ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ ที่เคารพ

รูปภาพของ pornchokchai
ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ ที่เคารพ
  AREA แถลง ฉบับที่ 10/2564: วันพุธที่ 06 มกราคม 2564


ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
 sopon@area.co.th 

          สิ้น ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ ผู้ให้ความเมตตา ดร.โสภณเสมือนน้องรักคนหนึ่งของท่าน ศูนย์ข้อมูลฯ ขอไว้อาลัยมา ณ ที่นี้

          ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ กรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ซึ่งเป็นองค์กรในเครือศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลฯ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ถึงแก่กรรมแล้ว ท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลายวงการ

          ศาสตราจารย์ ดร.จีระ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโททางนโยบายรัฐ ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย นิวซีแลนด์  ท่านเป็นกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยมาเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2553 – 2563 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแทบทุกครั้งโดยให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนอยู่เนืองๆ

          ท่านเคยดำรงตำแหน่ง เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ประธานที่ปรึกษา Chira Academy ในนามบริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด นายยกสภามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านแผนพัฒนาตำรวจและครอบครัว ประธานคณะทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค (APEC HRDWG) ท่านยังเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เป็นผู้ก่อตั้งและอยู่ในตำแหน่งนาน 15 ปี) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

          ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เป็นที่ปรึกษางานและโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บมจ. มีเดีย อ็อฟ มีเดียส์ โครงการสัมมนาเพื่อหาวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงาน โครงการศึกษาและจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับการเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดีให้การไฟฟ้านครหลวง โครงการดำเนินการปรับปรุงองค์กรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โครงการสัมมนาเพื่อหาวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การวิจัยสำรวจบรรยากาศในการทำงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โครงการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานประกันสังคม โครงการศึกษาโครงสร้างการเกษตรและสินค้ายุทธศาสตร์เกษตรในโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้บริษัท TN – NIXDORF COMPUTER (THAILAND) CO.,LTD.

ศ.ดร.จีระประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563
ศ.ดร.จีระ ให้ความเมตตาเข้าประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยแทบไม่เคยขาด

 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 64 คน กำลังออนไลน์