ภาษาไทยในปัจจุบัน

รูปภาพของ pch5268

ท่านได้ชี้ให้เห็นว่า พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากประชาชนทั่วไปจะอาศัยใช้อ้างอิงแล้ว ศาลก็ยังได้อาศัยการตีความในพจนานุกรมฉบับนี้อย่างเต็มที่ จึงน่าจะปรับปรุงให้เป็นฉบับที่สมบูรณ์ ไม่สมควรที่จะปล่อยให้ขาดตลาดและไม่สมควรที่จะคิดทำอย่างหวังกำไรด้วย ท่านได้ยกตัวอย่างพจนานุกรมของออกซ์ฟอร์ดที่ในปัจจุบันนี้มีคำถึง ๗ แสนคำ พร้อมตัวอย่างประโยคอีก ๕ ล้านประโยค นอกจากนี้ ก็ยังมีประวัติคำ รากศัพท์ ฯลฯ อีกด้วย

นอกจากบทบาทของราชบัณฑิตยสถานแล้ว ท่านยังได้กล่าวถึงบทบาทของหอสมุดแห่งชาติ ที่น่าจะเป็นคลังข้อมูลความรู้แห่งชาติ และศูนย์ข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติด้วย

หลายคนก็เพิ่งจะมีโอกาสได้รู้ว่า หอสมุดแห่งชาติคงจะทำหน้าที่ได้อย่างไม่เต็มที่ ทั้งนี้เพราะพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๔๘๔ ที่เคยใช้อยู่น้นล้าสมัยเป็นอย่างยิ่ง พ.ร.บ.เก่าฉบับนี้ระบุไว้ว่าเอกชนที่จัดพิมพ์อะไรต่อะไรออกมานั้น ต้องส่งเอกสารให้หอสมุดแห่งชาติ ๒ ชุด ภายใน ๗ วัน ถ้าไม่ส่งจะมีโทษปรับตั้ง ๑๒ บาทแน่ะ

และที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งก็คือ พ.ร.บ.การพิมพ์ฉบับใหม่ก็ไม่มีเรื่องหอสมุดแห่งชาติเลย

เฮ้อ !

แหล่งที่มา 

http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=mylearning&id=7
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 143 คน กำลังออนไลน์