ถาม-ตอบ การปกครองไทย

รูปภาพของ sss27461

1. เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางรากฐานการปฏิรูปการปกครอง

ตอบ     เพราะ ทรงเห็นว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากยังมีปัญหาต่างๆ อีกหลาย ด้าน เช่น ทาส การศึกษา  ดังนั้น พระองค์จึงทรงวางรากฐานการปกครองให้มั่นคง เพื่อที่กษัตริย์องค์ต่อไปจะสามารถเปลี่ยนแปลงการ ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์

2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมภ์แล้วได้จัดการปกครองใหม่เป็นอย่างไร

ตอบ     จัดระเบียบบริหารราชการออกเป็นกระทรวง ตามแบบอารยประเทศ และให้มีเสนาบดีเป็นผู้ว่าการแต่ละกระทรวง กระทรวงที่ตั้ง ขึ้นมีทั้งหมด 12 กระทรวง

3. ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปฏิรูปการปกครองในส่วนภูมิภาคอย่างไร

ตอบ      ยกเลิกระบบหัวเมือง แล้วใช้ระบบมณฑลเทศาภิบาล ซึ่งมีระเบียบการปกครองคือ หมู่บ้าน  ตำบล อำเภอ  เมือง  มณฑล

4. ข้อดีของการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นในรัชกาลที่ 5 มีอะไรบ้าง

ตอบ      การจัดตั้ง สุขาภิบาล ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง

5. จงอธิบายสาเหตุการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ. 2475

ตอบ       เกิดจากความล่าช้าในการบริหารราชการแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์จะฝึกข้าราชการ ให้เรียนรู้วิธีการประชุม ปรึกษาแบบรัฐสภา แต่ไม่ค่อยมีผลเท่าไรนัก พระราชบัญญัติเทศบาล ก็ยังไม่ได้ประกาศออกใช้และร่าง          รัฐธรรมนูญที่ร่างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ยังไม่ได้พระราชทานแก่ประชาชน สาเหตุอีกประการคือ คณะราษฎรและกลุ่มหนังสือพิมพ์มองว่าพวกเจ้าหลงกับอำนาจ เนื่องจากเป็นผู้ยับยั้งพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน และรวมไปถึงปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ มีการดุลข้าราชการออก ทำให้หลายๆฝ่ายเสียประโยชน์ รวมไปถึงทหาร และยังมีกลุ่มบุคคล มองว่าดุลออกเฉพาะสามัญชน ส่วนข้าราชการที่เป็นเจ้าไม่ต้องถูกดุล แล้วยังบรรจุเข้าทำงานแทนสามัญชนอีก ความแตกต่างทางฐานะ ด้านสังคมจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง

6. ผลทางการเมืองการปกครองที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ. 2475 มีอะไรบ้าง

ตอบ        ด้วยความที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ จึงเกิดการรัฐประหาร การก่อกบฏ การเรียกร้องประชาธิปไตยจากคนชั้นกลางที่ มีการศึกษา นำไปสู่เหตุการณ์วันสำคัญต่างๆ เช่น 14 ตุลาคม 2516 , 6 ตุลาคม 2519 , พฤษภาทมิฬ

7. ในระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์มีความสำคัญอย่างไร

ตอบ         ทรงเป็นประมุขของประเทศ และเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญ ซึ่งการใช้อำนาจอธิปไตยต้องใช้ในนามกษัตริย์ จึงต้องให้กษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยในการกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ อำนาจอธิปไตย

แหล่งอ้างอิง : หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 0210 ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย

นางสาวเลิศสกุล พูนสิริไพบูลย์ ม.6/4 เลขที่ 20

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์