เฟ้นหาเด็กดี โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม

ออมสิน และกระทรวงศึกษาธิการ สานต่อการประกวดเฟ้นหาเด็กดี และโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจากทั่วประเทศปีที่ 3 เชิญชวนนักเรียนและโรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2552 ชิงทุนการศึกษากว่า 8 ล้านบาท หมดเขตรับสมัคร 30 มิถุนายนศกนี้

นายเลอศักดิ์  จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2552 ซึ่งธนาคารออมสิน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  และขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนและโรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพฐ. จากทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมการออม และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมการประกวด เพื่อคัดเลือกนักเรียนต้นแบบด้านการทำความดี จำนวน 80 คน และโรงเรียนต้นแบบที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน จำนวน 38 แห่ง

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษาคนละ 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  ในส่วนของโรงเรียนต้นแบบนั้น จะได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาแห่งละ 100,000 บาท พร้อมกียรติบัตรเช่นกัน รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นกว่า 8 ล้านบาท

“สำหรับโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นกิจกรรมที่ธนาคารออมสินและ สพฐ. จัดประกวดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550 ด้วยตระหนักว่าคุณธรรมและจริยธรรมเป็นพื้นฐานสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 80 ล้านบาท    จากการประกวด 2 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนที่เป็นต้นแบบความดี ถึง 160 คน โรงเรียนต้นแบบอีก 76 แห่ง” นายเลอศักดิ์ กล่าว

นักเรียนและโรงเรียนที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th  หรือ เว็บไซต์ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา http://inno.obec.go. และเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน http://www.gsb.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ 0-2280-5560 และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน โทรศัพท์ 1115 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2552 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด   


ข้อมูลโดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ iSkool watta.ryo@gmail.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์