ดร.สุชัชวีร์เข้าใจผิดเรื่องการร้องเพลงชาติ

รูปภาพของ pornchokchai
ดร.สุชัชวีร์เข้าใจผิดเรื่องการร้องเพลงชาติ
  AREA แถลง ฉบับที่ 781/2563: วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563

 

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
 sopon@area.co.th 

ดร.สุชัชวีร์กล่าวว่าคนไทยเบื่อฟังเพลงชาติ และชาติอื่นเคารพเพลงชาติกว่าคนไทย อันนี้คงเป็นความเข้าใจผิด ดร.โสภณ ขอเสนอข้อมูลที่แท้จริง

            ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้เผยแพร่ความคิดเกี่ยวกับยุคชาตินิยมใหม่ (Neo Nationalism) <1> และกล่าวว่าคนไทยมักจะปิดโทรทัศน์ (หรือเปลี่ยนช่อง) ยามได้ยินเพลงชาติไทยขึ้น แสดงถึงความเบื่อหน่ายเพียงชาติ? และบอกว่าต่างชาติเช่นสหรัฐอเมริกาเขาเคร่งครัดในการร้องเพลงชาติมาก โดยกล่าวว่า “ใครไม่เคารพธงชาติในอเมริกา ถูกขับออกจากสังคมเลยนะครับ” และกล่าวในทำนองว่า “ขอต้อนรับเข้าสู่ยุค Neo Nationalism ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมใดๆ ทั้งสิ้นเลย”

            แต่ความจริง ดร.สุชัชวีร์ พูดความจริงเพียงบางส่วน พูดไม่ครบ  ในสหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้ร้องเพลงชาติเช้าเย็นแบบประเทศไทย นักเรียนไม่ต้องเข้าแถวหน้าห้อง หรือในสนามกีฬาโรงเรียน หน้าเสาธงเพื่อร้องเพลงชาติทุกวันเหมือนบ้านเราเลย  เขาร้องเพลงชาติในโอกาสสำคัญๆ ต่างๆ เท่านั้น เรียกได้ว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้ร้องเพลงชาติแบบ “พร่ำเพรื่อ” เช่นประเทศไทย  ดร.สุชัชวีร์ไปเรียนสหรัฐอเมริกาหลายปี แต่ไม่ทราบ หรือทราบแต่กลับไม่กล่าวถึงความจริงข้อนี้ได้อย่างไร

            ผมไปหาข้อมูลจากเพื่อนซึ่งเป็นข้าราชการ นักธุรกิจในประเทศต่างๆ มาพบว่า ในประเทศตะวันตกทั้งหลายโดยเฉพาะในยุโรป เขาร้องเพลงชาติในในกรณีกีฬาโดยในงานกีฬาต่างๆ โดยเฉพาะฟุตบอล จะร้องเพลงชาติกันยกใหญ่ หรือในงานสำคัญต่างๆ เท่านั้น  ว่ากันว่าชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในไทยนานๆ “จำจังหว่ะเพลงบ้านเราดีกว่าบ้านตัวเองอีก” <2> ทั้งนี้รวมทั้งที่นิวซีแลนด์ และออสเตรเลียซึ่งถือเป็น “ฝรั่ง” เหมือนกันก็ไม่มีการร้องเพลงชาติยกเว้นในงานพิเศษต่างๆ เช่น กีฬา เป็นสำคัญ

            ส่วนประเทศในอาฟริกา เช่น ยูกันดา ก็ร้องเพลงชาติเฉพาะในโอกาสสำคัญๆ เท่านั้น ไม่ได้ร้องทุกวันแบบประเทศไทย  ส่วนอาฟริกาใต้ นักเรียนไม่มีการเข้าแถวร้องเพลงชาติ ยกเว้นในงานสำคัญๆ ระหว่างเพลงชาติบรรเลง  ก็ไม่ต้องหยุดยืนด้วย ประเทศอื่นๆ ในอาฟริกาก็คล้ายกัน  มาถึงประเทศในเอเชียอื่นๆ  เช่น อินเดีย เด็กนักเรียนร้องเพลงชาติ วิทยุโทรทัศน์เปิดเพลงชาติทุกเช้า (ไม่มีช่วงค่ำ)  ส่วนญี่ปุ่น ก็ไม่มีการร้องเพลงชาติในโรงเรียน แต่อาจมีการร้องเพลงประจำโรงเรียน  และเกาหลีใต้ก็เลิกการร้องเพลงชาติอย่างเป็นทางการไปเมื่อปี 2532 เพราะถือเป็นการบังคับ ผิดหลักประชาธิปไตย 

            ส่วนประเทศในอาเซียน มาเลเซียก็ร้องเพลงชาติในโอกาสสำคัญๆ เท่านั้น โรงเรียนประถมอาจยังร้องเพลงชาติอยู่ แต่โรงเรียนมัธยมไม่ได้ร้องแล้ว สิงคโปร์ ร้องเพลงชาติในโรงเรียนประถม แต่ปกติไม่ได้ร้องเพลงชาติกันทุกวัน  ทางด้านฟิลิปปินส์ ปกติไม่มีการร้องเพลงชาติ ยกเว้นในโอกาสพิธีเปิดงานต่างๆ โดยเปิดเทปหรือวีดีโอ  ส่วนอินโดนีเซีย ไม่มีการร้องเพลงชาติในโรงเรียน ยกเว้นในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่นกัน

            มาถึงประเทศรอบบ้านเรา ปรากฏว่ากัมพูชา ให้เด็กนักเรียนร้องเพลงชาติในวันจันทร์ ตอนชักธงขึ้นเสา และร้องอีกทีบ่ายวันศุกร์ ตอนชักธงลงจากเสา เช่นเดียวกับลาวก็เด็กนักเรียนร้องเพลงชาติสัปดาห์ละ 2 วันแบบกัมพูชา  ส่วนที่เวียดนามไม่มีการร้องเพลงชาติในโรงเรียน ยกเว้นในเช้าวันจันทร์  ทั้งนี้ ณ หลุมศพโฮจิมินห์ในกรุงฮานอย เปิดเพลงชาติทุกวันเวลา 08:00 และ 18:00 น.  มีประเทศเดียวที่ให้นักเรียนร้องเพลงชาติทุกเช้าก็คือเมียนมา  อย่างไรก็ตามหลายประเทศก็กำหนดให้มีการร้องเพลงชาติก่อนแสดงภาพยนตร์ เช่น ในกัมพูชา เป็นต้น

            การร้องเพลงชาติทุกวันนั้นถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสมัยเผด็จการที่นำโดยจอมพล ป.พิบูลสงครามในช่วงก่อนปีกึ่งพุทธกาล และสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  (แต่มรดกหลายอยากของจอมพล ป. ก็ได้ยกเลิกไปแล้ว เช่น “มาลานำไทย” เป็นต้น)  อย่างไรก็ตามในแง่หนึ่งก็ถือเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ต่างชาติก็ทึ่งที่คนไทยร้องเพลงชาติทุกวัน และต้องยืนตรง ห้ามนั่ง ห้ามกระดุกกระดิก

            การที่ประเทศไทยเปิดเพลงชาติทุกวัน เช้าเย็น ในวิทยุและโทรทัศน์ และเข้าแถวร้องเพลงชาติทุกเช้าในโรงเรียน ก็อาจทำให้คนไทยจำนวนมากเคยชินไปกับวัฒนธรรมของจอมพล ป. ในเรื่องนี้  แต่ในอีกแง่หนึ่งโดยที่เป็นการกระทำที่ฝืนธรรมชาติจากคนส่วนใหญ่แทบทั่วโลก ก็อาจมีคนเบื่อ เพราะหลังจากการทำงานหนักมาทั้งวัน กำลังพักผ่อนดูโทรทัศน์ก็ถูกขัดจังหวะการพักผ่อน  การไม่ชอบสิ่งที่ดีแต่ “พร่ำเพรื่อ” ก็เป็นสิทธิของคนแต่ละคนอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้

            ในแง่หนึ่ง การร้องเพลงชาติทุกวันเช้าเย็น ก็ใช่ว่าจะกระตุ้นให้ไทยมีความรักชาติมากกว่าชาติอื่นที่แทบจะไม่ได้ร้องเพลงชาติเลย  เรากระตุ้นให้คนไทยร้องเพลงชาติมาราว 70 ปี เราจะคาดหวังว่าคนไทยรักชาติมากกว่าชาวญี่ปุ่น ชาวอินเดีย ชาวเบลเยียม ชาวฟินแลนด์ ฯลฯ ก็คงไม่ได้  เราจึงไม่ควรกะเกณฑ์กับคนไทยแบบที่ทำในสมัยเผด็จการ เราควรจะส่งเสริมการรักชาติโดยให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงภาษีของประชาชนที่ใช้มาเลี้ยงข้าราชการ และจัดการศึกษา  ให้ข้าราชการและนักเรียนเคารพประชาชนคนเล็กคนน้อย ไม่ทำตัวเป็นเจ้าคนนายคนต่างหาก

            ดร.สุชัชวีร์ ส่งเสริมให้คนไทยรักชาตินั้นดี แต่ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน

อ้างอิง

<1> ไทยพร้อมยัง? กับยุคชาตินิยมใหม่. https://www.facebook.com/335978833560634/videos/340867993655138/

<2> ประเทศไทยเคารพธงชาติตอน 8 โมงเช้ากับ 6 โมงเย็น แล้วต่างประเทศล่ะครับมีการเคารพธงชาติไหม แล้วเขาเคารพธงชาติกันกี่โมง https://pantip.com/topic/32281854

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์