สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ)

รูปภาพของ ssspoonsak

ที่มา https://www.facebook.com/ipst.thai

         วิทยาการคำนวณไม่ใช่แค่วิชาคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนชื่อใหม่สำหรับโรงเรียนประถม-มัธยม แต่มีเป้าหมายให้เด็กรุ่นใหม่ 'รู้เท่าทัน' เทคโนโลยี และให้เด็กบางส่วนสามารถเป็น’ผู้สร้าง’เทคโนโลยีได้อีกด้วย นักการศึกษาในหลายประเทศเห็นพ้องต้องกันว่าถึงความสำคัญของวิทยาการคำนวณ จึงเสนอให้บรรจุในหลักสูตร เช่นเดียวกับที่สสวท. เสนอให้กับประเทศไทย มาดูกันว่าต่างประเทศเขาเริ่มสอนให้เด็กรู้จักวิทยาการคำนวณเมื่อไร และเด็กๆ จะได้เรียนอะไรกันบ้าง

    ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจคำศัพท์สักนิด 3 คำนี้ฟังดูคล้ายๆกัน แต่มีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย

  1. วิทยาการคำนวณ (Computing Science) เป็นกลุ่มเนื้อหาสาระใหญ่ บางโรงเรียนใช้เป็นชื่อวิชาเลย วิทยาการคำนวณของไทยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และการรู้เรื่องดิจิทัล
  2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เป็นส่วนย่อยของวิทยาการคำนวณ วิ ทยาการคอมพิวเตอร์รวมถึงการแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน การเขียนโปรแกรม การพัฒนาแอพลิเคชัน ฯลฯ
  3. การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) เป็น”ทักษะ”การคิด

อ้างอิง: 
1. Heintz, F., Mannila, L., and Farnqvist, T. (2016) “A review of models for introducing computational thinking, computer science, and computing in K-12 education.” Frontier in Education Conference (FIE), IEEE. DOI: 10.1109/FIE.2016.7757410

 

สร้างโดย: 
พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์