แหล่งเรียนรู้คู่ไทยชุมพล

 

 

วิมลรัตน์   สืบชมภู

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล( ดำรงประชาสรรค์)

กองการศึกษาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

จังหวัดสุโขทัย

 

โคลงสี่สุภาพ

 

 

  

  
      ชาวบางแก้วก่อแก้ว    มงคล

                                                      วัดใหม่ไพร่ชุมพล             เมื่อครั้ง


                                                      อนุวงศ์ก่อจลาจล             เมืองย่า  โมแฮ      

   
     สำเร็จแล้วจึงตั้ง               วัดนี้ต่อมา

 

อธิบายคำศัพท์

บางแก้ว หมายถึง ชื่อชุมชนในตำบลธานี

    มงคล    หมายถึง เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ

     ไพร่      หมายถึง ชาวเมือง  พลเมืองสามัญ

                              จลาจล  หมายถึง ความวุ่นวายในบ้านเมือง  ปั่นป่วนในบ้านเมือง

 

 

 

การศึกษาส่งสร้าง   โรงเรียน

พระสุธรรมธีรคุณ        เธียรท่านให้

กุลบุตรร่วมพากเพียร   ในเขต  นี้นา

    อาวาสชุมพลไซร้         ก่อแก้ว ภิญโญ

 

            อธิบายคำศัพท์         

                 เธียร     หมายถึง นักปราชญ์ ฉลาด มั่นคง  

กุลบุตร   หมายถึง ลูก

อาวาส   หมายถึง วัด

                   ภิญโญ   หมายถึง ยิ่ง ยิ่งขึ้นไป      

              

                 

                 ในอุโบสถนี้           พระประธาน

 หลวงพ่อโตตระการ         เลิศล้ำ

         พระ“ไตรโลก”เรียกขาน    นามชัด  ชี้นา

           เอกโอ่พุทธลักษณ์ซ้ำ       กึกก้องสุโขทัย


อธิบายคำศัพท์


                                อุโบสถ   หมายถึง  เรียกสถานที่พระสงฆ์ประชุมกันทำสังฆกรรม 

  ตระการ   หมายถึง งาม  ประหลาด  แปลก

                                           เอก        หมายถึง หนึ่ง  คุณภาพ  ชั้นหรือวิทยฐานะ ลำดับ ชั้นของยศ    

กึกก้อง   หมายถึง ดังสนั่น  ดังมาก

 


 

 

          ในวิหารแห่งนี้         เช่นกัน

หลวงพ่องามสำคัญ        ชื่อชี้

      พระ ไตรภูมิ เฉิดฉัน         พิสุทธิ์ยิ่ง

              เป็นหนึ่งในถิ่นนี้              อยู่ยั้งเพียงสอง

 

อธิบายคำศัพท์

                                                วิหาร    หมายถึง วัด  ที่อยู่ของพระสงฆ์  ที่ประดิษฐาน

                                                                        ของพระพุทธรูปคู่ กับโบสถ์

                                               เฉิดฉัน  หมายถึง  งาม  เพริศพริ้ง

                                               พิสุทธิ์   หมายถึง  บริสุทธิ์  สะอาด  สุกใส

                                                ยั้ง       หมายถึง หยุด


 

                  รอยจำลองพุทธบาทเบื้อง    พุทธองค์

        จากวัดเสด็จประสงค์                  เก็บไว้

                       ใครใคร่นบบาทจง                     ไปสู่   วิหารเทอญ

                        มาฆมาศเปิดให้                        ราษฎร์น้อมสักการ
              

   อธิบายคำศัพท์

            จำลอง     หมายถึง จำลองจากของจริง  ถ่ายแบบ

 พุทธบาท  หมายถึง รอยเท้าพระพุทธเจ้า

               ประสงค์    หมายถึง ต้องการ  อยากได้  มุ่งหมาย     

นบ   หมายถึง ไหว้  นอบน้อม

                                    วิหาร   หมายถึง วัด  ที่อยู่ของพระสงฆ์  ที่ประดิษฐานของ    

                                 พระพุทธรูปคู่  กับโบสถ์

              มาฆะ  หมายถึง ชื่อเดือนที่ ๓ แห่งจันทรคติ

 

 

           วารวิมลรัตน์รุ้ง               สืบชม ภูเฮย

 นำศิยษ์มาประณม                 หัตถ์น้อม

           เรียนรู้แหล่งพิสุทธิ์สม            พุทธศึก – ษาแฮ

     เสริมศาสน์พิพัฒน์พร้อม         สืบสร้างกุศล


อธิบายคำศัพท์

    วาร       หมายถึง  ครั้ง เวลากำหนด

                     ศิษย์     หมายถึง  ผู้ศึกษาเล่าเรียนหรือผู้เยาว์ซึ่ง

                                             อยู่ในความดูแลของอาจารย์   

ประณต   หมายถึง การน้อมไหว้

                               น้อม      หมายถึง โน้ม   น้อมลงเป็นการแสดงความเคารพ

         พิสุทธิ์    หมายถึง สะอาด  บริสุทธิ์ สุกใส

 

 

 

สร้างโดย: 
นางวิมลรัตน์ สืบชมภู

ขอบคุณคุณครูวิมลรัตน์ที่ความรู้แก่นักเรียนขอบคุณคะ

                                 นักเรียน ป.1/6 รติญาพรคะSmile

ขอขอบคุณคุณครูวิมลรัตน์มากเลยค่ะที่ได้สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อให้หลายๆคนที่ยังไม่ทราบความรู้นี้ ได้รับความรู้ค่ะ Smile

รักคุณครู  วิมลรัตน์  จากปริยานุช ฝั้นคำสายค่ะ

ขอขอบคุณคุณครู วิมลรัตน์ สืบชมภู ที่ให้ความรู้เเด่พวงหนู ๖/๑  ค่ะ ^_^

beautiful pictures

so nice

Although I don't understand your language, I like it

ขอขอบคุณคุณครูวิมลรัตน์มากเลยนะค่ะที่ให้ความรู้แก่หนู นักเรียนชั้นป.๖/๔

ดีใจจังค่ะ ตอนนี้ทำงานที่คุณครูวิมลรัตน์สั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เเล้วเพื่อนๆที่อยู่ห้องป.๖/๔ล่ะค่ะทำเสร็จหรือยัง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์