ม.หอการค้าไทย รับต่อระดับบัณฑิตศึกษา

                

                มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตรทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ  ในปีการศึกษา 2551  ดังต่อไปนี้  

                หลักสูตรที่เปิดรับ

-Ex  M.B.A.  สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2551

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคค่ำ) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTM) ช่วงที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31  มีนาคม  2551 และช่วงที่ 3 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 17  พฤษภาคม  2551

-หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคค่ำ) สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน  2551

-หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคค่ำ/ภาคเสาร์อาทิตย์) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม  2551

-หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(ภาคค่ำ) สาขาวิชาภาษีอากร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มีนาคม  2551

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.utcc.ac.th  และติดต่อสอบถาม โทร.0-2697-6000 ต่อ 6884-7

ข้อมูล: คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 376 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์