29 กันยายน วันหัวใจโลก (World Heart Day)

รูปภาพของ ssspoonsak

 29 กันยายน วันหัวใจโลก (World Heart Day)

 

         ในขณะที่โลกกำลังดิ้นรนเพื่อต่อสู้กับ COVID-19 เราไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพของเราและคนที่เรารักมากขึ้น
          โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ยังคงนักฆ่าหมายเลขหนึ่งของโลกที่มีผลในการเสียชีวิต 18,600,000 ปี มีหลายสาเหตุ ตั้งแต่การสูบบุหรี่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคอ้วน ไปจนถึงมลพิษทางอากาศ และภาวะที่พบได้ไม่บ่อย เช่น โรคชากัสและโรคอะไมลอยโดซิสในหัวใจ
         สำหรับ 520 ล้านคนที่อาศัยอยู่กับ CVD, COVID-19 เป็นเรื่องที่น่าสลดใจ พวกเขามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาไวรัสในรูปแบบที่รุนแรงมากขึ้น และหลายคนกลัวที่จะเข้าร่วมการนัดหมายตามปกติและฉุกเฉิน และต้องแยกตัวจากเพื่อนและครอบครัว

ในปีนี้ 2564 เนื่องในวันหัวใจโลก เราขอให้โลก:

ใช้หัวใจในการเชื่อมต่อ USE HEART TO CONNECT

          วิกฤตด้านการดูแลสุขภาพที่เราทุกคนต้องเผชิญได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการค้นหาวิธีที่แตกต่างและสร้างสรรค์ในการเชื่อมโยงผู้คนกับสุขภาพของหัวใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทรัพยากรและชุมชนที่ต่ำกว่า
          การควบคุมพลังของสุขภาพดิจิทัลเพื่อปรับปรุงการรับรู้ การป้องกัน และการจัดการ CVD ทั่วโลกคือเป้าหมายของเราสำหรับ Word Heart Day 2021 Telehealth มีบทบาทอย่างมากในขณะที่เรายังคงใช้ HEART TO BEAT CVD
          USE HEART TO CONNECT คือการใช้ความรู้ ความเห็นอกเห็นใจ และอิทธิพลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณ คนที่คุณรัก และชุมชนที่คุณเป็นส่วนหนึ่งจะมีโอกาสที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพหัวใจที่ดี มันเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับหัวใจของเราเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรากำลังเติมเชื้อเพลิงและหล่อเลี้ยงพวกเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และใช้พลังของดิจิทัลเพื่อเชื่อมต่อทุกหัวใจทุกที่

ประเด็นสารรณรงค์วันหัวใจโลก ปีพ.ศ. 2561

         สมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation) ได้กำหนดวันหัวใจโลก (World Heart Day) คือ วันที่ 29 กันยายนของทุกปี จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2000 อันเกิดจากความร่วมมือของสององค์กร คือ The International Society of Cardiology (ISC) และ International Cardiology Federation ซึ่งได้ร่วมกันก่อตั้งวันหัวใจโลกขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้วันนี้เป็นวันสำคัญสากลที่ช่วยเตือนให้คนทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายของโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งนับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ 

สำหรับประเด็นสาร (Theme) ในปีนี้ (ค.ศ. 2018) คือ

           ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดวันรณรงค์วันหัวใจโลก ให้สอดคล้องกับสากลเป็นวันที่ 29 กันยายน ของทุกปี สำหรับปี 2561 นี้ใช้ประเด็นรณรงค์ คือ “ My Heart, Your Heart : ใจเขา ใจเรา” ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการที่ทำสัญญากับตัวเอง สัญญาที่จะทำอาหารและรับประทานอาหาร ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น จะออกกำลังกายให้มากขึ้น และส่งเสริมหรือชักชวนให้เด็กๆ หันมาออกกำลังกายมากขึ้น สัญญาที่จะเลิกบุหรี่และช่วยคนที่เรารักหยุดสูบบุหรี่ โดยการทำ  สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

