ภาษาไทยในปัจจุบัน

รูปภาพของ pch5268

 www.edu.chula.ac.th/bookctr/3.htm


ภาษาไทยในปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข (๑)

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ที่ผ่านมานี้นอกจากจะเป็นวันที่ระลึกถึงการครบวันตายปีที่ ๒๕ ของ เอลวิส เพรสลีย์ แล้ว ก็ยังเป็นวันที่ราชบัณฑิตยสถานได้จัดการสัมมนาเรื่อง "ภาษาไทยในปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข" ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ อีกด้วย คอลัมน์ มองไทยใหม่ จึงจะขอนำความสำคัญบางตอนมาเล่าสู่กันฟังบ้าง

การสัมมนาในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ได้แสดงปาฐกถานำ เรื่อง "ภาษาไทย ภาษาของชาติ" ความสามารถในทางภาษาของท่านผู้นี้จะเห็นได้จากหนังสือเรื่อง "ภาษากฎหมายไทย" ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงหลายหมื่นคนได้เคยอ่านกันมาแล้ว ในฐานะ "หนังสืออ่านนอกเวลา" ของวิชาภาษาไทยวิชาหนึ่ง

ปาฐกถาของท่านแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจมาก ดังนี้คือ

ท่านได้ชี้ให้เห็นว่า ภาษาไทยนั้นมีความสำคัญในฐานะภาษาของชาติ ต้องสื่อให้ตรงกันทั้ง "ผู้ส่ง" และ "ผู้รับ" โดยท่านได้ยกตัวอย่างจากเรื่องจริงครั้งหนึ่งที่คนขับรถเมล์กับพนักงานเก็บค่าโดยสารหรือ "กระเป๋ารถเมล์" สื่อไม่ตรงกันจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ คนขับถอยรถ โดยมีกระเป๋าเป็นผู้บอกทาง

กระเป๋าร้องว่า "พอๆ" คนขับก็ถอยไปเรื่อยๆ เพราะคิดว่า "ยังมีที่พอ" จนรถชน จึงได้รู้ว่า กระเป๋าหมายความว่า "พอแล้ว หยุดถอยรถได้แล้ว"

จากนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของราชบัณฑิตยสถานที่เกี่ยวกับภาษาไทยท่านมีความเห็นว่า ควรจะเป็นทั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทย ไม่ใช่อนุรักษ์เพียงอย่างเดียว หรือพัฒนาเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีรากฐาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์