ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

รูปภาพของ sss27124

อุตสาหกรรมแร่

 

ที่มา : http://board.dmr.go.th/news_dmr/data/pic/2019.jpg


     แร่ คือ ธาตุหรือสารประกอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยกระบวนการทางธรณีวิทยาภายในโลกและที่ผิวโลก มีองค์ประกอบเป็นช่วง มีโครงสร้างและองค์ประกอบเฉพาะตัว ส่วนสินแร่ คือ กลุ่มของแร่ต่าง ๆ ที่มีปริมาณมากพอในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการหลอมเหลวหรือถลุง เพื่อให้ได้โลหะ แร่หลักชนิดต่าง ๆ จำแนกตามองค์ประกอบทางเคมี ได้ดังนี้

โลหะเดี่ยว : เงิน ทองคำ บิสมัท ทองแดง แพลทินัม แพลเลเดียม

คาร์บอเนต : CaCO3 ( แคลไซต์ หินปูน) MgCO3 (แมกนีไซต์) CaMg(CO3)2 (โดโลไมต์) PbCO3 (เซอรัสไซต์)

ZnCO3 (สมิทโซไนต์)

เฮไลด์ : CaF2 (ฟลูออไรต์) NaCl (เฮไลต์) KCl (ซิลไวต์) Na3AlF6 (ไครโอไลต์)

ออกไซด์ : Al2O3.2H2O (บอกไซต์) Al2O3 (คอรันดัม) Fe2O3 (ฮีมาไทต์) Fe3O4 (แมกนีไทต์) Cu2O (คิวไพรต์)

MnO2 (ไพโรลูไลต์) SnO2 (แคสซิเทอไรต์) ZnO (ซิงไคต์)

ฟอสเฟต : Ca3(PO4)2 (หินฟอสเฟต) Ca5(PO4)3OH (ไฮดรอกซีแอพาไทต์)

ซิลิเกต : Be3Al2(Si6O18) (เบริล) ZrSiO4 (เซอร์คอน) NaAlSiO3 (แอลไบต์)3MgO.4SiO2.H2O (ทัลก์)

ซัลไฟด์ : Ag2S (อาร์เจนไทต์) CdS (กรนอกไคต์) Cu2S (คาลโคไซต์) Fe2S (ไพไรต์) HgS (ซินนาบาร์) PbS (กาลีนา)

ZnS (สฟาสเลอไรต์)

ซัลเฟต : BaSO4 (แบไรต์) CaSO4 (แอนไฮไดรต์) PbSO4 (แองกลีไซต์) SrSO4 (เซเลสไทต์) MgSO4.7H2O (เอปโซไมต์)


     แร่ประกอบหิน หมายถึง แร่ที่เป็นส่วนประกอบของหิน เช่น หินแกรนิตประกอบด้วยแร่ควอตซ์ แร่เฟลด์สปาร์และแร่ไมกา หินปูนประกอบด้วยแร่แคลไซต์ซึ่งจะกระจายแทรกตัวอยู่ในเนื้อหินและแยกออกมาใช้ประโยชน์ได้ยาก จึงต้องนำหินเหล่านั้นมาใช้โดยตรง เช่น นำมาใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง นำหินแกรนิตหรือหินอ่อนในรูปของแผ่นหินมาใช้สำหรับปูพื้นหรือการก่อสร้าง

นอกจากนี้อาจจำแนกแร่ตามโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ดังนี้

     แร่เศรษฐกิจ หมายถึง แร่ที่มีค่าทางเศรษฐกิจและมีปริมาณมากพอที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มได้ตามตาราง หรืออาจแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ แร่โลหะและแร่อโลหะ ตัวอย่างแร่เศรษฐกิจที่สำคัญของไทย เช่น หินปูน ยิปซัม สังกะสี เหล็ก ดีบุก ตะกั่ว หินอ่อน ทรายแก้ว เฟลด์มปาร์ ดินขาว ฟลูออไรต์ โพแทซและรัตนชาติ รวมทั้งแร่อโลหะที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง เช่น ถ่านหิน หินน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ โดยประเทศไทยผลิตแร่ได้มากกว่า 40 ชนิด ทั้งการผลิตเพื่อส่งออกและเพื่อรองรับอุตสาหกรรมภายในประเทศ

     ตัวอย่างกลุ่มแร่เศรษฐกิจ

     แร่โลหะพื้นฐาน : แร่ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี พลวง ดีบุก ทังสเตน

     แร่หนักและแร่หายาก : แร่เทนทาไลต์โคลัมไบต์ เซอร์คอน อิลเมไนต์ โมนาไซต์

     แร่โลหะมีค่า : ทองคำ ทองคำขาว เงิน

     แร่ในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า : แร่เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล โครไมต์ โมลิบไนต์

     แร่วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ : ยิปซัม หินปูน หินดินดาน ดินมาร์ลหรือดินสอพอง

     แร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง : หินอ่อน หินแกรนิต หินทราย หินกาบหรือหินชนวน

     แร่รัตนชาติ : เพชร คอรันดัม มรกต บุษราคัม โกเมน

     แร่ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง : ถ่านหิน หินน้ำมัน น้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติ

ขอบคุณข้อมูลจาก : รายงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 29 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ประเทศไทยไม่ค่อยมีโรงงานแร่เลย หรือมีแต่เราไม่เคยเห็นหว่า

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื้อหาดีมาก แต่ควรจะอ้างอิงแหล่งที่มาทุกหน้า มิใช่ไว้ที่หน้าสุดท้ายหน้าเดียว  และผลงานเดิมเป็นอะไร รูปแบบใด บอกให้ละเอียดด้วย

อย่าลืมส่งประกวด
แต่ต้องสร้างให้มากกว่า 20 node พร้อมลิ้งค์ด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์