อสังหาฯ พฤศจิกา 63 สุดคึก สวนกระแสโควิด

รูปภาพของ pornchokchai
อสังหาฯ พฤศจิกา 63 สุดคึก สวนกระแสโควิด
  AREA แถลง ฉบับที่ 753/2563: วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

 

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
 sopon@area.co.th 

            ด่วน อสังหาริมทรัพย์ในเขต กทม.และปริมณฑลในเดือนพฤศจิกายน 2563 คึกคักมากขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2563 โดยมีจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้น 43% มูลค่าโครงการเพิ่มขึ้น 65% คาดในเดือนธันวาคม 2564 ก็ยังคึกคักสวนกระแสโควิด

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่า ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เดือนพฤศจิกายนมีทั้งหมด 36 โครงการ เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2563  จำนวน 9 โครงการ ลักษณะการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย 35 โครงการ และอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ อีก 1 โครงการ การเปิดตัวในเดือนนี้มีจำนวนหน่วยขายทั้งหมด 9,840 หน่วย มีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 37,599 ล้านบาท

Upcoming Training

            จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 9,840 หน่วย เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 2,905 หน่วย (เดือนตุลาคม 2563 มีจำนวน 6,905 หน่วย) หรือเพิ่มขึ้น ประมาณ 43% ประเภทที่อยู่อาศัยที่เปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ยังคงเป็นอาคารชุด โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่ 5,382 หน่วย (54.7%) รองลงมา คือ บ้านแฝด 1,540 หน่วย (15.7%) ส่วนอันดับ 3 คือ ทาวน์เฮ้าส์ 1,473 หน่วย (15.0%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด

            มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 37,599 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 14,878 ล้านบาท (เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่า 22,721 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 65% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา โดยจะพบว่าสินค้าที่เข้าสู่ตลาดในเดือนนี้ส่วนใหญ่จะมีระดับราคาปานกลางค่อนข้างถูกเป็นสำคัญ

            ประเภทที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุด คือ บ้านเดี่ยวมีมูลค่า 14,995 ล้านบาท (39.9%) รองลงมา คือ อาคารชุด 9,937 ล้านบาท (26.4%) ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมดตามลำดับ ดังนั้นภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ส่วนใหญ่หากเป็นอาคารชุดจะเน้นที่ระดับราคา 1-2 ล้านบาท บ้านเดี่ยวจะเน้นที่ราคา 10-20 ล้านบาท ส่วนทาวน์เฮ้าส์จะเน้นที่ราคา 3-5 ล้านบาท

            ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (บริษัทมหาชน) มีจำนวน 16 บริษัท คือ บริษัท บิลท์แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท มั่นคง เคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จำกัด (มหาชน) บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอเวอร์แลนด์  จำกัด (มหาชน)  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)   และบริษัท เอสซี แอสเซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทในเครืออีก 2 บริษัทและบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง หากเปรียบเทียบการพัฒนาระหว่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทในเครือ และบริษัททั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak