AREA ได้รับการรับรองจากกระทรวงการคลัง

รูปภาพของ pornchokchai
AREA ได้รับการรับรองจากกระทรวงการคลัง
  AREA แถลง ฉบับที่ 787/2563: วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563

 

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
 sopon@area.co.th 

            ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้ออกหนังสือรัรบรองให้แก่ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล หมายเลข 328 ระดับ 1 สาขาการพัฒนาเมือง ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563  ทั้งนี้เป็นคำแถลงของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)

            ในงานราชการของรัฐบาลไทย บริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเท่านั้นที่จะถือว่ามีคุณสมบัติที่จะรับงานจากรัฐบาลไทยได้ และบริษัทยังได้รับการรับรองใน “ระดับ 1” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด  ศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับการรับรองมาตั้งแต่ปี 2545 และสามารถรับงานที่ปรึกษาต่างๆ ได้หลายรายการ เช่น การเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาเมือง การประเมินค่าทรัพย์สินและอื่นๆ ในการทำงานให้กับทางราชการ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์