนวล ความรู้สึกของผู้ฟัง ฟังแล้วเกิดจินตนาการตาม เนื้อร้องของบทประพันธ์ออกมาเป็นร้อยแก้ว ร้อยกรอง มีความหมายสลับซับซ้อน ยอกย้อน ผู้ประพันธ์ นักร้อง นักดนตรี และผู้ฟังอาจเข้าถึงบทเพลงไปตามจินตนาการแตกต่างกันไป” คำว่า “เพลงลูกกรุง” ได้แยกกลุ่มผู้ฟังอย่างเด่นชัดขึ้นมาตามลำดับ โดยนำเอาความเป็นอยู่ (Lifestyle) ของผู้ฟัง ศิลปิน นักร้อง นักดนตรี เป็นผู้กำหนดทิศทาง
 
 
2.ความแตกต่างของเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุง
 
   ในยุคเริ่มแรกนั้น ยังไม่มีความชัดเจนจนแยกประเภทของเพลงแทบไม่ออกว่าเป็นเพลงลูกทุ่ง หรือลูกกรุง นอกจากนั้นยังมีเพลงมาร์ชหรือเพลงปลุกระดม ร่วมไปถึงเพลงประกอบละครต่าง ๆ ซึ่งนักร้องหรือนักดนตรีนั้น ๆ ได้ใช้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองประดิษฐ์เนื้อร้องและทำนองเพื่อตอบสนองความฝัน และจินตนาการไปตามเหตุการณ์ของตัวเอง และสังคมเมือง โดยอาจจะเป็นเพียงความเพลิดเพลินไปกับการทดรองอุปกรณ์ดนตรีแนวใหม่เท่านั้น ซึ่งต่อมาเมื่อเริ่มมีความหลากหลายในประเภทเพลงต่าง ๆ มากขึ้น และอุตสาหกรรมดนตรีเริ่มได้รับการยอมรับเป็นอาชีพมากขึ้น จึงได้มีการริเริ่มที่จะแยกประเภทของเพลงตามแนวเพลงประเภทต่าง ๆ ขึ้น ตามกลุ่มผู้ฟัง และผู้ทำเพลง
   เพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งต่างกันอย่างไร หากจะตอบแบบกำปั้นทุบดิน ก็คงจะตอบได้ไม่ยากนัก คือ “เพลงลูกกรุง คือเพลงที่ร้องโดยวงสุนทราภรณ์ คุณสุเทพ คุณชรินทร์ คุณธานินทร์ ฯลฯ  ... เพลงลูกทุ่ง คือ เพลงที่ร้องโดยคุณสุรพล สมบัติเจริญ คุณเพลิน พรมแดน คุณไวพจน์ เพชรสุพรรณ คุณศรคีรี ศรีประจวบ ฯลฯ  ...”
 

3.ศิลปินผู้มีชื่อเสียงของวงการลูกทุ่งและลูกกรุง

  3.1วงการลูกทุ่ง (ยกตัวอย่าง)

        3.1.1)สุรพล สมบัติเจริญ

        3.1.2)พุ่มพวง ดวงจันทร์

        3.1.3)สายัณห์ สัญญา

        3.1.4)ไพรวัลย์ ลูกเพชร

        3.1.5)จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ

        3.1.6)สุธิราช วงศ์เทวัญ

        3.1.7)อาภาพร นครสวรรค์

        3.1.8)จิ้งหรีดขาว  วงศ์เทวํญ

        3.1.9)ศรเพชร ศรสุพรรณ

  3.2 วงการลูกกรุง(ยกตัวอบ่าง)

        3.2.1ชรินทร์  นันทนาคร

        3.2.2)สุเทพ วงศ์กำแหง

        3.2.3)ธานินทร์ อินทรเทพ

        3.2.4)สวลี  ผกาพันธุ์

        3.2.5)รวงทอง ทองลั่นธม

        3.2.6)จินตนา สุขสถิต

        3.2.7)อุเทน พรหมมินทร์

        3.2.8)ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา

        3.2.9) โฉมฉาย อรุณฉาน

        3.2.10)ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์

4.ศิลปินนักแต่งเพลงผู้มีชื่อเสียงของวงการลูกทุ่งและลูกกรุง

   4.1ลูกทุ่ง

       4.1.1)ครูสลา คุณวุฒิ

       4.1.2)ครูชลธี ธารทอง

  4.2ลูกกรุง

        4.2.1)พยงค์  มุกดา

        4.2.2)ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์

       4.2.3)สง่า อารัมภีร

       4.2.4)สุรพล โทณะวณิก

       4.2.5)เอื้อ สุนทรสนาน

 

 รวมเพลงลูกทุ่ง

https://www.youtube.com/watch?v=M_jBmr9W8qY

 รวมเพลงลูกกรุง

 https://www.youtube.com/watch?v=z9YQ_MZVbUI

 

ขอขอบคุณ

https://www.youtube.com/watch?v=M_jBmr9W8qY

https://th.wikipedia.org

https://www.youtube.com/watch?v=z9YQ_MZVbUI

 http://oknation.nationtv.tv/blog/swongviggit/2010/02/09/entry-5

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์