การเมืองการปกครอง อ.มยุรี

รูปภาพของ sss27419

1.เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงวางรากฐานปฏิรูปการปกครอง
- เพื่อมิให้มหาอำนาจตะวันตกใช้เงื่อนไขความล้าหลังด้อยพัฒนาของไทย เป็นข้ออ้างใช้กำลังเข้ายึดเป็นเมืองขึ้น และนำความเจริญมาสู่ชาวพื้นเมืองอาณานิคม เหมือนดังที่ทำกับทวีปแอฟริกา การปฏิรูปความเจริญของบ้านเมืองครั้งสำคัญเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งด้านการปกครอง กฎหมาย การทหาร ฯลฯ
 

 

2.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหัวทรงโปรดให้ยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมภ์แล้ว ได้จัดการปกครองใหม่เป็นอย่างไร
- ประกาศการจัดตั้ง  กระทรวงแบบใหม่ 12 กระทรวง 
- มีการปกครองแบบส่วนภูมิภาค ได้รวมรวมหัวเมืองตามเขตชายแดนต่างๆ มารวมกันกันเป็น มณฑล
- การปกครองแบบ เทศภิบาล มีผู้ใหญ่บ้าน มีการเลือกกำนันหมู่บ้าน หลายเมืองรวมเป็นมณฑล โดยมีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ดูแล
- การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทรงริเริ่มจัดการ สุขาภิบาล เพื่อทดลองให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น
 

 

3.ในสมัยร.5มีการปฏิรูปการปกครองในส่วนภูมิภาคอย่างไร
- ทรงยกเลิกระบบหัวเมือง แล้วใช้ระบบมณฑลเทศาภิบาล โดยมี สมุหเทศาภิบาล ไปปกครอง
- การปกครองแบบเทศาภิบาล หลักการปกครองแบบนี้คือ หมู่บ้าน - ตำบล - อำเภอ - เมือง - มณฑล โดยให้ประชาชนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและกำนัน
  
 

4.ข้อดีของการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นในสมัยร.5มีอะไรบ้าง
-ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองดูแลท้องถิ่นของตน
 


5.จงอธิบายสาเหตุการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475
- สภาพการเมืองการปกครอง
- ปัญหาเศรษฐกิจ
- ความไม่พอใจในความแตกต่างทางฐานะด้านสังคม
- ความไม่พอใจระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และการเรียกร้องระบอบประชาธิปไตย

 

6.ผลทางการเมืองและการปกครองที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2475 มีอะไรบ้าง
- การสละราชสมบัติ
- ความขัดแย้งในคณะราษฏร
- การปลุกความคิดชาตินิยมและความพยายามสร้างชาติไทยให้ยิ่งใหญ่ 
- การปลุกความคิดชาตินิยม
 

7.ในระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์มีความสำคัญอย่างไร
  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งกำหนดพระราชอำนาจที่จำกัดภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศไทย พระองค์เป็นกลางไม่เข้ากับพรรคการเมืองใด การปรึกษาราชการแผ่นดินต้องทรงกระทำกับคณะรัฐมนตรีหรือคณะองคมนตรีเท่านั้น และจะต้องทรงปลีกพระองค์จากปัญหาข้อขัดแย้งทางการเมือง คือไม่ทรงวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ทางการเมืองในที่สาธารณะ ที่สำคัญทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ ในขณะที่นักการเมืองอื่นไม่สามารถทำได้ เพราะเมื่อมีการเมืองเข้าเกี่ยวข้องก็อาจเกิดความขัดแย้งกันได้

แหล่งที่มา :

http://learn.chanpradit.ac.th/kosum/noom483050/page1.htm

http://www.parliament.go.th/news/news_detail.php?prid=6530

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์