 1. ลดการบริโภคเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลและน้ำผลไม้ที่มีรสหวาน ควรเลือกบริโภคน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ที่มีรสไม่หวานแทน
 2. เปลี่ยนจากการกินขนมหวานมากินผลไม้สดแทน เพื่อทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ
 3. พยายามกินผักผลไม้ 5 ส่วนต่อวัน (สด แช่แข็ง อบแห้ง หรือกระป๋องก็ได้)
 4. งดดื่มแอลกอฮอล์หรือควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม
 5. พยายามงดเว้นอาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ซึ่งล้วนมีเกลือ น้้ำตาล และไขมันสูง
 6. ควรจัดเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับมื้อกลางวันมาจากบ้าน

 1. ตั้งเป้าอย่างน้อย 30 นาที กับการออกกำลังกายในระดับเข้มข้น 5 ครั้งต่อสัปดาห์
 2. เล่นกีฬา เดิน ทำงานบ้าน เต้นรำ ล้วนเป็นการออกกำลังกาย
 3. เดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน เดินหรือปั่นจักรยานแทนการขับรถ
 4. การออกกำลังกายกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวจะช่วยจูงใจหรือกระตุ้นการอยากออกกำลังกายมากขึ้น และมีความสุขมากขึ้น
 5. ใช้แอพพลิเคชั่นที่บอกถึงระดับการออกกำลังกาย หรือเครื่องนับก้าวเดินเพื่อช่วยบอกถึงการออกกำลังกายและสุขภาพได้

 1. เลิกบุหรี่เป็นสิ่งเดียวที่ดีที่สุดที่ดูแลหัวใจให้มีสุขภาพดี
 2. เลิกบุหรี่ภายใน 2 ปี จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 3. ภายใน 15 ปี ความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเท่ากับคนที่ไม่สูบบุหรี่
 4. การสูดดมควันบุหรี่ของผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ ก็ทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
 5. เลิกบุหรี่นอกจากจะช่วยตัวคุณเองสุขภาพดีขึ้นแล้ว ยังมีผลดีต่อคนรอบข้างด้วย
 6. ถ้าไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ด้วยตัวเองควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และควรร้องขอกับนายจ้างหากที่ทำงานไม่มีบริการช่วยในการเลิกสูบบุหรี่

คุณรู้หรือไม่??

 • ความดันโลหิตสูงเป็นตัวปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งของโรคหัวใจและหลอดเลือดเรียกได้ว่าเป็น “ภัยเงียบ” เพราะมักจะไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนล่วงหน้า ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนัก การสูบบุหรี่วันละ 1 มวนจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 1.74 เท่าในผู้ชาย และ 2.19 เท่าในผู้หญิงเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงคนที่สูดควันบุหรี่ก็มีอัตราเสี่ยงเพิ่มขึ้น ยิ่งสูบในปริมาณที่มากขึ้นความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
 • หากระดับน้ำตาลในเลือดสูงจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงโรคเบาหวาน จากข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน ดังนั้นหากไม่ตระหนักและไม่รับการรักษาจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และโรคอัมพาต
 • พบว่ารอบตัวเรามีคนจำนวน 4 ล้านคนต่อปีที่เสียชีวิตเพราะไขมันในเลือดสูง (Cholesterol) ควรหมั่นตรวจเช็คไปพร้อมกับส่วนสูง น้ำหนัก รอบเอว ดัชนีมวลกาย ไขมัน และน้ำตาลในเลือด โดยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาว่าระดับไหนคือความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและอัมพาตและการดูแลรักษาร่างกายที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพหัวใจที่ดี

แนวทางการรณรงค์ในปี 2561

 1. จัดกิจกรรมรณรงค์การที่ทำสัญญาด้วยหัวใจ ตามแนวปฏิบัติคือที่จะทำอาหารและรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น จะออกกำลังกายให้มากขึ้น และส่งเสริมหรือชักชวนให้เด็กๆ หันมาออกกำลังกายมากขึ้น สัญญาที่จะเลิกบุหรี่และช่วยคนที่เรารักหยุดสูบบุหรี่
 2. จัดกิจกรรมกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทราบถึงปัจจัยเสี่ยง และอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจและหมั่นตรวจเช็คความเสี่ยงของแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง

 

แหล่งข้อมูล ณัฐธิวรรณ พันธ์มุง อลิสรา อยู่เลิศลบ สราญรัตน์ ลัทธิ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค


 

 

 

สร้างโดย: 
พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์