วันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก World Ocean Day ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี

รูปภาพของ ssspoonsak

วันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก World Ocean Day
ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี

Celebrate on 8 June
and throughout the year!
One Ocean,
One Climate,
One Future – Together

          วันทะเลโลก หรือวันมหาสมุทรโลก World Ocean Day เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล คณะทำงานกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล

          ปัจจุบันทะเลในหลายแห่งถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ จึงทำให้ทรัพยากรใต้น้ำเริ่มถูกทำลายและเกิดการสูญพันธ์ขึ้น ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวในแนวปะการัง คือ การหักพังของปะการังจากการที่นักท่องเที่ยวเดินหรือขึ้นไปเหยียบบนปะการัง รวมทั้งการทิ้งสมอเรือที่นำนักท่องเที่ยวเข้าไปชมแนวปะการัง และหลังจากพบว่า ขยะในทะเลส่งผลกระทบมหาศาลต่อระบบนิเวศทางทะเล อีกทั้งยังสร้างความเสียหายให้กับเครื่องมือและเรือประมงตลอดจนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหายาก ดังนั้นจึงมีการกำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันทะเลโลก (World Ocean Day) เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกช่วยกันปกป้องและรักษาทะเล เพื่อสิ่งมีชีวิตในรุ่นหลังโดยทุกคนต้องตระหนักถึงปัญหาขยะและการทำลายแนวปะการังอย่างจิงจัง และควรหยุดพฤติกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นการเตือนสติว่าขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาผลกระทบทางทะเลอย่างหนัก เช่น ผลกระทบจากสภาวะอากาศแปรปรวน การใช้และทำลายทัพยากรทางทะเลจนหมดไป ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทะเล และปัญหาพื้นดินถูกแทนที่โดยทะเลซึ่งกำลังจะเป็นปัญหาที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

            ในปี 2562 กรม ทช. จัดงานวันทะเลโลกในหลายพื้นที่ตามจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย ภายใต้หัวข้อที่ว่า “Gender and The Ocean” โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรมเก็บขยะชายหาด เก็บขยะใต้ทะเล กิจกรรมบนเวที และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นต้น

สร้างโดย: 
พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์