มาเป็นสมาชิกสมาคมผู้ซื้อบ้าน

รูปภาพของ pornchokchai

            ขอเชิญผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ซื้อบ้าน เพื่อช่วยเหลือให้ความรู้กันในระหว่างผู้ซื้อบ้านและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินและคนซื้อบ้านเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม
            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน (https://www.thaihomebuyers.org) ได้จัดประชุมสมาคมครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานของสมาคมผู้ซื้อบ้าน ถนนนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการสนับสนุนผู้ซื้อบ้าน ดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อบ้านและเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันกับนักพัฒนาที่ดิน จะได้สร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายแบบ Win Win.

            คณะกรรมการสมาคมประกอบด้วย
            ดร.โสภณ พรโชคชัย                         นายกสมาคม
            คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ                      อุปนายกสมาคม
            คุณวิญญู วรัญญู                              อุปนายกสมาคม
            ศ.ดาโต๊ะ สรี ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์      อุปนายกสมาคม
            คุณจรรยาแพทย์ ชลิตาภรณ์              กรรมการ
            คุณณรงค์พล เสนาะดนตรี                 กรรมการ
            คุณวิเชียร อัศรัสกร                          กรรมการ
            คุณวีณา อุปัทยา                             กรรมการ
            คุณวินัย เฮ้งเจริญ                            กรรมการ
            คุณอริยาภรณ์ ทิมนาค                      กรรมการ
            คุณวีรยุทธณ์ พิทักษ์ธนางกูร              กรรมการ
            คุณวรรณา พูนปาน                          กรรมการและเหรัญญิก
            อ.อติณัช ชาญบรรยง                       กรรมการและปฏิคม
            คุณวิไลพรรณ หลวงยา                     กรรมการและประชาสัมพันธ์
            คุณนงลักษณ์ จตุเทน                       กรรมการและเลขานุการ

 

สมาคม : https://www.thaihomebuyers.org/th/member.php

 

Fanpage Facebook สมาคมผู้ซื้อบ้าน : https://www.facebook.com/Thai.Home.Buyers/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 64 คน กำลังออนไลน์