ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

รูปภาพของ sss27211

ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิดเอ [H1N1]

(ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009)

ไข้หวัดหมูที่กำลังเป็นข่าว คืออะไร
จริง ๆ แล้วไข้หวัดหมูที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ ไม่ใช่ไข้หวัดที่ติดจากหมู แต่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ สายพันธุ์ใหม่ ที่แพร่จากคนสู่คน และยังไม่ทราบแหล่งที่แน่ชัดว่ามาจากที่ใด แต่มีจุดเริ่มต้นของการระบาดที่ประเทศเม็กซิโก

 

 

 

สาเหตุหรือที่มาของโรค

เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟูเอนซาทัยป์ A (Influenza virus type A) ที่เป็นสาเหตุให้เกิดไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์ (Influenza) แต่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนองค์ประกอบทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัส (Antigenic shift) ที่มีการผสมผสานระหว่างเชื้อไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์ เชื้อไข้หวัดนกที่พบในทวีปอเมริกาเหนือ และ เชื้อไข้หวัดหมูที่พบบ่อยในทวีปยุโรปและเอเชีย ดั่งรูปด้นบน

 

 การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

เชื้อไวรัสมีการแพร่กระจายจากคนสู่คน ด้วยการสูดดมละอองฝอยจากการไอ หรือจามของผู้ติดเชื้อที่มีการแขวนลอยอยู่ในอากาศ รวมถึงการสัมผัสจากสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ ปกติเชื้อสามารถมีชีวิตอยู่นอกร่างกายมนุษย์ได้นานมากกว่า 2 ชั่วโมง ตามพื้นผิวต่าง ๆ เช่น ตามพื้นโต๊ะ เป็นต้น เดิมไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่มีชื่อเรียกว่า ไข้หวัดหมู (swine flu) จึงทำให้คนต่างเข้าใจผิดว่าการรับประทานหมูจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ แต่ความจริงแล้วเชื้อดังกล่าวไม่ได้ติดต่อกันทางการรับประทานเนื้อหมูหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหมู อย่างไรก็ตามเราควรปรุงอาหารที่ทำจากเนื้อหมูที่ปรุงสุกอยู่เสมอเพื่อลดการติดเชื้อชนิดอื่นด้วย

 

ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ สายพันธุ์ใหม่ มีอาการดังนี้

อาการของไข้หวัดหมูในคนนั้นมีอาการคล้ายกันกับอาการของคนที่เป็นหวัดปกติ และมีอาการต่อไปนี้คือ

มีไข้ ท้องเสีย  เจ็บคอ  ปวดเมื่อยตามร่างกาย  ปวดศรีษะ  หนาว  และ ไม่มีเรี่ยวแรง อ่อนล้า ร่วมด้วย  ในบางคนมีอาการท้องเสียร่วมกับอาเจียน  และในอดีตมีรายงานว่าผู้ป่วยหลายคนมีอาการรุนแรงถึงขั้นเป็นปอดบวม และ ระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด  

สัญญานเติอนภัยที่จะบ่งบอกถึงการต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่ต้องสังเกตมีดังนี้ 

ในเด็ก  หากเด็กมีอาการหายใจเร็ว หรือหายใจลำบาก  ผิวหนังเป็นจ้ำสีน้ำเงิน    ดื่มน้ำน้อยไม่เพียงพอ   ปลุกไม่ตื่น หรือไม่มีอาการตอบสนอง  มีอาการงอแงไม่ยอมให้อุ้ม  มีไข้เฉียบพลัน  หรือมีอาหารหวัด ไออย่างรุนแรง  หากมีอาการเหล่านี้ไม่ควรนิ่งนอนใจ ต้องรีบเข้ารับการรักษาทันที   

 ในผู้ใหญ่ สัญญานเตือนภัยที่จะต้องรีบรักษาเช่นกันคือ อาการหายใจลำบาก หรือหายใจถี่  เจ็บ แน่นหน้าอกหรือช่องท้อง  วิงเวียน หน้ามืด  และอาเจียนอย่างรุนแรง หรืออาเจียนเป็นเลือด  หากมีอาการเหล่านี้ต้องรีบรักษาอย่างเร่งด่วน

 

การป้องกัน

           -การปิดปากและจมูกด้วยกระดาษเช็ดมือเวลาไอหรือจาม แล้วกำจัดกระดาษที่ใช้แล้วทุกครั้ง

           -ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ อาจใช้สิ่งอื่นที่มีสารแอลกอฮอล์ ในลักษณะกระดาษเช็ดมือ หรือของเหลว (Hand Sanitizer) สำหรับชำระล้างมือแทนน้ำ และสบู่

           -หลีกเลี่ยงการสัมผัส ตา จมูก และปากด้วยมือ

           -หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย

           -ถ้ามีอาการป่วย ควรอยู่กับบ้าน อย่างน้อยเจ็ดวันภายหลังมีอาการแสดงหรือจนกระทั่งอาการแสดงหายแล้ว 24 ชั่วโมง สุดแต่กรณีไหนจะนานกว่า เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อถึงผู้อื่น

           -ถ้ามีอาการป่วยหนัก ซึ่งอาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนก็ควรปรึกษาแพทย์ทันที หรือไปให้แพทย์ตรวจ เพื่อรับการรักษาตามความเหมาะสม

 

การรักษา

นอกจากการรักษาตามอาการและอาการแสดงแล้ว การให้ยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อจะเป็นการช่วยให้มีอาการแสดงที่ไม่มากและสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรค ยาที่ใช้คือ Oseltamivir (Tamiflu) หรือ ยา Zanamivir (Relenza) ซึ่งการให้ยาต้านไวรัสดังกล่าวจะมีประสิทธิผลมากเมื่อให้ภายใน 2 วันหลังจากที่ผู้ป่วยแสดงอาการ

 

กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคนี้อย่างไรบ้าง

มีมาตรการสำคัญดังนี้

   -การเร่งรัดและเพิ่มระดับความเข้มข้นการเฝ้าระวังโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบรุนแรง

   -การตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศโดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิผู้เดินทาง (Infrared Thermo Scanner) ที่สนามบินนานาชาติ

   -การตรวจยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย สำรองเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ  และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น

-การสื่อสารความเสี่ยง 

-การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนผ่านศูนย์ฮ็อตไลน์  จัดทำข่าวแจก จัดการแถลงข่าว และจัดทำคำแนะนำประชาชนเผยแพร่ทางเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข  เป็นต้น 

 

*ผลกระทบของการขาดแนวทางการป้องกันการแผร่ระบาด 

   - ทั่วโลกจะมีผู้ได้รับเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและทวีคูณเป็นเท่าตัวในระยะเวลาที่รวดเร็ว

   - จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เพิ่มตามจำนวนผู้ติดเชื้อ

   - จะได้รับผลกระทบในทุกๆด้านทั่วโลก  และอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายที่ประเมิณมูลค่าไม่ได้

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาข้อมูล

http://www.oeadc.org/Members/oea/news/SwinefluQA

http://www.gcc.go.th/gcc/index.php?option=com_content&view=article&id=167:-2009-1-1-influenza-a-h1n1&catid=5:faqs&Itemid=9

http://www.medical-checkup-center.piyavate.com/medical-check-up-center_swine_flu_article_th.php

http://161.200.102.195/hospital/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์