ที่อยู่อาศัยตุลาคม 2563 ราคาถูกลง

รูปภาพของ pornchokchai
ที่อยู่อาศัยตุลาคม 2563 ราคาถูกลง
  AREA แถลง ฉบับที่ 699/2563: วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563

 

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
 sopon@area.co.th 

           ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในเดือนตุลาคมนี้ จำนวนหน่วยขายมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนราคาเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง 30%

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่า ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 27 โครงการ ลดลงจากเดือนกันยายน 2563 จำนวน 5 โครงการ ซึ่งเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัย 26 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 6,899 หน่วย มีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 22,608 ล้านบาท และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นอีก จำนวน 1 โครงการ มีจำนวนหน่วยขาย 6 หน่วย มูลค่าการพัฒนาโครงการ 113 ล้านบาท

            มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนตุลาคม 2563 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 22,721 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 5,427 ล้านบาท (เดือนกันยายน 2563 มีมูลค่า 28,148 ล้านบาท) หรือลดลงประมาณ -19% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะแตกต่างกับเดือนที่ผ่านมา โดยสินค้าที่เข้าสู่ตลาดในเดือนนี้ส่วนใหญ่จะมีระดับราคาปานกลางค่อนข้างถูก

            การพัฒนาในเดือนนี้สินค้าส่วนใหญ่ที่ออกสู่ตลาดมีราคาขายอยู่ในช่วงไม่เกิน 3 ล้านบาท จำนวน 4,854 หน่วย หรือประมาณ 70.3% ของหน่วยขายทั้งตลาด จึงทำให้ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยโดยรวมของเดือนนี้ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของเดือนนี้ประมาณ 3..291 ล้านบาท แต่เดือนที่ผ่านมามีราคาขายเฉลี่ยที่ 4.306 ล้านบาท แสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางค่อนข้างน้อยเป็นสำคัญ

            จำนวนหน่วยอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 6,905 หน่วย เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 368 หน่วย (เดือนกันยายน 2563 มีจำนวน 6,537 หน่วย) หรือเพิ่มขึ้น ประมาณ 6% หน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้กลับมาเป็นอาคารชุด โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 3,248 หน่วย (47.0%) รองลงมา คือ ทาวน์เฮ้าส์ 2,485 หน่วย (36.0%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 992 หน่วย (14.4%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

            ในเดือนนี้มีโครงการที่เปิดตัวใหม่และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นกลาง จำนวน 6 โครงการ กรุงเทพชั้นนอก 1 โครงการ ส่วนที่ตั้งอยู่ในเขตส่วนต่อขยายของเมือง (intermediate area) มีจำนวน 15 โครงการ เช่น ถนนลำลูกกา ถนนรังสิต-ปทุมธานี รังสิต-นครนายก ถนนเลียบวงแหวนรามอินทรา-ซาฟารี ถนนบางนา-ตราด ถนนกาญจนาภิเษก-บางบัวทอง และถนนบางกรวย-ไทรน้อย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีก 5 โครงการที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกซึ่งใกล้แหล่งงาน และสถาบันการศึกษาในบริเวณนั้น เช่น ย่านบางบัวทอง เและเทพารักษ์ เป็นต้น

 

 
 
 
 
 
 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak